Obličky v detskom veku

Choroby obličiek sa niekedy nevyhnú ani deťom. Najčastejším pediatrickým ochorením močových ciest a obličiek sú infekčné ochorenia spôsobené mikróbmi, ktoré vyvolávajú zápal sliznice alebo priamo obličkového tkaniva.

10.05.2015 06:00
dieťa, nemocnica, detský pacient Foto:
U detí sú vážne ochorenia obličiek, ktoré spôsobia ich zlyhanie, pomerne zriedkavé.
debata (1)

Infekcie sa pomerne často opakujú, najmä u dievčat, u ktorých krátka močová rúra umožňuje ľahší prienik mikróbov do močových ciest. Opakované infekcie pritom prinášajú riziko trvalých následkov v podobe deštrukcie obličiek, môžu znížiť ich funkciu a v najvážnejších prípadoch viesť až k nutnosti dialýzy či transplantácie. Preto by mali rodičia dbať na aktívnu prevenciu, ktorá zahŕňa dostatočný príjem tekutín, správnu hygienu, prípadne aj užívanie liekov na zvýšenie odolnosti močových ciest voči infekciám.

U detí sú vážne ochorenia obličiek, ktoré spôsobia ich zlyhanie, pomerne zriedkavé. Pokiaľ však k nemu dôjde, liečebnou metódou voľby je transplantácia. Tá umožní dieťaťu žiť plnohodnotne. Deti liečené dialýzou tvoria vo vyspelých krajinách menej ako 1 % všetkých pacientov. Chronické zlyhanie obličiek u detí môže spôsobiť napríklad aj dedičné polycystické ochorenie obličiek, ktoré sa prejavuje tvorbou cýst v obličkovom tkanive.

Infekcie močových ciest u detí

Znížiť riziko opakovaných infekcií močových ciest môžu pomôcť:

  1. dostatočný príjem tekutín – dôsledkom dostatočného zavodnenia je zvýšená tvorba moču, ktorý potom preplachuje močové cesty a odstraňuje prípadné baktérie, ktorým sa už podarilo preniknúť do močových ciest
  2. hygiena – je dôležitá najmä u dievčat, u ktorých je močová rúra často sekundárne infikovaná pri zápaloch vonkajších rodidiel a z blízkeho análneho otvoru pri nedostatočnej hygiene. Technika umývania je dôležitá – vždy je potrebné umývať sa smerom od genitálu ku konečníku, nikdy nie naopak, pretože v opačnom prípade by sa mohli baktérie preniesť priamo k ústiu močovej rúry. U chlapcov je potrebné dbať na hygienu predkožky, jej pravidelné umývanie mydlovou vodou. Jej zápalové ochorenie môže byť príčinou prieniku baktérií do močovej rúry, prípadne do horných ciest močových
  3. pravidelná stolica – opakované infekcie močových ciest sú častejšie u detí, ktoré majú zápchu
  4. cielená prevencia pri častých recidívach – existuje prípravok na zvýšenie odolnosti močových ciest voči infekcii. Úlohou lekára je tiež odhaliť prípadné anomálie obličiek a močových ciest, ktoré môžu zvyšovať riziko infekcií močových ciest, napr. zúženie močovej rúry, deformity v oblasti močového mechúra, rozšírenie obličkovej panvičky a podobne.

Chronická obličková choroba a zlyhanie obličiek u detí

  • u detí je pomerne zriedkavá, napriek tomu sa môže objaviť. Zlyhanie obličiek je zriedkavé, väčšinou k nemu totiž dochádza až v dospelosti. Pokiaľ zlyhajú obličky u dieťaťa, liečebnou metódou je transplantácia, na prechodné obdobie je to dialýza
  • príznaky závažnej poruchy obličiek u detí sú nešpecifické, preto často nevznikne ani podozrenie, že by problémy mohli vznikať práve v nich alebo močových cestách. Vo veku 2 až 3 rokov sú to napr. vysoké teploty, vracanie, hnačky, neprospievanie dieťaťa. Ak sa včas nevyšetrí moč, ochorenie sa môže javiť ako angína alebo chrípka a počas svojho priebehu môže vážne poškodiť tkanivo obličiek. Príznakom môže niekedy byť nápadný pocit smädu, ktorý vedie k vysokému príjmu tekutín. Úbytok červených krviniek v dôsledku ochorenia obličiek sa môže prejaviť bledosťou kože. Deti v školskom veku bývajú nápadne unavené, po návrate zo školy nemajú záujem o žiadne koníčky ani pobyt vonku s kamarátmi, v škole sa môže zhoršiť ich prospech. Nezriedka býva prvým príznakom choroby aj spomalenie rastu. Preto je užitočné zaznamenávať si pravidelne výšku dieťaťa
  • v pokročilom štádiu poškodenia obličiek sa môžu objaviť opuchy, zvýši sa tlak, čo sa prejaví bolesťami hlavy a vracaním, niekedy až neostrým videním. Niektorí rodičia postrehnú zvláštny zápach dychu. Môžu sa objaviť aj závažnejšie komplikácie, napríklad preťaženie srdca s rizikom opuchu pľúc, krvácanie zo slizníc tráviaceho ústrojenstva, poruchy nervového systému, a podobne. Urémia – zvýšené množstvo dusíkatých látok v krvi spôsobené nedostatočnou funkciou obličiek – môže v konečnom štádiu spôsobiť poruchy vedomia až úplné bezvedomie

Polycystické ochorenie obličiek u detí

Ide o dedičné ochorenie, ktoré sa prejavuje tvorbou cýst v obličkovom tkanive. Počet cýst postupne rastie, nahrádzajú zdravé tkanivo, a tým poškodzujú funkciu obličiek.

Dedí sa vo dvoch základných formách:

  1. autozomálne dominantná forma polycystózy – „dospelá“ forma – patrí medzi najčastejšie dedičné choroby vôbec. Dedí sa z generácie na generáciu bez rozdielu pohlavia dieťaťa. Ak je postihnutý rodič, pravdepodobnosť prenosu na dieťa je asi 50 %. Aj keď prvé komplikácie sa môžu vyskytnúť už v detskom veku, v plnej miere sa ochorenie prejavuje až v dospelosti
  2. autozomálne recesívna forma – „detská“ forma – prejaví sa len u jednej generácie, a to u dieťaťa tých rodičov, ktorí sú obaja nositeľom jednej dedičnej vlohy pre toto ochorenie, ale obaja sú úplne zdraví. Rodičom „nič nie je“, pretože na prejavenie sa ochorenia musí mať pacient dve dedičné vlohy a pokiaľ má človek iba jednu, ochorenie neprepukne. Táto forma je omnoho zriedkavejšia, postihuje asi 1 človeka zo 40 000. Prejavuje sa takmer výhradne v detskom veku, postihuje aj novorodencov a dojčatá

Príznaky: mnohopočetné cysty v obličkách; zväčšenie obličiek, niekedy až do extrémnych rozmerov, čo sa môže prejaviť vypuklým bruškom; infekcie močových ciest, zápal obličiek; bielkovina v moči; krv v moči; zvýšený tlak, často až do extrémnych hodnôt; rozvoj chronického zlyhania obličiek – pri detskej forme dochádza u 20 až 50 % pacientov k zlyhaniu obličiek už v detskom veku, dospelá forma spôsobuje zlyhanie obličiek vo veku 50 až 60 rokov; obe formy môžu zasiahnuť aj iné orgány ako obličky, napríklad pečeň, slezinu, pankreas, vaječníky, pľúca, či srdce

Diagnostika: prebieha najmä pomocou ultrazvuku. Ak už v rodine niekto polycystickým ochorením trpí, môže sa vykonať molekulárno-genetické vyšetrenie, ktoré dokáže odhaliť dedičné vlohy a zároveň určiť prognózu ochorenia

Liečba: keďže ide o dedičné ochorenie, ktoré je spôsobené poškodením genetickej výbavy, nie je ho možné vyliečiť. Preto sa liečba zameriava na jeho prejavy a komplikácie, ako sú napr. infekcie močových ciest, zvýšený tlak krvi, bielkovina v moči, a najmä chronické zlyhanie obličiek. Deti, ktoré dospejú do štádia chronického zlyhania obličiek, sa musia liečiť dialýzou alebo transplantáciou.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #močové cesty #obličky