Diagnostika a liečba schizofrénie

Podobne ako iné duševné poruchy je schizofrénia diagnostikovaná na základe psychiatrického vyšetrenia, ktoré nebolí ani nie je nepríjemné. Je to rozhovor s odborníkom.

22.08.2019 14:00
schizofrénia, psychiater, vyšetrenie, terapia, Foto:
Pre človeka so schizofréniou sú kľúčové jednoznačné, úprimné vzťahy, ktoré mu dodajú istotu a silu.
debata

Človek s podozrením na schizofréniu na vyšetrenie nemusí prísť sám, môže ho sprevádzať jeho blízky. Psychiater pri rozhovore s pacientom skúma výskyt, formu a trvanie príznakov. Tie musia pretrvávať aspoň mesiac, aby lekár mohol s istotou určiť diagnózu. Určite to však neznamená, že chorý má čakať minimálne mesiac, kým vyhľadá odborníka. I pri schizofrénii platí, že včasná diagnostika a liečba zlepšujú prognózu. Dôležitou súčasťou diagnostiky sú psychodiagnostické vyšetrenie a CT mozgu. Ak je to potrebné, pristupuje sa aj k rôznym ďalším vyšetreniam, aby odborníci vylúčili iné ochorenia.

Liečba antipsychotikami

Najúčinnejšou liečbou je kombinácia liekov so psychoterapiou a s rehabilitačnou liečbou. Hoci na Slovensku existuje štandardný diagnostický a liečebný postup, ako liečiť chorého, každý pacient musí byť posúdený individuálne. Dôležitými faktormi sú nielen konkrétne príznaky, ale aj priebeh a štádium ochorenia. Ide o antipsychotiká, ktoré ovplyvňujú biochemické procesy v mozgu, ktoré sú zodpovedné za príznaky schizofrénie. Ich účinkom sa pacient vracia do reálneho sveta a zbavuje sa utrpenia, ktoré mu do života neliečená schizofrénia priniesla.

Elektrokonvulzívna liečba

Ak klasická liečba antipsychotikami nezaberá, do úvahy prichádza elektrokonvulzívna liečba. Prirovnať ju môžeme k „znovunaštarto­vaniu“ srdca pri jeho zástave alebo pri poruchách srdcového rytmu pomocou defibrilátora. Práve elektrický impulz je účinným spôsobom, ako činnosť srdca znovu obnoviť. Podobne je to aj s mozgom v prípade schizofrénie.

Psychosociálna liečba

Ide o psychoterapiu a sociálnu rehabilitáciu. Obe pomáhajú prinavrátiť pacientovi sebavedomie a zrehabilitovať následky ochorenia, prípadne sa lepšie vyrovnať s problémami, spôsobenými ochorením. Jej dôležitou súčasťou je aj spolupráca príbuzných s odborníkmi. Psychoterapia je najviac prínosná v obdobiach, keď antipsychotiká odstránili najzávažnejšie príznaky ochorenia. Ide o sedenia s terapeutom. Rozhovory by mali obsiahnuť všetky dôležité aspekty – problémy každodenného života, vzťahy, rodinu či minulosť.

Liečba schizofrénie má byť komplexná. Myslieť je preto dôležité aj na doplnkové faktory, ako sú zdravá výživa a telesný pohyb. Človeku s týmto ochorením prospievajú tiež výlety a iné akcie v prírode na čerstvom vzduchu. Priaznivé účinky má aj liečba umením, arteterapia – maľovanie, ručné práce, hra na hudobnom nástroji. 1075845740

Pomoc okolia

Zvládať ochorenie pomáha aj pacientovo najbližšie okolie: rodina, priatelia a blízki. V prvom rade je dôležitá informovanosť. Ľuďom so schizofréniou pomôže aj snaha pochopiť ich myslenie a konanie. V nijakom prípade nie je potrebné mať pocity viny či bezmocnosti.

Ako sa správať?

  • Blízkemu so schizofréniou ich predstavy nevyvracajte. Je to zbytočné, pretože takýto človek neuvažuje racionálne. Jeho pohľad na svet je odlišný, ako ten váš.
  • Dobré je zapojiť empatiu. Nie podporovať blízkeho v jeho predstavách, ale dať najavo, že s ním cítite a je vám ľúto, že zažíva niečo nepríjemné.
  • Pre človeka so schizofréniou sú kľúčové jednoznačné, úprimné vzťahy, ktoré mu dodajú istotu a silu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #liečba #vyšetrenie #psychické choroby #schizofrénia #psychiater