Slováci dôverujú nemocnici viac ako Francúzi či Dáni

Tomáš Hladký, Pravda.sk | 07.08.2010 09:35
smrť, lekár, doktor, nemocnica, chrípka Foto:
Ilustračné foto
Keď sa už pacient zverí do rúk lekárom a nemocnici, verí, že mu tam pomôžu. Lenže osem až dvanásť percent pacientov zažije pravý opak. Ich zdravotný stav sa kvôli chybám zdravotníkov zhorší.

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb odhaduje, že nemocničné infekcie postihujú zhruba päť percent hospitalizovaných pacientov, čo sú štyri mlióny pacientov ročne v EÚ. A v dôsledku týchto infekcií zomiera až 37 000 ľudí za rok.

Európska komisia vypracovala prieskum, podľa ktorého takmer polovica opýtaných sa obáva, že lekári môžu namiesto pomoci poškodiť. A celá štvrtina z respondentov uviedla, že oni sami alebo člen ich rodiny mal skúsenosť so zhoršením zdravia kvôli chybnej zdravotnej starostlivosti. Avšak tieto udalosti ostali z veľkej časti neodhalené. Zarážajúce napríklad je, že z ľudí, ktorí podstúpili operáciu, takmer každý piaty nedostal na podpis súhlas s operáciou. Na Slovensku je to pritom zákonná povinnosť lekárov – vyžiadať si od pacienta informovaný súhlas.

Z prieskumu, ktorý robila Európska komisia v septembri a októbri 2009, vyplýva, že pre pacientov je najdôležitejším kritériom vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti vzdelanie a skúsenosti zdravotníckeho personálu. Účinná liečba je až na druhom mieste. Tretím najdôležitejším kritériom je, aby nemocnica nemala žiadne čakacie zoznamy, a naopak mala moderné vybavenie.

Väčšina respondentov považuje zdravotnú starostlivosť vo svojej krajine za dobrú, ale až v 16 štátoch EÚ si ľudia myslia, že kvalita zdravotnej starostlivosti v ich krajine je horšia, ako v iných členských štátoch únie. Kým napríklad za dobrú považuje zdravotnú starostlivosť vo svojej krajine až 97 percent Belgičanov, Slovákov len niečo viac ako polovica – 53 percent. Najmenej spokojní sú Gréci – len štvtina z nich hodnotí domáce zdravotníctvo ako dobré.

Čo si myslia pacienti

Toto sa nám môže stať v nemocnici*
Štát nemocničná nákaza zle určená diagnóza zle predpísané lieky chirurgické omyly
EU27 59% 58% 49% 46%
Belgicko 68% 51% 44% 43%
Bulharsko 71% 76% 67% 59%
Česko 39% 59% 45% 45%
Dánsko 75% 73% 72% 47%
Nemecko 51% 49% 38% 37%
Estónsko 47% 70% 51% 46%
Španielsko 36%   37% 31% 27%
Francúzsko 75% 66% 58% 56%
Taliansko 59% 63% 55% 58%
Cyprus 78% 85% 75% 76%
Luxembursko 52% 57% 49% 47%
Maďarsko 46% 61% 45% 50%
Malta 61% 55% 50% 43%
Holandsko 56% 57% 52% 41%
Rakúsko 18% 26% 24% 17%
Poľsko 76% 81% 69% 74%
Portugalsko 67% 64% 62% 58%
Rumunsko 66% 68% 60% 59%
Slovinsko 70% 68% 58% 58%
Slovensko 53% 68% 45% 47%
Fínsko 41% 38% 31% 24%
Švédsko 35% 45% 31% 17%
V. Británia 59% 49% 37% 31%
  • počet oslovených, ktorí pripúšťajú dané riziko

Kvalitu slovenských zdravotníckych zariadení majú merať zdravotné poisťovne. Každá si vedie svoj rebríček a zverejňuje ho raz do roka na svojej internetovej stránke. Jednou časťou hodnotenia je aj názor pacientov na stravu, ubytovanie a samotnú starostlivosť. Pravidelne najlepšie z ankety vychádzajú špecializované ústavy a nemocnice, lebo patria k najmodernejším. Pre poisťovne sú však dôležitejšími ukazovateľmi kvality objektívne údaje, ako sú napríklad úmrtnosť pacientov po infarkte, po porážke, po operácii, potreba reoperovať, výskyt nemocničných nákaz a podobne. Hoci niektoré slovenské nemocnice majú tieto kritériá horšie, poisťovne ich všetky považujú za zariadenia na dobrej úrovni.