Súťaž o balíček kompresných podkolienok Avicenum pre bezpečné letné cestovanie

avicenum-travel310 do sutaze

Leto a čas dovoleniek nabáda k dlhému a zaujímavému cestovaniu. To však môže so sebou okrem radosti priniesť aj nebezpečenstvo cestovnej trombózy, čo je závažné a nebezpečné ochorenie ciev, ktoré môže viesť až k pľúcnej embólii.

Rizikovými faktormi vzniku trombózy je dlhé sedenie v stiesnených priestoroch (odtiaľ pomenovanie Economy Class Syndrom), nedostatočný príjem tekutín a obmedzenie pohybu nôh pri cestovaní. Z vedeckých štúdií tiež vieme, že viac ohrození sú silní ľudia s BMI nad 30, vysoký ľudia s výškou nad 190 cm, ale tiež ženy užívajúce hormonálnu antikoncepciu či osoby s dispozíciou k cievnym ochoreniam.

Účinnou prevenciou sú okrem dostatočného príjmu tekutín (okrem kávy a alkoholu) tiež cviky na precvičenie dolných končatín alebo zaradenie krátkej prechádzky či precvičenie v priebehu cestovania. Taktiež by ste si nemali zabudnúť pribaliť do svojej cestovnej tašky podporné cestovné podkolienky Avicenum TRAVEL 70 alebo kompresné cestovné podkolienky Avicenum TRAVEL 310, ktoré sú účinnou prevenciou cestovnej trombózy.

ARIES, výrobca zdravotných produktov, pre vás pripravil súťaž v ktorej môžete vyhrať balíček v hodnote 25,00 €. Z výhry obsahujúcej podkolienky Avicenum TRAVEL 70, Avicenum TRAVEL 310 a chladivý Avicenum GEL na nohy sa budú tešiť 3 výhercovia, ktorí od 20.7.2015 do 26.7.2015 správne odpovedia na obidve súťažné otázky. Správnu odpoveď hľadajte na www.aries.eu/sk . Prajeme vám príjemné prežitie leta!

Výhercovia

Monika Galányiová, Vinica, Stanislav Kopček, Lubotice, Tatiana Taškárová, Mojmírovce

OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.