Ako si liečite sychravé prechladnutia?

anketa boiron inzercia

Sychravá jeseň nie je práve kamarát s našim nosom a zdravím. Vyšší pracovný výkon či návrat do školy prinášajú vyššiu cirkuláciu vírusov. Ani sa nenazdáme a už cítime škriabanie v hrdle, opuchnutý nos, bolesti v hlave. Ako sa správate vy v čase, keď – ako sa hovorí – „na vás niečo lezie“?

Zapojte sa v čase od 7.9. – 27.9.2015 do krátkeho internetového prieskumu a piati z vás majú možnosť získať voucher v hodnote 100 EUR na wellness pobyt v jednom z 3 hotelov podľa vlastného výberu (Hotel Senec – Senec, Hotel Sitno – Vyhne alebo Atrium Hotel – Nový Smokovec). Platnosť poukazu do 31.12.2015.

Výhercovia

Ivana Miškivová, Vyšný Orlík, Rastislav Fabian, Hronské Kľačany, Veronika Oravcová, Malé Hoste, Branislav Krajčir, Radošina, Bystrík Horváth, Sereď

P E R E X, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 00685313, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.