Súťaž o balíčky nabité imunitou od Imunoglukanu P4H®

Imunoglukan sirup inzercia

Chladné jesenné a zimné počasie so sebou prináša zvýšené riziko oslabenia imunity. Preto je veľmi dôležité budovať si ju počas celého roka. Ak hľadáte naozaj efektívny a účinný spôsob, siahnite po osvedčenom výživovom doplnku, kapsuliach Imunoglukan P4H® .

Prírodné kapsuly Imunoglukan P4H® svojím unikátnym zložením s obsahom prírodného Imunoglukanu® a vitamínu C podporujú aktivitu imunitného systému a tým pomáhajú budovať odolnosť Vášho organizmu. Tú oceníte najmä počas prichádzajúceho obdobia, kedy imunitu ohrozuje zvýšené riziko chorobnosti, chrípky, prípadne stresu. Vďaka tomu, že kapsula je rastlinného pôvodu a neobsahuje lepok, je navyše vhodná aj pre diabetikov a alergikov.

Pravidelným užívaním Imunoglukanu P4H® podporíte správne fungovanie Vašej imunity, ktorú už sychravé a studené počasie neprekvapí. A tak už nebudete musieť trpieť v ľadovej vode, ani pri akupunktúre. Stačí Vám Imunoglukan P4H®, jednotka pre Vašu imunitu.

Zapojte sa v termíne od 30. 11. 2015 do 6. 12. 2015 do súťaže, odpovedzte správne na otázku (odpoveď nájdete na www.imunoglukan.com) a troch z vás odmeníme balíčkami Imunoglukan P4H® v hodnote 30 €.

Pred použitím výživového doplnku Imunoglukan® si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa, prípadne sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Výhercovia

Iveta Singhofferová,Bratislava-Rusovce, Silvia Debnárová, Jakubovany, Alan Laubert, Prešov

OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.