Otestujte sa: Ste zábudlivý? Máte problém nájsť správne slová?

Odpovedzte na nasledujúcich 11 otázok a skonzultujte výsledok s príslušným odborníkom. Odpovede neumožňujú stanovenie diagnózy demencie alebo Alzheimerovej choroby. Môžu byť však zamyslením sa nad tým, či zmeny nie sú vážnejšieho charakteru a či nie je potrebné odborné vyšetrenie.

23.11.2013 06:00
debata

Vyberte odpoveď, ktorá najlepšie vyjadruje problémy s pamäťou u danej osoby.

áno
nie
neviem

 1. Opakuje si stále niečo alebo pýta sa stále na to isté?
 2. Je viac zábudlivý/-á, má problémy s krátkodobou pamäťou?
 3. Potrebuje si robiť záznamy na pripomenutie vecí, ako sú domáce práce, nákupy, užívanie liekov?
 4. Zabúda na dohovorené stretnutia, rodinné udalosti, sviatky?
 5. Vyzerá smutný/-á, skleslo alebo je plačlivý/-á častejšie ako v minulosti?
 6. Začal/-a mať problémy s počítaním, používaním peňazí a kontrolou financií?
 7. Stratil/-a záujem o svoje obľúbené činnosti ako hoby, čítanie, návštevy kostola alebo iné sociálne aktivity?
 8. Začína potrebovať pomoc pri jedení, obliekaní, kúpaní, toalete?
 9. Začína byť podráždený/á, nepokojný/á, podozrievavý/á alebo začína vidieť, počuť, veriť nereálnym veciam?
 10. Existujú obavy ohľadne jeho/jej schopnosti riadiť auto, napr. nebezpečie zablúdenia alebo nebezpečnej jazdy, alebo prestal/-a riadiť auto? Ak nikdy neriadil/-a auto, odpovedzte „nie“
 11. Má problémy pri vyjadrovaní sa s nájdením vhodných slov, s ukončením vety alebo pomenovaním vecí a ľudí?

Spolu odpovedí áno:

Viac ako päť odpovedí áno môže znamenať prítomnosť porúch pamäti a je vhodné konzultovať tieto otázky s lekárom.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #test #demencia #vyšetrenie #Alzheimerova choroba