Vajíčka prežívajú renesančné obdobie, tvrdí dietologička MUDr. Eva Smíšková

, 20.01.2014 06:00, aktualizované: 12:18
Eva Smíšková
MUDr. Eva Smíšková. Autor: ,

Paleo stravovací režim považujem v dnešnej dobe na základe nutričných analýz za najvhodnejší spôsob stravovania, tvrdí MUDr. Eva Smíšková.

Podľa jej slov obmedzuje príjem sacharidov na minimum, nahrádza klasické prílohy – chlieb, pečivo, ryžu a cestoviny zeleninou a neobsahuje žiadne problematické látky typu lepok, lektín, solanín, konzervanty, farbivá a ani éčka. „Naopak, obsahuje kvantum živočíšnych kvalitných bielkovín a zdravých, telu prospešných tukov,“ tvrdí.

Hoci odborne spolupracovala na knihe Moderné paleo, neodsudzuje ani delenú stravu. Podľa nej je stále aktuálna. „Delená strava je veľmi vítaná ešte aj dnes, nemá vedľajšie negatívne účinky, avšak vývojom potravín potravinárskeho priemyslu, keď práve uhľohydráty prešli mnohými technologickými zmenami, už nie je také vhodné ich kombinovať so zeleninou. Delená strava v zmysle bielkoviny a zelenina je stále ešte aktuálna a výborná,“ odpovedala čitateľom.

Či večerať a kedy večerať? MUDr. Smíšková hovorí: „Jednoznačne večerať, aby nevznikol dlhý rozostup medzi posledným a prvým jedlom, ktorý by mohol bazálny metabolizmus spomaliť. Je vhodné posledné jedlo prijať približne 2–3 hodiny pred uložením sa na spánok.“

Internistka MUDr. Eva Smíšková pracuje viac ako tridsať rokov ako všeobecný lekár pre dospelých a internistka v ambulantnej praxi. Ostatných pätnásť rokov pracuje v súkromných zdravotníckych zariadeniach – najskôr desať rokov v prvom privátnom medicínskom zariadení Medifera – tam bola okrem iného aj odborným garantom spoločnosti. Neskôr pôsobila v Procare a takmer štyri roky v Medissime. Aktuálne pracuje na Poliklinike Mlynská Dolina.

Dlhoročný a nepretržitý kontakt s pacientmi ju naučil intenzívne vnímať skutočnosť, že zdravotný stav a vznik mnohých ochorení veľmi úzko súvisí so životným štýlom – predovšetkým so spôsobom stravovania. Preto sa od roku 2003 venuje dietológii, a to nielen v zmysle obezitológie, ale aj stravovaniu pri rôznych ochoreniach vnútorných orgánov či pooperačným stavom.

V princípoch paleo stravovania či nutričnej ketózy našla tiež ďalšie možnosti, ako využívať stravu v prospech svojich pacientov. Je odborným garantom knihy Moderné paleo.

Z vašich otázok sme vybrali jednu, jej autora odmeníme knihou Moderné paleo, na ktorej odborne spolupracovala MUDr. Smíšková. Je ním Oliver z Levíc.

Ďalší traja môžu knihu vyhrať, keď sa zapoja do súťaže. Stačí vedieť správnu odpoveď.


Súťaž o knihu Moderné paleo

Miroslav Karpaty, Diana Uríčková - Moderné paleo
Miroslav Karpaty, Diana Uríčková - Moderné paleo Autor: Ikar

V stravovaní prevláda množstvo mýtov a často je zložité vyznať sa v nich. Ak chcete zrozumiteľné vysvetlenie toho, ako funguje náš metabolizmus, prečo priberáme, prečo nás prenasledujú rôzne choroby a zápalové ochorenia, siahnite po horúcej novinke Moderné Paleo. Je to prvá slovenská kniha o nutrične najbohatšom spôsobe stravovania.

Kniha Moderné paleo ponúka návod, ako sa zbaviť nadváhy, civilizačných ochorení a chronickej únavy jednoduchou, prirodzenou a logickou zmenou v stravovaní. V tejto knihe sa dozviete, ako v priebehu niekoľkých týždňov dosiahnete podstatný nárast životnej energie, fyzickej a psychickej výkonnosti.

Základným princípom Moderného palea je obmedzenie spotreby sacharidov, vylúčenie potravín s vysokým obsahom problematických látok a alergénov. MUDr. Eva Smíšková sa venuje dietológii vyše desať rokov a spolupracovala aj na vzniku knihy. „Moderné paleo nám ukazuje cestu, z akých zdrojov vyskladať svoju stravu, aby bola pre náš organizmus čo najčistejšia, najprirodzenejšia, obsahovala čo najmenej alergénov a cukru.“

Kniha Moderné paleo obsahuje aj množstvo praktických rád a receptov. Autormi knihy sú Miroslav Karpaty a Diana Uríčková, zakladatelia portálu www.paleo.sk.

Súťažiť môžete až do nedele 26. januára vrátane. Z tých, ktorí správne odpovedia na otázku, vyžrebujeme troch a pošleme im knihu poštou.

Výhercovia

Júlia Heldová, Pezinok, Jaroslav Malatak, Rožňava, Eva Brusňaiová, Veľká nad Ipľom

Podmienky: Podmienkou zaradenia do súťaže je správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno, Mesto - obec, email alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz a svojou účasťou súhlasí so spracovaním osobných údajov.

Účastník súťaže/dotknutá osoba berie na vedomie a udeľuje spoločnosti P E R E X, a. s., so sídlom Trnavská cesta 39/A, Bratislava, IČO: 00 685 313 (v texte tiež ako „P E R E X“ alebo „usporiadateľ“) v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „zákon“) súhlas so spracúvaním v tomto formulári poskytnutých osobných údajov účastníka hry/dotknutej osoby na uvedené účely. Každý účastník vyplnením a odoslaním webového formulára súhlasí s tým, že bude zaradený do databázy usporiadateľa súťaže. Všetky poskytnuté osobné údaje môžu byť použité na marketingové aktivity spoločnosti P E R E X a na účel poštovej či telefonickej komunikácie počas trvania súťaže, zasielania výhier a za účelom zasielania aktuálnych ponúk vydavateľstva P E R E X. Usporiadateľ bude s nimi zaobchádzať maximálne dôverne a osobné údaje poskytnuté usporiadateľovi môžu byť poskytnuté len spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry.

Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2014 v znení neskorších predpisov uvádzame:

 1. a) identifikačné údaje prevádzkovateľa: P E R E X, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 00685313,
 2. b) účel spracúvania osobných údajov: evidencia účastníkov súťaže
 3. c) zoznam osobných údajov:
  • meno a priezvisko
  • mesto / obec
  • e-mailová adresa alebo telefón
 4. d) doplňujúce informácie:
  • poučenie o dobrovoľnosti: Účastník súťaže/dotknutá osoba spolu s poskytnutím osobných údajov vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, svoje osobné údaje poskytol Usporiadateľovi dobrovoľne a kedykoľvek môže písomne požiadať o skončenie ich spracovávania a to bezplatne na adrese Usporiadateľa.
  • čas platnosti súhlasu: súhlas je poskytovaný na dobu do odvolania, alebo na dobu počas ktorej je účastníkom súťaže eventuálne Usporiadateľom zverejňovaná súťaž. Súhlas možno odvolať bez uvedenia dôvodu.
  • tretie strany: usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry,
  • okruh príjemcov: subjekty, ktoré si zobrazia patričné webové stránky portálu www.pravda.sk,
  • forma zverejnenia: usporiadateľ zverejní na webových stránkach portálu www.pravda.sk len osobné údaje výhercov,
  • tretie krajiny: prenos zverejnených osobných údajov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Účastník súťaže/dotknutá osoba potvrdzuje a ručí za správnosť poskytnutých údajov.
Všetky poskytnuté osobné údaje môžu byť použité na marketingové aktivity spoločnosti P E R E X, a.s. a na účel poštovej či telefonickej komunikácie počas trvania súťaže, zasielania výhier a na účel zasielania aktuálnych ponúk vydavateľstva P E R E X , a.s..

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené. Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#MUDr. Eva Smíšková #Moderné paleo #paleo stravovanie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk