Kde a ako majú možnosť rehabilitovať slovenskí pacienti po náhlej mozgovej príhode?

Možnosti rehabilitácie po porážke sú na Slovensku čiastočne poskytované zo zdrojov zdravotného poistenia. Konvenčné formy rehabilitácie sú v procese liečby veľmi potrebné. Pomoc najmodernejších prístrojov a dokonca robotov je však v oblasti neurorehabilitácie nezastupiteľná. Kde a ako majú možnosť rehabilitovať slovenskí pacienti po náhlej mozgovej príhode?

07.02.2023 06:00
porážka, mŕtvica, robot, pacient,... Foto:
Robot v rehabilitácii po mozgovej mŕtvici.
debata (1)

Ak máte možnosť, vypýtajte si od ošetrujúceho lekára v nemocnici predbežnú lekársku správu s nálezom. Tú môžete rozposlať na posúdenie do viacerých zariadení poskytujúcich rehalibilitáciu. Vyjadrenie o prijatí, prípadnom neprijatí pacienta, tak môžete mať v rukách skôr, ako ho prepustia z nemocnice. Ako prebieha posúdenie? „Rehabilitačný lekár je na základe lekárskej správy a nálezu v nej schopný posúdiť, či je pacient vhodný na absolvovanie roboticky asistovanej rehabilitácie, pozve ho na vyšetrenie, kde podľa aktuálneho stavu navrhne individuálne pre daného pacienta rehabilitačný program a skonzultuje ho s fyzioterape­utom,“ozrejmu­je MUDr. Jarmila Petrovičová, CSc. externý lekár FBLR Levita.

Kde rehabilitovať?

Konvenčná rehabilitácia po mozgovej mŕtvici sa vykonáva na špecializovaných fyziatricko-rehabilitačných oddeleniach, ktoré sú súčasťou niekoľkých nemocníc po celom Slovensku. Vhodné sú najmä na rehabilitáciu počas prvých dní hospitalizácie.

čas, mozog, mŕtvica Čítajte viac Mŕtvica hrozí najčastejšie šesťdesiatnikom. Ohrození sú aj mladší - ak prekonali covid

Nie vždy sa odporučí to najlepšie

Po nej je potrebné pacienta po mozgovej príhode zveriť personálu do niektorej zo špecializovaných nemocníc. Dávajte si však pozor, aby ste ich nemali zbytočne ďaleko od miesta svojho bydliska a tiež na to, koľko času reálne osoba po porážke rehabilituje. V praxi sa často stáva, že napríklad pacient v Leviciach dostane mozgovú príhodu a po akútnej starostlivosti ho následne nepošlú na rehabilitáciu do Špecializovanej nemocnice v Lehniciach, hoci je tam liečba cez poisťovňu hradená 60 dní, ale inam.

Domáca rehabilitácia

K dispozícii je aj široká sieť zmluvných Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Zdravotné sestričky obyčajne navštívia pacienta približne do týždňa od kontaktovania agentúry. Pacientovi pripravia rehabilitačný plán a následne ho navštevujú trikrát za týždeň, pri akútnych stavoch aj denne. Zmluva s ADOS-om sa uzatvára na tri mesiace a je možné ju predĺžiť. Niektoré úkony sú hradené z verejného poistenia a iné si treba doplácať.

Robot v rehabilitácii. Foto: Michael Durczok
robot v rehabilitacii, Levita, Lehnice, mŕtvica, porážka, rehabilitácia Robot v rehabilitácii.

Toto všetko je málo. Po vyčerpaní nároku na rehabilitáciu zo zdravotného poistenia, ktorá je stanovená na maximálne 60 dní za rok, sa možnosti pomoci pacientom po porážke nekončia. Tí práve čo najskôr po mozgovej príhode potrebujú najintenzívnejšiu neurologickú stimuláciu. Čo robiť, ak si zdravotný stav vyžaduje viac, ako zaplatí poisťovňa? Prípadne ak nájdete rehabilitačné zariadenie, ktoré dokáže prijať pacienta rýchlo a poskytne špičkovú starostlivosť, ale nemá zmluvu s vašou zdravotnou poisťovňou?

Súkromné zariadenia s robotikou

Súkromné zariadenia poskytujúce špeciálnu neurorehabilitáciu aj pomocou robotov si musia pacienti často hradiť z vlastných finančných zdrojov. Ak to však človeku pomôže v návrate do života, je to pre jeho rodinu záchrana.

„Špičkové služby sa na Slovensku poskytujú, ale nie sú zvyčajne hradené zo zdravotného poistenia. V našom zariadení poskytujeme rehabilitáciu pomocou najmodernejšieho zariadenia LOKOMAT Pro s modulom FreeD. Žiaľ, v tomto smere momentálne suplujeme štát, keďže na rozdiel od ČR je u nás takéto zariadenie jediné na Slovensku,“ hovorí MUDr. Jarmila Petrovičová, CSc., FBLR.

Takáto terapia je poskytovaná na priamu platbu. O niečo ľahšie ju dokážu financovať ľudia, ktorí majú uzavreté komerčné životné poistenie s pripoistením na rizikové choroby. „V tejto dobe je oveľa drahšie prísť o príjem pacienta s mozgovou príhodou a o plat osoby, ktorá je nútená sa o neho starať, než zaplatiť mu neurorehabilitačnú starostlivosť, ktorá mu môže dopomôcť k väčšej samostatnosti a zmierniť následky akútnej cievnych mozgovej príhody, prípadne iných ťažkých ochorení centrálnej nervovej sústavy,“ dodáva MUDr. Matej Fülöp, lekár FBLR Levita.

Ide o čas

Tak, ako pri akútnej záchrane života, čas rozhoduje aj pri následnej rehabilitácii pacientov po porážke. Hľadanie rehabilitačného zariadenia preto neodkladajte. Najlepšie výsledky sa dosahujú kombináciou roboticky asistovanej rehabilitácie s konvenčnou. Robotickými rehabilitačnými zariadeniami disponujú viaceré rehabilitačné centrá na Slovensku. „Skúsenosti zo svetovej praxe aj výsledky v našom zariadení potvrdzujú, že najväčšie zlepšenie dosahujú pacienti, ktorí začnú správne rehabilitovať v čo najkratšom čase po stabilizácii svojho zdravotného stavu a ktorí rehabilitujú dostatočne dlhý čas, teda niekoľko týždňov,“ potvrdzuje Bc. Zoltán Kurucz, hlavný fyzioterapeut z neurorehabi­litačného zariadenia Levita v Lehniciach.

Alternatívne formy financovania rehabilitácie

  • Doplnkové poistenie následkov kritických chorôb – poskytujú ho komerčné poisťovne ako doplnok k životnej poistke
  • Verejná zbierka – využiť môžete portál ludialudom.sk. Je to otvorený a univerzálny online systém darcovstva
  • Občianske združenia a neziskové organizácie – s prosbou o pomoc sa môžete obrátiť na občianske združenia venujúce sa pacientom po cievnej mozgovej príhode, pomáhajúce organizovať verejné zbierky a zároveň poskytujúce všestrannú pomoc pre pacientov s neurologickými poruchami. Jedno z nich je napríklad Sekunda pre život
  • Vlastné finančné zdroje – ako samoplatca si môžete vybrať zo špičkových zariadení to najlepšie

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #porážka #mŕtvica #rehabilitácia #cievna mozgová príhoda