Aké sú najväčšie zdravotné riziká obezity? A aká je jej prevencia?

Obezita môže najmä za cukrovku, vysoký krvný tlak, vyysokú hladinu cholesterolu, artrózu, ale aj za niektoré typy nádorov.

01.10.2011 07:00
obezita - nadváha - metabolické poruchy Foto:
Obezita je dnes najčastejším metabolickým ochorením, má charakter epidémie a spolu s množstvom svojich komplikácií skracuje vek.
debata

Diabetes mellitus (cukrovka)
ochorenie, pri ktorom organizmus nie je schopný dodávať dostatočné množstvo inzulínu. Väčšina jedla, ktoré skonzumujeme, sa v tele rozloží na jednoduchý cukor – glukózu. Ľudské telo ju využíva ako zdroj energie. Glukóza je v tele transportovaná krvou. Aby ju bunky mohli z krvi využiť, potrebujú na to hormón inzulín.

jednou z príčin vzniku diabetu II. typu je nadváha či obezita

prevenciou teda je sledovanie svojej hmotnosti najmä zmenou životného štýlu, stravovacích návykov

čísla sú neúprosné – kým v roku 1985 bolo na svete asi 30 miliónov diabetikov, v roku 2000 sa ich počet odhadoval na 151 miliónov a odhaduje sa, že o dvadsať rokov sa toto číslo vyšplhá až na 300 miliónov
cukrovka je pritom hlavnou príčinou slepoty u ľudí po 20. roku života, ale aj amputácií končatín, u diabetikov je oveľa vyššie riziko vzniku infarktu myokardu či mozgovej mŕtvice, ale aj vážneho ochorenia obličiek

Zvýšené hladiny cholesterolu a tukov
z krvných tukov – lipidov majú najväčší význam cholesterol a triglyceridy. V tele sú transportované vo forme drobných tukových častíc – lipoproteínov

zvýšená hladina cholesterolu je rizikovým faktorom pre vznik aterosklerózy a ischemickej choroby srdca, pričom najčastejšou príčinou jeho vyšších hodnôt je okrem iného aj nadváha

v rámci prevencie je vhodné vynechať konzumáciu masla, smotany či slaniny, preferovať nízkotučné výrobky, pri varení uprednostniť dusenie a grilovanie pred vyprážaním a fritovaním, používať sójový, olivový či kukuričný olej, zvýšiť príjem vlákniny a rýb, najmä morských

Vysoký krvný tlak
10 až 15 percent dospelého obyvateľstva Európy má zvýšený krvný tlak, na ktorom má veľký podiel stres, málo pohybu, veľa soli a obezita

je základným predpokladom vzniku srdcovo-cievnych ochorení

najlepšou prevenciou je udržiavať si hmotnosť, úprava životného štýlu, viac pohybu

Srdcovo-cievne ochorenia
na ich vzniku sa podieľa mnoho faktorov, jedným z nich je aj obezita

predstavujú stále najčastejšiu príčinu ochorení a sú príčinou viac ako 50 percent všetkých úmrtí

Niektoré typy nádorov
vzťah medzi zvýšenou telesnou hmotnosťou, energeticky bohatou stravou a vznikom rakoviny hrubého čreva, prsníka, obličiek, krčka maternice a iných orgánov bol preukázaný už dávno

Artróza veľkých kĺbov
dokázané je aj to, že nadmernou telesnou hmotnosťou trpia všetky veľké kĺby a vďaka obezite sa u človeka výrazne obmedzuje pohyblivosť

Prevencia má viac typov

1. primárna: má znížiť výskyt nových prípadov obezity
2. sekundárna: má znížiť počet už existujúcich prípadov
3. terciárna: má stabilizovať alebo znížiť počet práceneschopností a invalidných dôchodkov spôsobených obezitou

Z praktického hľadiska ju možno rozdeliť na:
- všeobecnú – týka sa celej populácie
- selektívnu – zameranú na skupiny osôb so zvýšeným rizikom vzniku obezity
- indikovanú – zameranú na konkrétnych, už obéznych, jednotlivcov

Všeobecná prevencia: sa týka celej populácie. Jej súčasťou je na jednej strane individuálna výchova k zdravému stravovaniu a primeranej pohybovej aktivite v rodine, v škole, zamestnaní či v iných komunitách; na druhej strane musí vplývať aj na zmenu vonkajšieho prostredia, čiže na sociálne, ekonomické a kultúrne podmienky, ktoré podporujú vznik obezity. Veľmi dôležitá je aj úroveň a kvalita všeobecných preventívnych programov, keďže nevhodná intervencia môže viesť k poruchám v príjme potravy až k anorexii, predovšetkým u dievčat a mladších žien. Dôležitou súčasťou všeobecnej prevencie obezity sú stravovacie odporúčania.

Základné princípy všetkých týchto odporúčaní by sa dali zhrnúť takto
udržiavajte energetický príjem a fyzickú aktivitu v pomere, ktorý zabezpečí dosiahnutie a udržanie primeranej telesnej hmotnosti
jedzte široké spektrum potravín, ktoré zabezpečí príjem všetkých potrebných živín
zvýšte podiel sacharidov, najmä celkový príjem polysacharidov
znížte podiel tukov, najmä znížte celkový príjem nasýtených tukov
K týmto základným bodom možno pridať ďalšie, ktoré sa vyskytujú v prevažnej väčšine odporúčaní
zvýšte príjem vlákniny
jedzte viac ovocia a zeleniny
znížte príjem cholesterolu
znížte príjem sodíka, cukru a alkohol konzumujte v primeranom množstve alebo vôbec

Selektívna prevencia: je zameraná na skupiny osôb so zvýšeným rizikom vzniku obezity. Nezastupiteľnú úlohu tu zohráva lekár prvého kontaktu, ktorý môže identifikovať rizikových pacientov a snažiť sa zabrániť vzostupu hmotnosti u týchto skupín osôb. Praktický lekár vie ako prvý informovať pacienta o možných rizikách, ktoré vyplývajú z nárastu hmotnosti.

Kto sú osoby so zvýšeným rizikom vzniku obezity a ako ich vyhľadávať? Sú to ľudia s rodinnou anamnézou obezity, pacienti s poruchami metabolizmu lipoproteínov, artériovou hypertenziou a všetci diabetici 2. typu. Až 70 percent obéznych pacientov má aspoň jedného alebo oboch rodičov obéznych. Dôležitá je anamnéza vývoja hmotnosti v priebehu života, zisťujeme stupeň fyzickej aktivity a diétne zvyklosti pacienta, pričom sa lekári zameriavajú na konkrétne obdobia, akými sú puberta, svadba, tehotenstvo, klimaktérium, náhle ukončenie aktívnej športovej činnosti a pod.

Indikovaná prevencia: je zameraná na osoby, ktoré už majú nadváhu alebo obezitu. Zvýšená pozornosť sa venuje deťom, dospievajúcim a osobám s abdominálnym typom obezity. Tak ako pri selektívnej aj indikovanú prevenciu má v rukách predovšetkým lekár pre deti a dorast a pre dospelých. Pacienti s ťažším stupňom obezity by mali byť manažovaní v spolupráci s obezitológom.

Pri vyšetrení obézneho pacienta sa treba zamerať na určenie typu obezity, psychomotorické tempo, mesiačikovitú tvár, hirzutizmus, strumu, strie, intertrigo, mykotické infekcie, znaky venóznej nedostatočnosti. Pri podozrení na sekundárnu obezitu je potrebné endokrinologické vyšetrenie. Nesmieme zabúdať ani na sprievodnú medikáciu, ktorá najmä u pneumologických, reumatologických a psychiatrických pacientov môže iatrogénne spôsobovať nárast hmotnosti.

Obezita je dnes najčastejším metabolickým ochorením, má charakter epidémie a spolu s množstvom svojich komplikácií skracuje vek. Hlavným cieľom prevencie je zníženie počtu nových prípadov obezity. Nezastupiteľnú úlohu v prevencii obezity má tak praktický lekár, ako aj štátne inštitúcie. Najúčinnejšou prevenciou obezity a rozvoja jej komplikácií je cielená intervencia zameraná na zdravý životný štýl.

Zdroj: Slovenská obezitologická spoločnosť

debata chyba