Minulý rok transplantácie zachránili 259 životov. Patríme medzi najaktívnejších!

Až 259 ľudských životov sa podarilo zachrániť v minulom roku na Slovensku vďaka darcovstvu a transplantácii orgánov. Uplynulý rok patril z hľadiska počtu transplantácií orgánov medzi najúspešnejšie, vďaka čomu sa Slovensko v transplantačnej aktivite zaradilo medzi vyspelé krajiny.

13.10.2020 06:00
srdce, orgány, transplantácia, darcovstvo Foto:
,,Z etického hľadiska, ale aj z dôvodu neželanej publicity sa vždy pýtame blízkych príbuzných pacienta s mozgovou smrťou, či s darovaním jeho orgánov súhlasia,“ vysvetľuje MUDr. Žilinská.
debata

V celkovom rebríčku z krajín EÚ si polepšilo svoju pozíciu o sedem priečok a nachádza sa v prvej pätnástke najaktívnejších krajín.

Tento rok bol transplantačný program významne zasiahnutý pandémiou koronavírusu. Napriek tomu sa v odbere a transplantáciách orgánov pokračuje tak, aby sa program nezastavil a zároveň, aby nebolo ohrozené zdravie či život pacientov a zdravotníkov.

Na problematiku darcovstva a transplantácií orgánov upozorňuje už päť rokov aj Slovenská transplantologická spoločnosť kampaňou Sedem životov, ktorá sa realizuje s podporou a pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR. Dnes, pri príležitosti Európskeho dňa darcovstva orgánov, zverejnila Slovenská transplantologická spoločnosť najaktuálnejšie štatistiky, čo sa odberovej a transplantačnej aktivity týka.

Na Slovensku sa v roku 2019 podarilo transplantovať orgán až 259 pacientom. Systematická práca v oblasti identifikácie darcov tak posunula Slovensko na 15. miesto v rebríčku úspešnosti orgánových transplantácií medzi krajinami EÚ. Slovensko si tak zlepšilo pozíciu o sedem miest. Rok 2020 je v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 problematickým pre odberovú a transplantačnú aktivitu v celosvetovom rozmere, pretože pandémia významne negatívne zasiahla do manažmentu darcov na intenzivistických pracoviskách v dôsledku protiepidemio­logických opatrení. „Pandémia koronavírusu zasiahla aj do výberu vhodných pacientov na transplantáciu orgánu, keďže ide o špecifickú skupinu pacientov vnímavejších na infekcie, teda aj na vírus SARS COV-2. Situáciu komplikujú aj karanténne opatrenia a nutnosť prispôsobovať prevádzku v transplantačných centrách epidemiologickej situácii príslušných nemocníc a regiónu,“ vysvetľuje doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., hlavná odborníčka MZ SR pre orgánové transplantácie.

Odborníci na transplantácie (zľava): Doc.... Foto: GRAPE
Eva Lacková, Zuzana Žilinská, Ľuboslav Beňo Odborníci na transplantácie (zľava): Doc. Zuzana Žilinská v strede, na tlačovej konferencii na tému transplantácií orgánov v roku 2018 v Bratislave.

Napriek tomu sa po skončení prvej vlny pandémie podarilo všetkým transplantačným centrám na Slovensku v krátkom čase revitalizovať odberový a transplantačný program od mŕtvych a živých darcov. V priebehu leta bola odberová a transplantačná aktivita vysoká vrátane transplantácií obličiek od živých darcov, ktoré boli počas prvej vlny pandémie zastavené. Európsky deň darcovstva a transplantácií si tento rok pripomíname v období druhej vlny pandémie koronavírusu. „Protiepidemi­ologické opatrenia boli prijaté tak, aby zaistili bezpečnosť odberu orgánov a transplantácií, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia či života pacientov a zdravotníkov zapojených do multidiscipli­nárneho procesu, ale zároveň, aby sa transplantačný program nezastavil,“ približuje doc. MUDr. Zuzana Žilinská.

Téma darcovstva orgánov a orgánových transplantácií je veľmi aktuálna nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe, kde každý deň zomiera 12 pacientov následkom toho, že sa nedožijú transplantácie. Na Slovensku máme plne funkčný transplantačný program pre obličky, srdce a pečeň. Program transplantácií pankreasu je pripravený v Banskej Bystrici. Transplantácie pľúc podstupujú slovenskí pacienti v pražskej Fakultnej nemocnici v Motole v ČR.

Na Slovensku už päť rokov prebieha kampaň Sedem životov, v rámci ktorej sa Slovenská transplantologická spoločnosť snaží vzdelávať verejnosť o téme darcovstva a transplantácií orgánov. Tohtoročná kampaň má špecifický prívlastok Čiara života. Jej hlavným posolstvom je možnosť predĺžiť si čiaru života darovaním orgánu. V kampani vystupujú reálni pacienti, ktorí žijú vďaka transplantovanému orgánu.

O kampani Sedem životov

Jeden darca môže darovaním orgánov ako napríklad srdce, pľúca, obličky, pečeň či pankreas zachrániť život až siedmim ľuďom. Na orgánovú transplantáciu čaká na Slovensku stále viac ako tristo pacientov, ktorých život závisí od darcov orgánov. Kampaň Sedem životov, ktorú realizuje Slovenská transplantologická spoločnosť od apríla 2015, má vzdelávať verejnosť o tejto téme, zvýšiť počet odberov a orgánových transplantácií, skrátiť čas čakania na životne dôležitý orgán a zabrániť tak predčasným úmrtiam. V súčasnosti je na Slovensku šesť pracovísk, v ktorých sa vykonávajú transplantácie orgánov: tri v Bratislave, po jednom v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Martine. Transplantácie pľúc sa u indikovaných pacientov vykonávajú vo Fakultnej nemocnici v Motole v Prahe. Viac informácií, ako aj všetky aktuálne štatistiky týkajúce sa odberového a transplantačného programu na Slovensku sú k dispozícii na webovej stránke www.sedemzivotov.sk.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #transplantácia #tranpslantácie #darovanie orgánov