Ako si liečite sychravé prechladnutia?

anketa boiron inzercia

Sychravá jeseň nie je práve kamarát s našim nosom a zdravím. Vyšší pracovný výkon či návrat do školy prinášajú vyššiu cirkuláciu vírusov. Ani sa nenazdáme a už cítime škriabanie v hrdle, opuchnutý nos, bolesti v hlave. Ako sa správate vy v čase, keď – ako sa hovorí – „na vás niečo lezie“?

Zapojte sa v čase od 7.9. – 27.9.2015 do krátkeho internetového prieskumu a piati z vás majú možnosť získať voucher v hodnote 100 EUR na wellness pobyt v jednom z 3 hotelov podľa vlastného výberu (Hotel Senec – Senec, Hotel Sitno – Vyhne alebo Atrium Hotel – Nový Smokovec). Platnosť poukazu do 31.12.2015.

Výhercovia

Ivana Miškivová, Vyšný Orlík, Rastislav Fabian, Hronské Kľačany, Veronika Oravcová, Malé Hoste, Branislav Krajčir, Radošina, Bystrík Horváth, Sereď

OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.