Metóda Spomienky tela podporuje lepší vzťah k svojmu telu

Človek je viac ukotvený v tele a pocitovom prežívaní, menej v hlave a racionálnych konštrukciách, tvrdí psychológ Richard Gróf.

24.07.2014 06:00
spomienky tela, ležiaca žena Foto:
Klient(ka) leží oblečený so zatvorenými očami.
debata (2)

Jeho metóda telesných spomienok prehlbuje telesné uvedomovanie. „Človek je viac ukotvený v tele a pocitovom prežívaní, menej v hlave a racionálnych konštrukciách. Tento stav je za bežných okolností hlboko upokojujúci, pretože telesné prežívanie je zdrojom vitality a energie, s ktorým mnoho ľudí stráca kontakt,“ myslí si psychológ.

Varuje, že počas priebehu sa môže objaviť veľa zvláštnych aj známych pocitov, spomienok a obrazov, ktoré môžu odkazovať na rôzne aspekty klientovho života a prežívania. „Telo vám tak môže dať odpovede alebo naopak položiť otázky, ku ktorým sa bežným racionálnym spôsobom nemusíte dostať,“ objasňuje Gróf. Technika z dlhodobého hľadiska vraj podporuje lepší vzťah k vlastnému telu a vnútorným orgánom.

Keďže „telesné spomienky“ je vo svojej podstate metóda zameraná na mapovanie psychických celkov aj fragmentov spojených s rôznymi telesnými stavmi, môže slúžiť ako nástroj na prehĺbenie sebapoznania.

Ako ďalej priblížil psychológ, metódy práce s telom, ktoré využívajú dotyk, patria k najosobnejším psychologickým postupom. "Tento fakt sám o sebe vytvára bohatý priestor pre analýzu a reflexiu mnohých aspektov ako napríklad osobné hranice, úzkosť z priblíženia, prijímanie dotyku a podobne.

Klient leží oblečený a prikrytý ľahkou dekou so zatvorenými očami. Psychológ ho uvedie do relaxovaného, mierne regresného stavu. Následne prikladá ruky s rôznou intenzitou na rôzne časti a body jeho tela, niekedy telo vyformuje do určitej polohy. Klient sa sústredí na každý psychológom vyvolaný telesný stav a voľne nahlas asociuje pocity, myšlienky, spomienky a obrazy, ktoré tento stav sprevádzajú. Psychológ niektoré z nich zosilňuje alebo otázkami prehlbuje, prípadne sa pýta na spojitosti vyplavených pocitov s aktuálnym životom. Na konci sa vedie klasický rozhovor v sede s otvorenými očami, kedy klient aj psychológ reflektujú priebeh stretnutia a vracajú sa k niektorým zvlášť výrazným momentom.

Spomienky tela je možné realizovať aj v partnerskom páre, kedy sa partneri dotýkajú vzájomne. Psychológ ich jednotlivými fázami sprevádza a asociácie dopĺňa vhodnými otázkami zameranými na prežívanie partnerského vzťahu.

Psychológ klienta, prípadne klientov neuvedie do hypnotického stavu, pričom klient ho môže kedykoľvek, keď sa bude cítiť nepohodlne, prerušiť. Gróf klientov pred praktizovaním metódy upozorňuje aj na „nežiadúce účinky“, ktoré môže metóda vyvolať. Patria sem stavy úzkosti, stuhnutosti a nervozity u ľudí, ktorí nie sú na dotykový kontakt zvyknutí.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #spomienky tela #racionálne konštrukcie #telesné uvedomovanie #pocitové prežívanie