Prsia vytvoríme podľa matematického výpočtu

Dorota Hudecová, Pravda | 09.05.2013 06:00
prsník - modelovanie poprsia
Ilustračné foto: Prsník, ktorý sa vymodeluje vlastným tukom, zostáva žene po celý život, je to jej vlastné tkanivo, ktoré podlieha rovnakým zmenám ako okolité pôvodné tukové tkanivo. Autor:
V momente, keď ženy počujú z úst lekára slovo rakovina, sa im väčšinou zrúti celý svet. Pre mnohé je však často ťažšie vyrovnať sa s odstránením prsníka ako so samotným ochorením.

Mnohé preto považujú rekonštrukciu prsníka za nový začiatok života. Vďaka takémuto zákroku majú opäť svoje telo kompletné. Novú nádej teraz prinášajú kmeňové bunky z vlastného tukového tkaniva, ktoré obnovujú prirodzený vzhľad poprsia. O tejto rekonštrukčnej metóde sme hovorili s plastickým chirurgom Petrom Chovanom, primárom z pražskej kliniky Asklepion.

Ženy s karcinómom prsníka často prichádzajú o celý prsník. Aké sú možnosti jeho rekonštrukcie?
Prsník je pre ženu symbolom ženstva a jeho strata je obrovskou psychickou traumou. Najlepšie by bolo rekonštruovať ho okamžite po odobratí. Európski onkológovia to však nepovažujú za ideálne, a preto odporúčajú odloženú rekonštrukciu, keď sa doplnia všetky potrebné terapeutické kroky a vyšetrenia. Možností je viacero. V zásade ich môžeme rozdeliť na menej invazívne a rozsiahle rekonštrukčné zákroky spojené s dlhou rekonvalescenciou. V súčasnosti sa uprednostňujú výkony s rýchlym hojením, takže pacientka nemusí zostať „na péenke“. Podľa nemeckej senologickej spoločnosti je prvou metódou voľby lipotransfer (transplantácia tukových buniek), druhou je rekonštrukcia prsníka pomocou tzv. implantát expandéru, nasleduje miestny a vzdialený lalok a mikrochirurgický prenos.

Rekonštrukčné operácie prsníka patria k najzložitejším v oblasti plastickej chirurgie. Sú pre chirurga výzvou?
Určite áno, nielen z hľadiska technického vykonania tejto operácie, ale aj preto, že dávame žene možnosť opäť sa plnohodnotne zaradiť do života. A to je veľmi dôležité.

Jednou z metód rekonštrukcie prsníka je aj použitie vlastného tuku z podbrušia. V čom je táto technika oproti iným náročnejšia a v čom prináša žene benefity?
Využitie vlastného tuku je jednou z najmodernejších techník, pričom tuk sa odoberá nielen z podbrušia, ale z akéhokoľvek miesta na tele, kde je ho nadbytok. Technika prenosu tuku je známa v podstate od prvej svetovej vojny, keď nemeckí lekári využívali tuk ako objemový materiál na vypĺňanie defektov po poraneniach. Až v 90. rokoch minulého storočia sa zistilo, že má aj veľmi dobré regeneračné vlastnosti. Je to dané tým, že obsahuje najviac tzv. zrelých kmeňových buniek. Tieto bunky sa môžu diferencovať, meniť len na zrelé tukové bunky, bunky cievnej steny, chrupavku. To znamená, že ak sú vložené do poškodeného miesta, začnú vytvárať nové cievy a rana, ktorá sa doteraz nehojila, pretože nemala výživu, sa začne hojiť. Z výskumov a klinických sledovaní je jasné, že na miestach, kde sa aplikuje tuk, tzv. lipotransfer alebo mikrolipotransfer, sa mení kvalita kože, jej charakter a farba. Túto výhodu často využívame na riešenie deformít, ako sú kruhy pod očami alebo ako výplňový materiál do vrások okolo úst namiesto kyseliny hyalurónovej, ktorá sa na rozdiel od tuku vstrebáva. Takže keď tuk aplikujeme do prsníka, ktorý bol popálený rádioterapiou, koža výrazne zmäkne, povolí, upravia sa jazvy dovtedy tuhé a deformujúce kožu hrudníka a výrazne zmäknú. Ešte lepší výsledok možno dosiahnuť obohatením vlastného tuku práve touto frakciou buniek, ktorú si dokážeme vyrobiť. Ide o malé tkaninové zariadenie, zmenšené do jedného stroja, ktoré spracuje vlastný tuk ženy s tým, že získame koncentrát „kmeňových“ buniek, ktorým následne obohatíme predtým už „vypraný“ tuk. Takto spracovaný sa následne aplikuje do prsníkov, respektíve do miesta, kde sa má nový prsník vytvoriť. Na to, ako prsník vytvoriť a v akom rozsahu, nám slúži veľmi presný matematický výpočet.

Existujú obmedzenia, kedy sa táto metóda nesmie použiť?
Prakticky nie. Na získanie tuku u chudých žien máme špeciálne inštrumentárium, ktorým dokážeme potrebné množstvo tuku získať.

Môže zákrok absolvovať žena v každom veku?
V podstate áno, ale u vyšších vekových kategórii sa zvyknú pridružiť ďalšie ochorenia, pre ktoré musíme operáciu odložiť alebo ju úplne kontraindikovať, keďže nejde o život zachraňujúci výkon.

Podľa čoho sa lekár rozhoduje, či použije na rekonštrukciu tukové bunky alebo silikón?
Na základe znalostí a skúseností. V našich krajinách bohužiaľ z finančných dôvodov lekári nemajú možnosť sledovať najnovšie trendy v medicíne navštevovaním zahraničných kurzov a stáží. Lekár sa rozhoduje pre typ operácie, ktorý bol na danom pracovisku zavedený roky, aj keď často nejde o úplne ideálne riešenie.

Vydrží nový prsník z tukových buniek žene celý život alebo treba po určitom čase robiť korekcie?
Prsník, ktorý sa vymodeluje vlastným tukom, zostáva žene po celý život, je to jej vlastné tkanivo, ktoré podlieha rovnakým zmenám ako okolité pôvodné tukové tkanivo, teda keď žena schudne, schudne aj miesto, kde sme robili lipotransfer, keď priberie, tak priberie aj do prsníkov. Výhodou lipotransferu oproti implantátom je, že tuk nepodlieha časovým zmenám ako implantát a nehrozia následné komplikácie. Sme jediné pracovisko v Čechách, ktoré má certifikát tkaninového zariadenia, teda môžeme používať „kmeňové bunky“, a robiť zároveň rekonštrukcie prsníkov.

Je využitie tuku pri rakovine prsníka bezpečné?
Využitie vlastného tuku, ako aj tuku obohateného o „kmeňové bunky“ je úplne bezpečné, čo bolo vyhlásené aj spoločnosťou ISAPs na konferencii v Ženeve v roku 2012. Je to preto, že embryologicky je tkanivo tuku úplne rovnakého pôvodu ako prsná žľaza, v ktorej rakovina prsníka vzniká.

Musí byť žena po tomto zákroku pod pravidelnou kontrolou?
Novovytvorený prsník nepotrebuje žiadne korekcie a robí sa na jednu až tri etapy, pričom následné operácie znášajú klientky veľmi dobre. U žien po ablácii (odňatí prsníka) treba často modelovať prsník na druhej strane, ktorý sa robí po dosiahnutí konečnej veľkosti rekonštruovaného prsníka. Naopak, pri zväčšovaní prsníkov, t. j. augmentácii, stačí jedna operácia. Každá žena po rakovine prsníka musí mať pravidelnú kontrolu a musí byť pod dohľadom onkológa.

Ako dlho sa táto metóda využíva vo svete? Zaostávame v tomto za vyspelými krajinami?
Prakticky už od konca 20. storočia, ale najväčší rozmach nastal až po roku 2000. Za svetom zaostávame približne 10 rokov, aj keď nám sa podarilo v priebehu dvoch rokov dosiahnuť svetovú úroveň.

Je táto metóda dostupná aj pre slovenské pacientky?
V našom zariadení áno, ale verím, že bude v krátkej dobe dostupná aj na Slovensku v spolupráci Klinikou Plastickej chirurgie LF UK a UNB.

Je možné tuk využiť aj na iné estetické operácie?
Naša klinika je priekopníkom využitia tuku v Čechách, hlavne v oblasti prsníkov – zväčšovanie, modelácia a mastopexia prsníkov. Máme za sebou viac ako 400 úspešných lipotransferov do prsníkov s cieľom ich zväčšenia alebo korekcie deformít, čo je asi najviac z bývalého Československa. Lipotransfer, lepšie povedané mikrolipografting, využívame tiež v tvárovej estetickej medicíne, kde tuk používame na vyplnenie vrások okolo úst a nosa, na odstránenie kruhov pod očami, doplňovanie objemu v oblasti lícnych kostí. Výhodou vlastného tkaniva oproti kyseline hyalurónovej je fakt, že tuk je trvácny, kyselina sa vstrebe od 6 do 12 mesiacov. Tuk vďaka kmeňovým bunkám regeneruje kožu, čo kyselina hyalurónová ani tvárový implantát nedokážu.