Koľko zaplatíte za operácie očí v jednotlivých centrách

Zrak si musíme chrániť a starať sa oň. Zadarmo to však nie je. Koľko stoja jednotlivé zákroky v centrách po Slovensku?

zrak - vyšetrenie - očná lekárka - dioptrie - operácia
Aj vyšetrenie oka pred malým chirurgickým zákrokom sa zväčša platí.
Autor:

Očné centrum Dr. Böhma, Bratislava
V roku 2009 operovali 1 542 očí, z toho bolo najviac operácií sivého zákalu –1 251. Počet operácií je limitovaný zmluvami so zdravotnými poisťovňami. Operácie sú plne hradené zdravotnou poisťovňou, pacient v tomto pracovisku za výkon neplatí, ani za predoperačné ambulantné vyšetrenie a následné kontrolné vyšetrenie druhý deň po operácii, prípadne ďalšie potrebné kontroly. Čakacie lehoty na operáciu súvisia s limitmi zdravotných poisťovní, preto sú rôzne podľa toho, s ktorou poisťovňou má pacient zmluvu. Bohužiaľ už v máji museli začať dávať termíny na operáciu na rok 2011. Čiže momentálne sú čakacie lehoty v závislosti od poisťovne od 0 do 8 mesiacov. Termín súvisí aj s nálezom na oku, ak zdravotný stav pacientovi neumožňuje čakať niekoľko mesiacov, snažia sa hľadať riešenie.
Plastika viečok (správne po slovensky mihalníc ) zo zdravotných dôvodov je plne hradená zdravotnou poisťovňou. Zdravotný dôvod znamená, že je narušená funkcia oka, resp. daný stav mihalníc je prekážkou v plnohodnotnom videní oka. Plastiku viečok z kozmetických dôvodov si pacient hradí sám. Za jedno oko sa platí 250 eur.

Cornea, Bratislava
Najčastejšie robia operácie excimerovým laserom LASEK pri refrakčných chybách oka a robia aj CXL (corneal cross linking) pri diagnóze Keratokonus. Zákroky si hradí pacient. Za CXL zaplatí 330 až 350 eur, za LASEK 375 eur za jedno oko, čakacia lehota je 1 až 2 týždne.

Dr. Horváth, Očné centrum Trnava
Najčastejšie operujú sivý zákal s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky. Celý sortiment vnútroočných operácií je plne hradený poisťovňami. Čakacie lehoty sa pohybujú od jedného mesiaca do desiatich mesiacov. Robia aj plastiku viečok. Ak sa musí plastika robiť zo zdravotných dôvodov, je plne hradená zdravotnou poisťovňou.

Centrum mikrochirurgie oka, Bratislava
Najčastejšími operáciami, ktoré v tomto centre robia, sú operácie sivého zákalu s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky a operácie krátkozrakosti a ďalekozrakosti excimerovým laserom. Úhrady nie sú vo všetkých poisťovniach rovnaké. V odbornom usmernení MZ SR, ktoré je v platnosti od 1. 9. 2009, je celá škála operácií, ktoré by sa mali vykonávať formou jednodňovej chirurgie, sú zdravotne indikované a zdravotné poisťovne by ich mali platiť, v skutočnosti však zdravotné poisťovne uzatvárajú zmluvy len na niektoré z týchto výkonov. „Ak by sme mali zazmluvnenú celú škálu, boli by v podstate všetky výkony hradené zdravotnými poisťovňami,“ hovorí riaditeľka centra Eva Vidová.

Za operáciu excimerovým laserom pacient zaplatí 400 eur za operáciu jedného oka, operácia sivého zákalu je hradená poisťovňami. Pacient si doplatí za nadštandard, ak si vyberie napríklad implantát, ktorý je nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou. „V centre sa čaká na excimer-laserovú operáciu 2 až 3 týždne, pri operácii sivého zákalu to závisí od zdravotnej poisťovne pacienta. Poisťovne nás vo výkonoch mesačne finančne, okrem jednej výnimky, limitujú,“ dodáva. Poistenci VšZP majú čakaciu lehotu na operáciu sivého zákalu 6 až 9 mesiacov.

Plastika viečok (blefarochaláza) stojí 400 eur, ak je však operácia zdravotne indikovaná, hradí ju zdravotná poisťovňa. „Takmer všetky operácie nemajú zdravotnú indikáciu a robíme ich z estetických dôvodov,“ dodáva.

II. Očná klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Najčastejšou operáciou je operácia sivého zákalu s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky u dospelých pacientov. Ročne ich urobia 1 200 až 1 300. V roku 2009 urobili 1 282 operácií, sekundárnu implantáciu umelej vnútroočnej šošovky u 34 pacientov, operáciu sekundárnej, tzv. regeneračnej katarakty urobili u 292 pacientov. Operujú aj vrodené kongenitálne sivé zákaly u detí. V roku 2009 to bolo 11 operácii vrodeného sivého zákalu.

Na klinike sa za operácie neplatí. Výnimku tvoria operácie, ktoré sa hodnotia ako estetické kozmetické, napr. operácie s implantáciou niektorých refrakčných umelých vnútroočných šošoviek za účelom odstránenia okuliarov.
Čakacia lehota na operáciu sivého zákalu je 2 mesiace. Operáciu druhého oka plánujú najčastejšie po 3 mesiacoch od operácie prvého oka.

OFTAL, s. r. o., Špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia, Zvolen
Najčastejšie operujú kataraktu. Všetky operácie, ktoré sú vykonávané v tejto nemocnici, sú hradené zdravotnými poisťovňami, okrem kozmetických operácií. Kozmetické operácie si pacient hradí sám. Ambulantná operácia katarakty s implantáciou štandardnej foldovateľnej šošovky pre poistencov všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku je bez poplatku. Čakacia lehota sa stále predlžuje. Je to dané záujmom pacientov o operácie u nás a limitmi poisťovní. V súčasnosti je čakacia lehota 1 až 5 mesiacov.
Plastiky viečok z medicínskej indikácie robia bezplatne. Plastika viečok z kozmetických dôvodov v tomto centre stojí 465 eur (obe oči). Ročne ich urobia 30 až 40.

Oftum – laserová chirurgia oka Banská Bystrica, Košice, Bratislava
Operácia excimerovým laserom je kozmetická operácia a klient si ju hradí v plnej výške. Úvodné predoperačné vyšetrenie platí pacient pri vyšetrení. Štandardným operačným postupom na tomto pracovisku je najmodernejšia bezkontaktná metóda super laser, resp. Epi – Lasik.

Za vstupné vyšetrenie sa platí 35 eur, operácia jedného oka laserom stojí 500 eur, cena zahŕňa mesačnú pooperačnú starostlivosť a očné kvapky potrebné v pooperačnom období.

3F, s. r. o., Mikrochirurgia oka, Košice
Názov výkonu doplatok pacienta je v rôznych poisťovniach rôzny
Konzultačné očné vyšetrenie 35 eur
Očné vyšetrenie s predpisom okuliarov 25 eur
Vyšetrenie oka pred malým chirurgickým zákrokom 10 eur
Operácia sivého zákalu s implantáciou VOŠ od 101,50 eura
Sekundárna implantácia VOŠ do prednej oč. kom. alebo do sul. ciliare od 33,19 eura
Operácia sekundárnej katarakty od 38,50 eura
Ostatné malé chirurgické zákroky na oku 34
Plastická operácia mihalnice od 33,20 do 132,78 eura
Operácia excimerovým laserom 700 eur

Dom oka, Rimavská Sobota
Názov zákroku doplatok vo VšZP v Dôvere v Unione
Operácia sivého zákalu s implatnáciou umelej vnútroočnej šošovky (VOŠ) 136 183 71
Sekundárna implantácia VOŠ do prednej očnej komory alebo do sulcus ciliare 102 140 0
Operácia sekundárnej katarakty 76 124 21
Repozícia implantovanej umelej VOŠ 53 159 19
VIKOM, 1. žilinské očné centrum, Žilina
Cenník výkonov pre samoplatcov
Predoperačné očné vyšetrenie s konzultáciou 35 eur
Kompletné očné vyšetrenie s konzultáciou 20 eur
Diagnostika suchého oka 20 eur
Operácia excimerovým laserom metódou PRK 365 eur
Operácia excimerovým laserom metódou LASEK 415 eur
Operácia sekundárnej katarakty – YAG – poistenci zmluvných poisťovní 15 eur
Operácia sivého zákalu s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky – poistenci zmluvných poisťovní *70 eur
Operácia sivého zákalu s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky – samoplatca *360 eur
Sekundárna implantácia umelej vnútroočnej šošovky – samoplatca *360 eur
Operácia glaukómu – samoplatca 235 eur
Operácia sekundárnej katarakty – samoplatca 235 eur
*Poznámka: K cene operácie s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky sa pripočíta cena toho implantátu, ktorý si pacient vyberie po odbornej konzultácii s očným lekárom

Gamalaser, Trnava
Kompletné vyšetrenie pred operáciou excimerovým laserom s konzultáciou 23 eur
Operácie excimerovým laserom Excimer laser, jedno oko, 4 kontroly 398 eur
LASEK, jedno oko, 4 kontroly 465 eur

Majtánová

Most do ticha. Keď máte nepočujúce dieťa

20.09.2015 06:00

Je rozdiel, keď vás dieťa nepočúva a keď nepočuje. Rodičia 3-ročného Maťka by o tom vedeli rozprávať. A aj to robia! Ich syn, hoci je prakticky hluchý, počuje, rozumie a rozpráva.

uši, sluch, nepočujúci

Uši sú len inteligentné mikrofóny

06.09.2015 06:00

Až 90 % detí s poruchami sluchu sa rodí počujúcim rodičom. Aj o tom sa zhovárame s MUDr. Irinou Šebovou, CSc., prednostkou Detskej otorinolaryngologickej kliniky na Kramároch.

Osem mýtov o nepočujúcich

Nový portál pomôže rodičom nepočujúcich detí

26.08.2015 16:19

Rodičom sluchovo postihnutých detí bude pomáhať nový portál. Internetová stránka NepocujuceDieta.sk bude slúžiť nielen ako zdroj informácií, ale bude mať aj komunitný charakter.

Janis Varufakis

Varufakis chce s novým ľavicovým hnutím reformovat EÚ

09.02.2016 12:23

Bývalý grécky minister financií Janis Varufakis predstavil nové celoeurópske ľavicové hnutie, ktorého cieľom je zásadne reformovať Európsku úniu.

Juraj Miškov

Miškov: Smer pri nových pracovných miestach zavádza

09.02.2016 12:15

Tvrdenie, že počas vlády strany Smer vzniklo na Slovensku 130-tisíc nových pracovných miest, je podľa predsedu strany SKOK Juraja Miškova najväčším predvolebným podvodom v týchto voľbách.

Sanders

V prvých obciach v New Hampshire bodovali Sanders a Kasich

09.02.2016 12:02

Demokrat Bernie Sanders a republikán John Kasich vyhrali v straníckych primárkach v malých obciach Dixville Notch a Hart's Location, kde tradične začínajú voľby v New Hampshire.

Vladimír Jakabčin

V Pekingu náhle zomrel veľvyslanec SR

09.02.2016 12:00

Veľvyslanec SR v Čínskej ľudovej republike Vladimír Jakabčin (59) zomrel náhle v pondelok ráno.