Darček Šiška Lízatko Lízatko
Logo Pravda
darček
 • darček

  Mgr. Michal Páleník

  expert na výživu

  CEO & Co-founder spoločnosti Planeat s.r.o. Spoluzakladateľ Slovenskej spoločnosti pre športovú výživu (SSŠV) a Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu (SAVP). V praxi sa venuje manažmentu výživy vrcholových športovcov (Dominika Cibulková, Veronika- Velez Zuzulová, Andrej Martin) a v spolupráci s kolegami aj manažmentu výživy pacientov trpiacich extrémnou obezitou.

 • darček

  MUDr. Adela Penesová, PhD.

  obezitologička a vedkyňa

  Lekárka a vedecká pracovníčka v Biomedicínskom centre SAV, hlavná riešiteľka medzinárodných, národných i EU projektov so zameraním na výskum obezity, diabetu, hypertenzie a sklerózy multiplex. V prestížnej ankete Slovenka roka 2018 je nominovaná v kategórii Veda a výskum.

  Je členkou odborných lekárskych a vedeckých spoločností, napr. European Association of Preventive Cardiology (EAPC), pracovnej skupiny Slovenskej hepatologickej spoločnosti pre alkoholové a nealkoholové stukovatenie pečene a s tým spojených ochorení (ALD a NAFLD). Svoje poznatky odovzdáva aj budúcim lekárom na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, kde učí patologickú fyziológiu. Okrem toho pracuje na internom oddelení v Univerzitnej nemocnici v Bratislave. Je autorkou alebo spoluautorkou viac ako 53 vedeckých publikácií. Je jednou zo zakladajúcich členov Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu, autorkou odborných a vedeckých článkov a odbornou garantkou nutričného softvéru PLANEAT.

 • darček

  Mgr. Viktor Oliva, PhD.

  kondičný tréner

  Pedagóg, vedec a pohybový terapeut s pôsobiskom na Katedre biologických a lekárskych vied, Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Je vedecký pracovník na II. neurologickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Bratislave, člen Komisie vzdelávania Slovenského zväzu vzpierania, lektor v akadémii na vzdelávanie osobných trénerov I. a II. stupňa.

  V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa zaoberá vplyvom implementácie pohybovej aktivity u onkologických pacientov s karcinómom semenníka počas a po absolvovaní chemoterapeutickej liečby v kooperácii s Národným onkologickým ústavom v Bratislave a s Ústavom experimentálnej endokrinológie v Biomedicínskom centre SAV. Špecializuje sa taktiež na vplyv pravidelnej pohybovej aktivity na organizmus seniorov a na tvorbu pohybových programov pre staršiu populáciu. V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa venuje aj problematike detailnej analýzy a optimalizácie modalít vykonania viackĺbových a prototypových pohybov na zvýšenie funkčnej svalovej súhry a EMG aktivity synergických svalov.

  Účastník viacerých domácich i zahraničných, celosvetovo uznávaných kongresov, konferencií a seminárov, na ktorých prezentoval výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti. Absolvent mnohých domácich a zahraničných, celosvetovo uznávaných odborných kurzov, školení, certifikácií a webinárov. Pravidelne prednáša o problematike pravidelnej pohybovej aktivity, starnutia a významu pohybovej aktivity pre organizmus staršieho človeka pre bežnú populáciu a odbornú verejnosť.

 • darček

  Mgr. Milan Sedliak, PhD.

  výživový poradca

  Pracuje ako vedecký pracovník na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium ukončil na Katedre biológie pohybovej aktivity Univerzity v Jyväskylä, Fínsko. Špecializuje sa na akútne a dlhodobé nervovo-svalové, hormonálne a molekulárne adaptačné zmeny v svale vyvolané fyzickým zaťažením a/alebo doplnkami stravy. Dr. Sedliak spoluzaložil Centrum starnutia a civilizačných ochorení, ktoré zastrešuje vedecké projekty skúmajúce preventívny a liečebný vplyv cielenej pohybovej aktivity na rôzne ochorenia. V roku 2014 mu bol Slovenskou akadémiou vied priznaný vedecký kvalifikačný stupeň IIa. Spolupracuje s viacerými vrcholovými športovcami ako poradca pre výživu a doplnky stravy, napr. s Martinom Kližanom, Andrejom Meszárošom, Martinom Marinčinom, Liborom Hudáčkom a inými. Pravidelne prednáša o problematike výživy, význame doplnkov stravy a rizikách dopingu v športe pre rôzne športové zväzy a asociácie.

banner