Špeciálna voda môže znížiť hladinu onkomarkerov

, 15.06.2013 06:00
voda, nápoj, smäd, pitný režim
Ilustračné foto. Autor:

Onkomarkery, resp. tumorové markery, sú produktmi nádorových buniek, z ktorých sa uvoľňujú do krvi. Ich produkcia sa môže zvýšiť nielen pri diagnóze rakoviny, ale aj pri niektorých ťažkých zápalových ochoreniach. Hodnoty onkomarkerov sa vždy určujú z krvi pacienta.

Vieme, že vyšetrenie onkomarkerov má význam pre včasné odhalenie určitých nádorových ochorení, napríklad vaječníkov, hrubého čreva alebo prostaty. Prirodzene, ich meranie nenahrádza pravidelné preventívne či iné pomocné vyšetrenia a zobrazovacie metódy. Ak vám lekár zistí zvýšené hodnoty onkomarkerov, nemusíte hneď myslieť na rakovinu. Možno ste len prekonali zápalové ochorenie. To, či má diagnóza zhubný charakter, je potrebné potvrdiť ultrazvukom, CT či prostredníctvom magnetickej rezonancie. Neskôr treba buď urobiť cytologickú biopsiu alebo priamo chirurgicky odstrániť chorobné ložisko.

Nie každé ochorenie má svoj špecifický marker, niekedy môže zvýšená hodnota niektorej z týchto látok v krvi naznačovať možnosť viacerých nádorových ochorení. Poznáme však aj také markery, ktoré sú špecifické pre jednotlivé diagnózy. Napríklad zvýšená hodnota PSA (prostatický špecifický antigén) môže svedčiť o nádorovom ochorení prostaty, kým S 100 o melanóme.

Na základe hodnoty onkomarkerov lekári vedia len percentuálne vyčísliť pravdepodobnosť, či chorý môže mať rakovinu. Konkrétne, u individuálneho pacienta, však nič nie je isté. Napr. pri prostatickom špecifickom antigéne PSA nejestvuje tzv. normálna hodnota, pretože rakovinu už zistili aj u pacientov s nízkymi hodnotami. Naopak, PSA môže byť zvýšené aj pri zápaloch a nezhubnom zväčšení prostaty. Definitívnu odpoveď poskytne až odber a laboratórne vyšetrenie vzorky prostaty.

Ak je už choroba diagnostikovaná, pravidelným sledovaním nádorových markerov v krvi pacienta sa dá sledovať jej priebeh. Meranie hodnôt onkomarkerov je takisto dôležitou súčasťou kontroly vyliečených onkologických pacientov. Vďaka tomu sa dá včas odhaliť prípadná recidíva. V prípade ťažkostí alebo podozrenia posiela obvodný lekár pacienta na odborné vyšetrenie. Odborník môže odporučiť vyšetrenie konkrétnych onkomarkerov. Tieto laboratórne vyšetrenia sú možné aj v rámci rôznych preventívnych prehliadok v súkromných centrách, pacient si ich však hradí sám.

Známy maďarský biológ Dr. Gábor Somlyai, PhD., objaviteľ protinádorových účinkov zníženia hladiny deutéria, tvrdí, že znížená koncentrácia tejto formy vodíka v organizme spôsobuje aj merateľný pokles onkomarkerov v krvi. Zníženie koncentrácie deutéria v tele možno dosiahnuť pitím špeciálnej vody, ktorej sa hovorí aj dd-voda. „Mnoho pozorovaní svedčí o tom, že v prípade dlhodobého užívania vody so zníženou koncentráciou deutéria sa v krvi pacienta znižujú aj hodnoty onkomarkerov,“ vysvetľuje Dr. Somlyai. "Súvisí to vlastne so zmenšovaním sa nádoru.

Počas klinických skúšok, ktoré sa týkali rakoviny prostaty, sme zistili, že skupine pacientov, ktorí pili dd-vodu, sa po štyroch mesiacoch znížil onkomarker PSA na 20 % pôvodnej hodnoty." Citlivosť rôznych typov nádorových ochorení na zníženie koncentrácie deutéria v organizme je rozdielna. V zmysle potlačenia chorobného procesu najlepšie reagujú veľké nádorové skupiny ako prsník, prostata, hrubé črevo a pľúca.

„Spomínam si na pacienta, ktorý mal v čase diagnostikovania posledného štádia rakoviny prostaty 71 rokov. Mal veľmi vysoké hodnoty PSA v krvi. Dd-vodu pil asi 4 roky. Aj počas tohto obdobia sa uňho sledovali hladiny PSA, ktoré sa významne znížili. Po skončení pitnej kúry opätovne stúpli, tak sa zas vrátil k pitiu dd-vody. Onkomarkery šli zas nadol. Prednedávnom zomrel. Žil o 5–6 rokov dlhšie, ako odborníci predpokladajú pri tomto štádiu zhubnej choroby,“ dodáva Dr. Gábor Somlyai.

Najznámejšie onkomarkery

CA 15–3 ( prsia ), CEA ( prsia, pľúca, tráviace ústrojenstvo), TPA-M ( všeobecný ), PSA (prostata), CA 19–9 ( tráviace ústrojenstvo), CA 72–4 (žalúdok, črevá), CA 125 (vaječníky, hrubé črevo), NSE (malobunkový nádor pľúc), S 100 (melanóm), AFP (pečeň, semenníky)

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku