Toto je moja krv: Moja krv len pre teba!

bs, Pravda | 27.11.2015 06:00
operácia, krv, Foto:
Ilustračné foto.
Chystá sa vám blízka osoba na zákrok, počas ktorého bude pravdepodobne potrebovať krv? Viete o tom, že jej môžete darovať krv na meno bez toho, aby ste mali zhodnú krvnú skupinu? Napokon, mnohí ľudia svoju krvnú skupinu ani nepoznajú. Darovať krv pre konkrétnu osobu však nemusí automaticky znamenať, že príjemca dostane výlučne vašu krv. Ide aj o akési zachovanie "kolobehu krvi" v systéme.

„Mama sa chystala na operáciu kolena, tak som zašla na transfúznu stanicu, aby som jej darovala na meno krv,“ hovorí pani Katka z Bratislavy, ktorá je viacnásobnou darkyňou krvi a svoju krvnú skupinu pozná. „Zhodou okolností máme s mamou rovnakú krvnú skupinu aj Rh faktor, obe sme A negatív. Je to relatívne zriedkavá krv, takže sa v odberovom centre vždy potešia, keď tam ako darkyňa prídem aj inokedy. Tentoraz krvnú konzervu označili tým istým čiarovým kódom, aký bol na tlačive, ktoré som následne doručila na ortopedické oddelenie. Moja mama transfúziu po operácii napokon aj potrebovala.“

ČÍSLO

40 % objemu krvi predstavujú červené krvinky (erytrocyty)

Ak chce človek darovať krv pre konkrétneho človeka, stačí pri registrácii na odberovom mieste nahlásiť, že prišiel darovať krv na konkrétne meno. Do ruky dostane tlačivo, ktoré je potrebné vyplniť. V ňom uvedie svoje meno, meno človeka, pre ktorého plánuje darovať krv a miesto, kde je pacient hospitalizovaný. Po odbere dostane potvrdenie o darovaní krvi, ktoré je potrebné doručiť na príslušné nemocničné oddelenie. Krv bude pre dotyčného rezervovaná sedem dní od odberu.

„Občas sa stáva, že približne 10 % takýchto darcov musíme vyradiť už pred odberom z rôznych dôvodov, ktoré sú kontraindikáciou odberu krvi,“ hovorí MUDr. Klára Sviteková, vedúca lekárka pracoviska Národnej transfúznej služby v bratislavskom Ružinove. „Ďalších 10 % musíme vyradiť po odbere po podrobnejšom vyšetrení krvi, keď sa zistia isté odchýlky, pre ktoré krv nemožno použiť. Niekedy sa v rámci krížovej skúšky zistí, že darca a plánovaný príjemca nemajú zhodnú krvnú skupinu, respektíve že príjemca má vytvorené nejaké protilátky a bude preňho potrebné pripraviť špeciálne otypovanú krv od otypovaných darcov. Bývajú aj prípady, keď krv pre konkrétneho príjemcu príde darovať toľko darcov, že ju nespotrebuje, vtedy sa, prirodzene, takisto v rámci exspiračnej doby použije pre iných príjemcov.“

„V rámci nemocníc dávame informáciu pacientom, ktorým plánujeme operačný zákrok, že ich príbuzní môžu ísť pre nich darovať krv,“ vysvetľuje MUDr. Danica Dohnalová, vedúca krvnej banky v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. „Nie je nevyhnutné, aby mali tú istú krvnú skupinu. Hovorí sa tomu rodinné darcovstvo. Mnohí pacienti si myslia, že tá istá krv sa k nám nevyhnutne dostane, nemusí to však byť pravidlo. Občas sa stáva, že niekde akútne potrebovali krv a krvný sklad ju vyskladnil inde. Keďže však každé ráno nakupujeme krv (krv je liek, za ktorý zdravotná poisťovňa platí – pozn. aut.), s krvným skladom sa dá ľahšie komunikovať, ak vie, že od nich nielen krv požadujeme, ale aj posielame niekoho krv darovať.“

Bezradní v poradni

Môžem darovať krv, ak ma teraz zaočkovali proti chrípke?
Áno, je to možné. Najlepšie je však počkať 2–3 dni, a ak sa nevyskytnú žiadne zdravotné problémy, môžete navštíviť odberové centrum. Po očkovaní proti chrípke sa totiž niekedy môže vyskytnúť tzv. flu-like-syndróm, pocit ľahkej virózy, vtedy nie je vhodné krv darovať.

Môže darovať krv diabetik?
Pacienti s cukrovkou, bohužiaľ, nemôžu darovať krv. Ak aj dosahujú dobré glykémie, užívanie antidiabetík je kontraindikáciou darovania krvi.

Možno darovať krv po vyšetrení magnetickou rezonanciou?
Absolvovanie vyšetrenia s pomocou MRI nie je pri darovaní krvi problémom. Otázkou je však dôvod tohto vyšetrenia, čiže podozrenie na diagnózu, ktorá môže potenciálneho darcu z darcovstva krvi vyradiť.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ