Čo robiť a čo nerobiť pri hrozbe samovraždy?

Dnes je Svetový deň prevencie samovrážd. Čo robiť a čo, naopak, nikdy nerobiť, ak máme podozrenie, že niekto si chce siahnuť na život?

10.09.2020 18:00
deti, dieťa, týranie, smútok, depresia,... Foto:
Bezplatná Linka dôvery Nezábudka 0800 800 566.
debata

Všetky varovné signály svedčiace pre možnosť samovraždy treba brať vždy vážne. Samovražde môže najlepšie zabrániť najbližšie okolie, ktoré ohrozeného človeka najlepšie pozná. Nemusia to byť však len najbližší rodinní príslušníci, pred ktorými ohrozený svoje úmysly niekedy tají, ale aj rovesníci (hlavne v mladom veku) a spolupracovníci.

Čo robiť?

• snažte sa ohrozeného počúvať, snažte sa, aby hovoril o svojom probléme, buďte chápavý

• vyjadrite mu svoju snahu pomôcť pri riešení problému

• prediskutujte s ním iné možnosti riešenia, ako je samovražda

• pri podozrení na samovraždu sa priamo pýtajte na samovražedné myšlienky, a ak sú prítomné, aj na konkrétne plány na jej uskutočnenie

• z blízkosti človeka ohrozeného samovraždou odstráňte možné prostriedky na uskutočnenie (lieky, ostré predmety, zbrane)

• snažte sa získať čas

• hľadajte iné zdroje pomoci – povedzte to iným

• ak je kríza akútna, vyhľadajte profesionálnu pomoc – volajte linku dôvery, lekársku záchrannú pomoc

• nenechávajte ohrozeného osamote

• ostaňte s ním až do príchodu pomoci

• nenechajte sa odhovoriť od pomoci – depresívny človek často svoj stav nedokáže posúdiť, alebo sa snaží možnosť samovraždy pred inými zaprieť

Čo nikdy nerobte:

• neignorujte situáciu

• nesnažte sa ohrozenému samovraždu vyhovoriť a zľahčovať problém

• nehovorte mu, že všetko bude zase v poriadku

• nehovorte, že situáciu musí prekonať

• nehovorte mu vety typu : Máš predsa prečo žiť, urobil by si zle svojej rodine

• nedávajte mu falošné ubezpečenia

• nesľubujte mu, že zachováte tajomstvo o jeho samovražedných úmysloch

• ohrozeného nenechávajte samého

Samovražda je smrť, ktorá je zbytočná. Preventívnymi programami zameranými na zlepšenie informovanosti celej spoločnosti, znížením dostupnosti prostriedkov slúžiacim na uskutočnenie samovraždy (používanie nejedovatého plynu v domácnostiach, vybudovanie zábran na mostoch, nedostupnosť strelných zbraní, výroba bezpečných liekov), kvalifikovaným informovaním v médiách tak, aby materiál neslúžil ako návod na kopírovanie samovraždy, zmenou postoja spoločnosti k duševnému zdraviu, ale aj k duševne chorým sa dá veľkej väčšine samovrážd predísť.

V prípade potreby volajte krízovú bezplatnú Linku dôvery Nezábudka 0800 800 566.

V prípade život ohrozujúcich stavov volajte ihneď 112.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #smrť #samovražda #duševné zdravie