Trápi vás samovoľný únik moču?

Nedobrovoľným únikom moču sú dva- až trikrát častejšie postihnuté ženy.

únik moču - žena - cvičenie - trávnik - voľný čas - slnko - jóga
Liečebné postupy pri inkontinencii moču môžeme rozdeliť na konzervatívne, farmakologické a chirurgické.
Autor:

Dôvodom je špecifická ženská anatómia v oblasti panvy a štruktúra panvového dna, pôrody, hormonálne zmeny v menopauze súvisiace so stratou elastickosti ženskej močovej rúry, oslabenia jej podporného a závesného aparátu atď. Dobrou správou je však to, že inkontinencia moču je záležitosť, ktorej sa dá predchádzať, riešiť ju a nikdy ju netreba považovať za normálny stav.

Podľa MUDr. Martina Romančíka z FNsP sv. Cyrila a Metoda v Bratislave sa nechcenému úniku moču do istej miery dá predísť. „Známy rizikový faktor napomáhajúci rozvoju samovoľného úniku moču je napríklad obezita,“ tvrdí. „Zvýšený vnútrobrušný a vnútromechúrový tlak spôsobuje napínanie svalstva panvového dna a poškodzuje nervové zakončenia v tejto oblasti. Obézne ženy majú štvornásobne vyššie riziko vzniku stresovej inkontinencie moču a dvojnásobne vyššie riziko urgentnej inkontinencie v porovnaní so ženami bez nadváhy.“

Ďalšími rizikovými faktormi, ktoré môže človek ovplyvniť, je zápcha, holdovanie tabaku, k úniku moču vedú niektoré druhy športových aktivít súvisiace s náhlym zvýšením vnútrobrušného tlaku (tenis, atletika) alebo užívanie niektorých liekov (liečivá zvyšujúce vylučovanie moču – diuretiká, nesteroidné antireumatiká, ACE inhibítory – lieky na vysoký krvný tlak). Samozrejme, mnohé príčiny úniku moču sú neovplyvniteľné, no tento problém je v poslednom období možné čoraz úspešnejšie liečiť. „V diagnostike aj samotnej liečbe sa uplatňujú čoraz efektívnejšie postupy,“ tvrdí odborník. „Dnes je možné jednoznačnejšie stanoviť príčinu úniku moču a zavedenie tzv. vaginálnych pások do praxe otvorilo cestu pre minimálne invazívne riešenia tohto stavu.“

Určiť druh inkontinencie
Jestvuje viacero typov úniku moču a určiť druh inkontinencie je veľmi dôležité, pretože ich príčiny vzniku, prejavy a najmä spôsoby liečby sa odlišujú. Najčastejším typom (tvorí až 50 % prípadov) je stresová inkontinencia, ktorá je takmer výlučne doménou ženského pohlavia. Ide o akési „cvrknutie si“ bez predchádzajúceho nutkania na močenie pri zakašľaní, smiechu či dvíhaní ťažkého bremena a súvisí s poruchou „uzáverového aparátu“ močového mechúra vrátane ochabnutia svalov panvového dna a močovej rúry. Tento typ inkontinencie moču sa dá v začiatkoch dobre liečiť cvičeniami zameranými na oblasť svalov panvového dna (Kegelove cviky), režimovými opatreniami, liečbou liekmi a v závažnejších prípadoch operačne zavedením vaginálnej pásky.

Pri urgentnej inkontinencii (14 % prípadov), resp. hyperaktívnom močovom mechúre, je svalový uzáver mechúra neporušený. Únik moču spôsobia mimovoľné sťahy svaloviny močového mechúra, pričom mechúr vôbec nemusí byť plný. Tu má lepší efekt liečba liekmi ovplyvňujúcimi snímače, ktoré potom nereagujú na nízku náplň močového mechúra a pacient chodí močiť menej často. V 32 % prípadov ide však o príznaky oboch typov – tzv. zmiešanú inkontinenciu – a zvyšné 4 % tvoria iné typy úniku moču – samozrejme, veľmi záleží na spôsobe stanovenia diagnózy, či je to, povedzme, iba na základe príznakov, alebo aj na základe urodynamického vyšetrenia (meria sa pri ňom tlak v močovom mechúre a prúd moču). Absolvovanie urodynamického vyšetrenia je napríklad podmienkou zavedenia už spomínanej vaginálnej pásky na posilnenie spodiny močovej rúry počas 15–20 minút trvajúceho zákroku pri stresovej inkontinencii.

Vplyv na kvalitu
Medzi vyšetrovacie metódy pri inkontinencii moču patrí v prvom rade odobratie anamnézy (rozhovor lekára s pacientom o tom, aké má problémy, aké ochorenia prekonal, aké lieky užíva atď.), závažnosť príznakov sa zhodnotí s pomocou tzv. denníka močenia, resp. iných dotazníkov. Nasleduje fyzikálne vyšetrenie (celkové, vyšetrenie hrádze, pohlavných orgánov) a základné ambulantné vyšetrenia (vyšetrenie moču, krvi, únik moču môžu často spôsobovať aj infekcie močových ciest). Diagnostika zahŕňa okrem gynekologického či urologického niekedy aj neurologické vyšetrenie. Neinvazívne je zobrazovacie vyšetrenie ultrazvukom. Ak je to potrebné, vykoná sa aj urodynamické vyšetrenie, vyšetrenie vnútra močového mechúra kamerou – cystoskopom a pod.

„Cieľom liečby je dosiahnuť vyliečenie ovplyvnením tých faktorov, ktoré močovú inkontinenciu spôsobujú. U väčšiny pacientov sa liečbou dá dosiahnuť vyliečenie alebo zlepšenie stavu,“ tvrdí MUDr. Romančík. „Liečebné postupy pri inkontinencii moču môžeme rozdeliť na konzervatívne, farmakologické a chirurgické.“ A aké sú ich riziká?

„Každý invazívny diagnostický alebo liečebný postup je spojený s istými rizikami. Ide len o to, aby očakávaný prínos takéhoto vyšetrenia alebo liečby tieto možné riziká prevýšil. Najčastejšou komplikáciou urodynamického vyšetrenia je infekcia močových ciest, konzervatívna liečba močovej inkontinencie je bez nežiaducich účinkov, najčastejším nežiaducim účinkom liečby liekmi je ovplyvnenie aj iných orgánových systémov (suchosť v ústach, zápcha, búšenie srdca…), svoje potenciálne komplikácie majú iste aj chirurgické zákroky.“ Močovú inkontinenciu je však možné úplne vyliečiť. Ak máte tento problém, neváhajte a navštívte urogynekológa, urológa či gynekológa. „Názor, že inkontinencia je normálna súčasť starnutia, je mylný,“ zdôrazňuje na záver MUDr. Ľubomír Lachváč, urológ z Košíc. Ak sa tento spočiatku nenápadný a ešte stále tabuizovaný problém nerieši včas, môže mať významný vplyv na kvalitu života.

Rizikové faktory vzniku inkontinencie

 • ženské pohlavie (najmä biela kaukazská rasa)
 • vek (s vekom sa výskyt zvyšuje)
 • rodinná predispozícia
 • počet pôrodov (najmä pôrody veľkého dieťaťa prirodzenou cestou)
 • operácie malej panvy (napr. odstránenie maternice)
 • cukrovka, obezita, ochorenia s dráždivým kašľom, ochorenia prostaty (u mužov)
 • neurologické choroby (degeneratívne ochorenia, skleróza multiplex, poškodenie nervov následkom cukrovky…)
 • menopauza
 • fajčenie (2– až 3-násobne častejší výskyt inkontinencie v porovnaní s nefajčiarkami), alkohol (má močopudné účinky)

  vedľajšie účinky niektorých liekov

Stupne závažnosti inkontinencie

Prvý stupeň – občasný únik moču: únik moču po kvapkách alebo únik maximálne dva razy denne. Na pomôcky pri tomto stupni poisťovne neprispievajú.
Druhý stupeň – častý únik moču: únik prúdom niekoľkokrát za deň, ktorý je potrebné dôsledne zhodnotiť u odborníka (anamnéza, denník močenia, plienkový test).
Tretí stupeň – trvalý únik moču: únik moču niekoľkokrát denne aj v noci v ľahu, tento stupeň môže byť predovšetkým u ležiacich pacientov spojený aj s inkontinenciou stolice.

Je vhodné nahrádzať inkontinenčné hygienické pomôcky menštruačnými?
Nie. Dôvodom je ich nižšia sacia schopnosť, väčšia priepustnosť, nemožnosť viacnásobného použitia. Okrem toho nemenia moč na gél a netlmia nepríjemný močový zápach. V prípade druhého a tretieho stupňa úniku moču bežné dámske hygienické vložky nehradí poisťovňa, zatiaľ čo špecializované pomôcky určené pre inkontinenciu áno.

Druhy inkontinencie moču

 • stresová: Najčastejšia forma úniku moču u žien. Nevyskytuje sa pri nej nutkanie na močenie, k mimovoľnému úniku dochádza pri zvýšení vnútrobrušného tlaku, napr. pri fyzickej aktivite, podrepe, dvíhaní predmetov, kýchnutí, zakašľaní. Príčinou je nedostatočnosť uzáveru močového mechúra a trubice následkom chronického preťaženia panvového dna. Prispieva k nej nadváha.
 • nutkavá (urgentná): Nazýva sa aj psychická alebo hyperaktívny močový mechúr. Ide o únik moču spôsobený mimovoľnými sťahmi svaloviny močového mechúra, ktorému predchádza náhly, vôľou neovládateľný pocit potreby močiť. V protiklade k stresovej inkontinencii je v tomto prípade svalový uzáver mechúra neporušený. Močový mechúr pritom nemusí byť plný. Pacient má napr. potrebu močiť, keď počuje tiecť vodu. Týmto druhom trpia najmä starší ľudia.
 • zmiešaná: Príznaky oboch základných typov sa vyskytujú súčasne. U pacientok ide obyčajne o kombináciu stresovej a nutkavej inkontinencie.
 • reflexná (neurogénna): Je príznakom neurologických chorôb, pri ktorých nastalo poškodenie mozgu alebo miechy. Následkom straty vôľovej kontroly sa mechúr správa ako u dojčaťa, nie je možné ho riadiť. Trpia ňou muži i ženy.
 • z pretekania (paradoxná): Je to akútny urologický stav, keď je močový mechúr preplnený a jeho vnútorný tlak prevýši tlak uzáveru močovej rúry. Nastáva stály únik moču po kvapkách, resp. odtekanie slabého prúdu moču. Trpia ňou najmä muži, u žien môže signalizovať nádor v močových cestách.
 
 
lekár, pacient, vyšetrenie, močové cesty, prostata

Rakovina prostaty: Ochorenie starších pánov?

28.11.2015 06:00

Karcinóm prostaty patrí medzi najčastejšie zhubné ochorenia u mužov nad 50 rokov. Dá sa povedať, že na túto diagnózu by ochoreli prakticky všetci, ak by žili dostatočne dlho.

Tehotenstvo, tehotenský test, materstvo, neplodnosť

Zamraziť si možno dať vajíčka, spermie aj embryá

26.11.2015 06:00

N97 je označenie diagnózy, ktorá znamená, že na otehotnenie nestačí, ak sa dvaja majú radi. Epidémia neplodnosti sa rozmáha. Zhovárame s MUDr. Michaelou Grossovou.

dieťa, bábätko, novorodenec, predčasne narodené dieťa, inkubátor

Predčasne sa narodí každé deviate slovenské dieťa

17.11.2015 06:00

Kým počet pôrodov na Slovensku klesá, počet predčasných pôrodov stúpa. "Každé deviate dieťa sa u nás narodí predčasne," konštatuje neonatologička MUDr. Darina Chovancová.

Vladimir Putin

Putin uvalil na Turecko sankcie

28.11.2015 21:07

Ruský prezident Vladimir Putin podpísal dekrét, ktorým nariadil uvalenie ekonomických sankcií na Turecko.

Kosovo

Priština bola dejiskom veľkej protivládnej demonštrácie

28.11.2015 19:50

Desiatky tisícok ľudí sa podľa kosovských médií zúčastnili na protivládnej demonštrácii v Prištine.

Francúzsko, summit OSN

Francúzsko zabránilo vstupu tisícke ľudí, zadržalo ekoaktivistov

28.11.2015 19:42

Od dočasného obnovenia kontroly osôb na hraniciach Francúzska v polovici mesiaca bol zakázaný vstup do krajiny takmer tisícke ľudí.

zbraň, pištoľ, vražda, lupič

Tureckého právnika podporujúceho kurdských rebelov zastrelili

28.11.2015 18:26

Prominentného tureckého právnika zasadzujúceho sa za práva Kurdov Tahira Elčiho zastrelil neznámy útočník.