Poruchy príjmu potravy trápia tisícky z nás, nie je hanba žiadať o pomoc. Pravda radí, kam sa obrátiť

Poruchy príjmu potravy sa dajú doma zvládnuť len v jednoduchších prípadoch, keď choroba ešte nepostúpila a tínedžer má sám záujem svoj problém riešiť. Požiadať o odbornú pomoc nie je hanba, ale naopak znak zdravého rozumu a záujmu dostať dieťa znovu k jedálenskému stolu. Kam sa možno obrátiť, ak sa k vám domov votrela mentálna anorexia, mentálna bulímia či prejedanie sa?

08.06.2023 07:00
shutterstock 1294813771 Foto:
Pri liečbe z anorexie je dôležitá pomoc.
debata

Ak hľadáte odbornú pomoc, obráťte sa v prvom rade na praktického lekára dieťaťa, ktorý ho môže odoslať na vyšetrenie k detskému psychológovi či psychiatrovi. V prípade potreby existuje aj možnosť hospitalizácie, ktorú odporúča psychiater. Detského psychiatra vyhľadáte napríklad na tomto odkaze.

Pomoc či aspoň základnú orientáciu poskytne tiež školský psychológ alebo odborníci v miestnom Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Zoznam psychológov, psychiatrov či psychoterapeutov, kde možno hľadať pomoc
(Pozn: niektoré údaje nemusia byť aktualizované)

Psychiatrický stacionár pre deti zameraný na liečbu porúch príjmu potravy
Národný ústav detských chorôb v Bratislave
Limbová 1, Bratislava
(výlučne po odporúčaní pedopsychiatrom)

Občianske združenie Chuť žiť pomáhajúce trpiacim poruchami príjmu potravy
www.chutzit.sk
Linka pomoci Chuť žiť: 0800 221 080
e-mailová poradňa: poradna@chutzit.sk

ALMA Centrum pre zdravý vývin
Saratovská 6C, Bratislava-Dúbravka
www.centrumalma.sk
info@centrumalma.sk
0918 248 107

IPčko, pomoc pre mladých v kríze
www.ipcko.sk, www.krizovalinkapomoci.sk
e-mailová poradňa: poradna@ipcko.sk
chatová poradňa: www.krizovalinkapomoci.sk/chatova-poradna
videoporadenstvo: www.krizovalinkapomoci.sk/videoporadna/
Krízová linka pomoci: 0800 500 333
V každom krajskom meste tiež funguje centrum Káčko, kde možno osobne a bezplatne požiadať o pomoc.

Užitočné telefonické linky
Linka detskej istoty: 116 111
Linka detskej dôvery: 0907 401 749, odkazy@linkadeti.sk
Národná linka na podporu duševného zdravia: 0800 193 193

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #anorexia #porucha príjmu potravy #jedlo ako nepriateľ #zdravá duša #linky pomoci