Účinnú terapiu na alergickú nádchu užíva málokto. Neliečená alergia sa však rozvíja do astmy

Na Slovensku každoročne významne pribúda počet pacientov s alergiami a astmou. Tieto dve ochorenia zároveň spolu úzko súvisia. Ak sa alergická nádcha adekvátne nelieči, rozvíja sa v mnohých prípadoch postupom času do astmy a taktiež ďalších možných komplikácií. Odborníci preto opätovne pripomínajú, že je potrebné, aby sa k alergii a astme pristupovalo ako k závažným ochoreniam, ktoré je potrebné včas a najmä účinne liečiť. Zároveň vyzývajú k zvýšeniu používania alergénovej imunoterapie na Slovensku.

17.05.2023 06:00
alergia, peľ, nádcha Foto:
Na Slovensku trpia alergickou nádchou približne 3 z 10 Slovákov, v prípade astmy ide o 1 z 10 Slovákov.
debata (1)

Alergie sú aktuálne najčastejším chronickým ochorením v Európe a podľa odhadov bude v roku 2025 s alergiou zápasiť až polovica európskej populácie. Na Slovensku trpia alergickou nádchou približne 3 z 10 Slovákov, v prípade astmy ide o 1 z 10 Slovákov.

„Ak sa alergická nádcha včas a adekvátne nelieči, vo väčšine prípadov sa rozvíja do ďalších alergických ochorení a do astmy,“ vysvetľuje prepojenie medzi týmito dvomi ochoreniami mim. prof. MUDr. Peter Pružinec, CsC., hlavný odborník MZ SR pre klinickú imunológiu a alergológiu. Zároveň dodáva, že takmer polovica pacientov s alergiami trpí oboma ochoreniami a až takmer 70 % prípadov bronchiálnej astmy je spôsobených alergiou.

Najohrozenejšie sú deti

Výskyt alergií vo svete sa stále zvyšuje najmä u detí. Naviac, deti, ktoré trpia alergiou, majú až deväťnásobne vyššiu šancu na rozvoj astmy v dospelom veku. Astma je zároveň najčastejšie chronické ochorenie v detskom veku, čo potvrdzujú viaceré európske údaje o dôvodoch absencií v škole, návštevách na lekárskej pohotovosti či počte hospitalizácií. „Základom prevencie by preto mala byť včasná diagnostika a správna liečba alergie a astmy už v detskom veku,“ dopĺňa MUDr. Iveta Neuschlová z Kliniky detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a NÚDCH.

Na Slovensku je k dispozícii účinná liečba, využíva sa však stále málo

Napriek tomu, že dnes slovenskí pacienti, vrátane detí, majú k dispozícii účinnú liečbu, na Slovensku sa stále používa v nízkej miere. Ide o alergénovú imunoterapiu, ktorú Európska lieková agentúra označuje za jediný spôsob liečby, ktorý dokáže modifikovať priebeh ochorenia a nepotláča len symptómy. Pri tejto liečbe je alergikovi v nízkych dávkach podávaný alergén, na ktorý je alergický. „Alergénová imunoterapia je schopná liečiť príčinu najrozšírenejších typov alergií na pele, roztoče či jed blanokrídleho hmyzu. Cieľom je naučiť imunitný systém organizmu daný alergén tolerovať a na tento alergén nereagovať prehnanou, teda alergickou reakciou. Okrem vyliečenia hovoríme aj o znížení rizika rozvoja nových alergií a astmy,“ vysvetľuje prof. Pružinec.

Podľa dát zdravotnej poisťovne Dôvera, využívanie alergénovej imunoterapie na Slovensku v posledných rokoch mierne rastie, no stále sa používa málo. V roku 2019 bolo alergénovou imunoterapiou liečených len 11 % z celkového počtu ich poistencov, ktorí trpia alergickou rinitídou. V roku 2021 to bolo 13 % poistencov. „Tieto údaje však stále poukazujú na vysoký podiel neliečených pacientov, ktorým by účinná terapia mohla zlepšiť kvalitu života a zmeniť nepriaznivú prognózu v dospelosti, či v neskoršom veku.“ upozorňuje MUDr. Svetlana Hadvabová, alergologička z Ambulancie klinickej imunológie a alergológie v Komárne.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Astma #alergici #imunoterapia #astmatici #alergická nádcha