Epilepsia: Nový liek sa pri záchvate podáva do úst

Detskí pacienti na Slovensku majú konečne k dispozícii liek, ktorý pomôže ľahšie zvládnuť epileptický záchvat. Podáva sa do úst, na vnútornú stranu líca, čo je neporovnateľne pohodlnejšie v porovnaní s podaním do konečníka. Ďalšou výhodou je rýchly nástup účinku a výrazne kratší polčas rozpadu, čo znamená, že dieťa neprespí niekoľko nasledujúcich hodín ako po dosiaľ štandardne podávanom lieku. Je plne hradený zo zdravotného poistenia.

15.03.2022 06:00
hlava, mozog, žena Foto:
Existuje mnoho ľudí, ktorí už niekedy v živote prekonali epileptický záchvat. Ak sa to stane raz, neznamená to automaticky, že majú epilepsiu.
debata (3)

Ďalšou výhodou je rýchly nástup účinku a výrazne kratší polčas rozpadu, čo znamená, že dieťa neprespí niekoľko nasledujúcich hodín ako po dosiaľ štandardne podávanom lieku. Je plne hradený zo zdravotného poistenia.

Existuje mnoho ľudí, ktorí už niekedy v živote prekonali epileptický záchvat. Ak sa to stane raz, neznamená to automaticky, že majú epilepsiu. Podľa novej definície možno určiť diagnózu epilepsie aj po prvom záchvate v živote, ak u konkrétneho pacienta pretrváva významná predispozícia (napríklad výskyt familiárnej epilepsie, abnormality na EEG atď.), čo zvyšuje riziko výskytu ďalších záchvatov. V detskom mozgu nie sú celkom vyvinuté prirodzené centrálne mechanizmy zabraňujúce epileptickým výbojom, takže asi 5 % detí prekoná v živote aspoň jeden epileptický záchvat.

Epilepsia je závažné ochorenie mozgu, ktoré sa prejavuje predovšetkým opakovanými epileptickým záchvatmi. Tie však nie sú jedinými príznakmi. Chronické neurologické ochorenie má aj ďalšie prejavy, preto sa epilepsia zvykne označovať aj ako „choroba mnohých tvárí“. Na Slovensku ňou trpí približne 70-tisíc ľudí, pričom výskyt je približne rovnaký u mužov i u žien. Pacienti sú zo všetkých vekových kategórií, týka sa však najmä detí v dojčenskom veku, adolescentov a starších ľudí. Najčastejšie je diagnostikovaná u detí do jedného roka a druhým obdobím záchytu býva vek nad 75 rokov.

Nebezpečný status epilepticus

Epileptický záchvat môže trvať sekundy, minúty, vo výnimočných prípadoch aj hodiny – dlhotrvajúci záchvat však zvyšuje riziko rozvoja tzv. status epilepticus. Podľa štandardných postupov sa odporúča podanie liečby v čase od 5 do 10 minút od nástupu záchvatu. Dojčenský a predovšetkým novorodenecký vek však predstavuje najrizikovejšie obdobie pre rozvoj tzv. generalizovaného konvulzívneho status epilepticus. V priebehu piatich minút je potrebné podať liečbu zameranú na ukončenie záchvatu. Ak totiž epileptický záchvat trvá viac ako 30 minút, prípadne nasleduje séria niekoľkých záchvatov za sebou, medzi ktorými pacient nenadobudne vedomie, nastáva život ohrozujúci status epilepticus.

Video
Matka aj detská neurologička o novom lieku, ktorý zastaví záchvat epilepsie

Každá minúta oneskorenia od nástupu záchvatu až po príchod pacienta na pohotovosť zvyšuje o 5 % riziko vzniku epizódy status epilepticus. Do tohto stavu môže vyústiť prakticky ktorýkoľvek epileptický záchvat. Ide o urgentný medicínsky jav, ktorý je u každého pacienta odlišný, jeho vznik, priebeh a prípadné opakovanie závisia od množstva faktorov. U detí sú najčastejšou príčinou tohto stavu febrilné kŕče (kŕče z horúčky).

U dospelých patrí medzi jednu z najčastejších príčin abstinenčný syndróm pri chronickej otrave alkoholom. Čím dlhšie status epilepticus trvá, tým je náročnejšie ho ukončiť. Čím je dlhší, tým väčšie riziko zdravotných komplikácií hrozí. Ak sa pacientovi včas nepodá adekvátna liečba, môže to spôsobiť nezvratné poškodenie mozgu. Po prekonaní status epilepticus je navyše vysoké riziko rozvoja tzv. farmakorezistentnej epilepsie (čiže takej, pri ktorej nie je dostatočne účinná antiepileptická liečba) a takisto poškodenie intelektu, čiže mentálne postihnutie rôzneho stupňa.

Namiesto do konečníka liek do úst

„Mojej dcére diagnostikovali tzv. fokálnu epilepsiu, keď mala deväť mesiacov," hovorí Jana Gallová, mama šesťročnej dcérky s touto diagnózou. "Aj napriek nastavenej antiepileptickej liečbe sme zhruba každé tri týždne čelili záchvatom, ktoré nás zaskočili v ktorejkoľvek chvíli – na pošte, na ihrisku, na návšteve. Kým bola malá, zaviesť liek do konečníka (tzv. rektálne) nebol žiadny problém. Liek dokázal zvládnuť záchvaty, vrátiť jej vedomie a dostať ju späť do normálneho života. Ale ako dcérka rástla, spôsob podávania cez konečník bol čoraz náročnejší, odhliadnuc od nepríjemných pocitov a nepohodlia, ktoré si ako čoraz staršia bude väčšmi uvedomovať. Vtedy som sa od našej detskej neurologičky dozvedela o novom prípravku a hneď nám ho aj predpísala.

Je ťažké opísať, akým zásadným spôsobom to ovplyvnilo náš život. To asi pochopí len človek s podobným osudom. Celkom inak sa žije s pocitom, že môžem dieťa bez obáv nechať u kamarátky, pretože jej v krízovej situácii bez problémov podá liek, ktorý zastaví záchvat. Nemusím byť v strese z reakcií okolia, nepociťujem znechutenie, keď kdekoľvek (napríklad v škole či na krúžku) poviem o lieku s aplikáciou do úst. Dcéra má jednoducho vždy pri sebe toto liečivo a v prípade potreby sú ľudia v jej okolí ochotní pomôcť. Určite majú menší strach, ako keď som ich musela oboznamovať s postupom zavádzania lieku do konečníka.“

„Dosiaľ bol tento liek na Slovensku prakticky nedostupný pre finančnú náročnosť a limity predpisovania – na rozdiel od iných európskych aj mimoeurópskych krajín či Veľkej Británie, kde je už dlhší čas liekom prvej voľby pri akútnom epileptickom záchvate,“ hovorí detská neurologička MUDr. Jana Chamilová z Bardejova. „Oproti zaužívanej rektálnej forme je výhodná najmä praktická forma podania do úst. Ďalšou výhodou je zníženie možného rizika vzniku závislosti, ktoré má rektálny liek s účinnou látkou diazepam najmä v prípade adolescentov.“

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #dieťa #mozog #neurológ #epilepsia #detský pacient #epileptický záchvat