Súťaž o balíčky nabité imunitou od Imunoglukanu P4H®

Chladné jesenné a zimné počasie so sebou prináša zvýšené riziko oslabenia imunity. Preto je veľmi dôležité budovať si ju počas celého roka. Ak hľadáte naozaj efektívny a účinný spôsob, siahnite po osvedčenom výživovom doplnku, kapsuliach Imunoglukan P4H® .

Prírodné kapsuly Imunoglukan P4H® svojím unikátnym zložením s obsahom prírodného Imunoglukanu® a vitamínu C podporujú aktivitu imunitného systému a tým pomáhajú budovať odolnosť Vášho organizmu. Tú oceníte najmä počas prichádzajúceho obdobia, kedy imunitu ohrozuje zvýšené riziko chorobnosti, chrípky, prípadne stresu. Vďaka tomu, že kapsula je rastlinného pôvodu a neobsahuje lepok, je navyše vhodná aj pre diabetikov a alergikov.

Pravidelným užívaním Imunoglukanu P4H® podporíte správne fungovanie Vašej imunity, ktorú už sychravé a studené počasie neprekvapí. A tak už nebudete musieť trpieť v ľadovej vode, ani pri akupunktúre. Stačí Vám Imunoglukan P4H®, jednotka pre Vašu imunitu.

Zapojte sa v termíne od 30. 11. 2015 do 6. 12. 2015 do súťaže, odpovedzte správne na otázku (odpoveď nájdete na www.imunoglukan.com) a troch z vás odmeníme balíčkami Imunoglukan P4H® v hodnote 30 €.

Pred použitím výživového doplnku Imunoglukan® si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa, prípadne sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Výhercovia

Iveta Singhofferová,Bratislava-Rusovce, Silvia Debnárová, Jakubovany, Alan Laubert, Prešov

Podmienky: Podmienkou zaradenia do súťaže je správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno, Mesto - obec, email alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz a svojou účasťou súhlasí so spracovaním osobných údajov.

Účastník súťaže/dotknutá osoba berie na vedomie a udeľuje spoločnosti P E R E X, a. s., so sídlom Trnavská cesta 39/A, Bratislava, IČO: 00 685 313 (v texte tiež ako „P E R E X“ alebo „usporiadateľ“) v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „zákon“) súhlas so spracúvaním v tomto formulári poskytnutých osobných údajov účastníka hry/dotknutej osoby na uvedené účely. Každý účastník vyplnením a odoslaním webového formulára súhlasí s tým, že bude zaradený do databázy usporiadateľa súťaže. Všetky poskytnuté osobné údaje môžu byť použité na marketingové aktivity spoločnosti P E R E X a na účel poštovej či telefonickej komunikácie počas trvania súťaže, zasielania výhier a za účelom zasielania aktuálnych ponúk vydavateľstva P E R E X. Usporiadateľ bude s nimi zaobchádzať maximálne dôverne a osobné údaje poskytnuté usporiadateľovi môžu byť poskytnuté len spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry.

Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2014 v znení neskorších predpisov uvádzame:

 1. a) identifikačné údaje prevádzkovateľa: P E R E X, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 00685313,
 2. b) účel spracúvania osobných údajov: evidencia účastníkov súťaže
 3. c) zoznam osobných údajov:
  • meno a priezvisko
  • mesto / obec
  • e-mailová adresa alebo telefón
 4. d) doplňujúce informácie:
  • poučenie o dobrovoľnosti: Účastník súťaže/dotknutá osoba spolu s poskytnutím osobných údajov vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, svoje osobné údaje poskytol Usporiadateľovi dobrovoľne a kedykoľvek môže písomne požiadať o skončenie ich spracovávania a to bezplatne na adrese Usporiadateľa.
  • čas platnosti súhlasu: súhlas je poskytovaný na dobu do odvolania, alebo na dobu počas ktorej je účastníkom súťaže eventuálne Usporiadateľom zverejňovaná súťaž. Súhlas možno odvolať bez uvedenia dôvodu.
  • tretie strany: usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry,
  • okruh príjemcov: subjekty, ktoré si zobrazia patričné webové stránky portálu www.pravda.sk,
  • forma zverejnenia: usporiadateľ zverejní na webových stránkach portálu www.pravda.sk len osobné údaje výhercov,
  • tretie krajiny: prenos zverejnených osobných údajov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Účastník súťaže/dotknutá osoba potvrdzuje a ručí za správnosť poskytnutých údajov.
Všetky poskytnuté osobné údaje môžu byť použité na marketingové aktivity spoločnosti P E R E X, a.s. a na účel poštovej či telefonickej komunikácie počas trvania súťaže, zasielania výhier a na účel zasielania aktuálnych ponúk vydavateľstva P E R E X , a.s..

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené. Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk