Pád do tmy. Horská dráha v živote diabetika

Kolísanie hladín cukru je akousi horskou dráhou v živote diabetika. Ohrozuje ho nielen vysoká hladina cukru v krvi, ktorá poškodzuje cievy a dôležité orgány, ale nebezpečná je hypoglykémia. Nízka hladina cukru v krvi môže totiž znamenať pád do tmy - bezvedomie, diabetickú kómu, poškodenie mozgu až smrť.

, 21.04.2017 06:00
hypoglykémia, cukrovka, diabetes, bezvedomie,... Foto:
Časté vzostupy a pády hladín cukru sú pre diabetikov veľmi nebezpečné práve preto, že môžu spôsobiť rôzne akútne komplikácie tohto ochorenia.
debata

Hladina krvného cukru sa v priebehu dňa mení u každého človeka. U zdravých ľudí obyčajne neklesne pod 3,3 mmol/l a nalačno nestúpne nad 5,5 mmol/l. Krátko po jedle sa môže zvýšiť, už do dvoch hodín však klesá pod 7,8 mmol/l a dostáva sa do spomínaného rozmedzia. Zabezpečuje to spolupráca hormónov inzulínu, glukagónu a adrenalínu. Pri cukrovke však táto súhra nefunguje. Časté vzostupy a pády hladín cukru sú pre diabetikov veľmi nebezpečné práve preto, že môžu spôsobiť rôzne akútne, ale aj chronické komplikácie tohto ochorenia.

Komplikovaná kaskáda

„Glykémia znamená koncentráciu cukru v krvi, ktorá sa mení doslova z minúty na minútu v závislosti od toho, či jeme, športujeme, sme v strese. Priamy dosah na glykémiu majú aj lieky,“ vysvetľuje MUDr. Adriana Ilavská, PhD., diabetologička z Bratislavy. „Svoju úlohu zohrávajú dokonca aj prirodzené výkyvy počas dňa. Inými slovami – je to komplikovaná kaskáda, ktorú príroda vytvorila na to, aby naše telo malo neustály zdroj energie.“

Hypoglykémia vzniká vtedy, ak hladina cukru v krvi klesne pod spodnú hranicu normálnych hodnôt hypoglykémie 3,9 mmol/l a sú prítomné jej typické príznaky (tie už diabetici obyčajne poznajú) v podobe slabosti, potenia, trasu rúk, bolesti hlavy, pocitu hladu, poruchy koncentrácie a podobne. „Hranica 3,9 mmol/l je hladina cukru v krvi, ktorá je nízka, ale definícia hypoglykémie je komplikovanejšia,“ konštatuje MUDr. Ilavská. „Aj diabetikovi s hladinou cukru 6,0 mmol/l môže byť zle z hypoglykémie, pretože mal dovtedy dlhodobo vysoké hodnoty glykémií. Jestvuje aj syndróm neuvedomenia si hypoglykémie, čo je jeden zo závažných prejavov komplikácií diabetu, keď endokrinný systém diabetika nevyšle potrebný signál. Ide o poruchu, resp. zlyhanie rozpoznania varovných príznakov pred hypoglykémiou.“ Za hraničné sa považujú hodnoty 2,6 – 3,3 mmol/l.

Príznaky hypoglykémie

únava, slabosť, zmätenosť, bolesti hlavy, nadmerné potenie, búšenie srdca, pocit úzkosti, pocit hladu, poruchy motoriky, poruchy psychiky, poruchy koncentrácie, kŕče, poruchy zraku – dvojité videnie, zmeny správania (až agresivita), nejasná reč, bezvedomie (hypoglykemic­ká kóma)

Diabetológ MUDr. Vladimír Uličiansky spomína na prípad, keď pacienta so závažnou hypoglykémiou odhalila jeho sestrička v čakárni. Otvorila dvere, vyšla z ambulancie a vidí, že pacient, ktorý dovtedy aktívne ťukal do mobilu, len neprítomne ponad mobil kamsi hľadí. „Mal glykémiu 1,8 mmol/l a museli sme mu dať glukózu rovno do žily. Čo z toho vyplýva? Kto neťuká do mobilu, má nízku hladinu cukru,“ odľahčuje tému MUDr. Uličiansky. „Opakované hypoglykémie vedú k syndrómu neuvedomovania si hypoglykémie. Ak chýbajú príznaky ako tras a hlad, pacient môže rovno upadnúť do bezvedomia,“ upozorňuje diabetológ doc. MUDr. Zbyněk Schroner, PhD.

S príznakmi i bez príznakov

Hypoglykémia je však vážny medicínsky aj sociálny problém. Spôsobuje zvýšené náklady na starostlivosť o diabetikov – je dôvodom hospitalizácií, návštev pohotovosti, dopravných nehôd. Diabetikovi môže poškodiť mozog a má aj srdcovo-cievne dôsledky. Obavy z nej im zhoršujú kvalitu života, spoločenské a pracovné uplatnenie, zabraňujú účinnej liečbe. Podľa lekárov je skutočný výskyt hypoglykémie podstatne vyšší, ako sa predpokladá na základe bežného selfmonitoringu pacientov.

Hypoglykémia sa podľa výskytu príznakov delí na príznakovú a bezpríznakovú. Podľa závažnosti sa delí na miernu, ktorej nápravu pacient zvládne sám, a ťažkú, ktorá si vyžaduje asistenciu inej osoby. U diabetikov 2. typu sa vyskytne v priemere jedna epizóda ťažkej hypoglykémie za päť rokov. Výskyt hypoglykémie sa u týchto pacientov odlišuje podľa druhu liečby. Hypoglykémia postihuje 22 percent pacientov liečených bazálnym inzulínom a asi 33 percent diabetikov, ktorí sú liečení inzulínom aj liekmi.

Stabilizácia hladín cukru

Výskyt hypoglykémie podľa medzinárodných prieskumov súvisí s nedodržaním liečby a dokonca s prerušením inzulínovej liečby. Pacienti sa často priznali k vynechaniu dávok, nedodržaniu času podania a zníženiu dávky inzulínu. Práve strach zo vzniku hypoglykémie je častým dôvodom úmyselných nepravidelností pri podaní inzulínu. Tento dôvod uviedlo až 44 percent pacientov, ktorí vynechali dávku, a 51 percent, ktorí si sami znížili dávku inzulínu. Aj lekári uvádzajú, že ich pacienti pre strach z hypoglykémie prerušujú inzulínovú liečbu a u mnohých sa tak potom nedosahuje dostatočná kontrola hladín cukru. Najčastejšími príčinami hypoglykémie sú nedostatočný príjem sacharidov, nesprávne vypočítaná dávka inzulínu, neplánovaná nadmerná fyzická aktivita, alkohol či zhoršenie funkcie obličiek. Cieľom správnej liečby hypo-, ale aj hyperglykémie by nemalo byť riešenie už vzniknutého stavu, ale zabránenie jeho vzniku. Stabilizácia hladín cukru má pre diabetika veľký význam.

Ak sú pacientove glykémie príliš vysoké či nízke, je dobré urobiť v spolupráci s lekárom rozbor príčin kolísania jeho hladín cukru, upraviť jedálny lístok, fyzickú aktivitu, zvážiť úpravu liečby. V prevencii hypoglykémií je veľmi dôležité vzdelávanie pacientov. Ukazovateľom správnej liečby cukrovky je glykovaný hemoglobín. Jeho hodnota (v percentách) poukazuje na priemernú hodnotu glykémií za obdobie cca 3 mesiacov. Cieľová hodnota pre pacientov s cukrovkou je 6,5 – 7 percent. Ak pacient takúto hodnotu dosahuje, jeho cukrovka je dobre kompenzovaná a správne liečená, s nižším rizikom komplikácií.

Diabetes mellitus – normálne hodnoty

Glykémia
nalačno pod 5,6 mmol/l
po jedle pod 7,5 mmol/l
Glykovaný hemoglobín (HbA1c)
priemerná hodnota glykémií za 3 mesiace pod 6,5 %

Prvá pomoc pri hypoglykémii

V knihe Prvá pomoc v praxi (autori záchranári Kraus – Pištejová, 2017) sa píše:

  • zistite stav vedomia a dýchania
  • ak postihnutý spolupracuje a je schopný prehĺtať, môžete mu podať niečo sladké – najlepšie sladký nápoj (džús, kola, cukrová voda) – pozor, nie s označením light!
  • ak postihnutý nespolupracuje, nič mu nepodávajte
  • ak je v bezvedomí a dýcha, uložte ho do polohy na boku
  • volajte záchranku

Rada zo života: Už stredne ťažkú hypoglykémiu doma nemusíte zvládnuť. Ak postihnutý udrží pohár, môže sa napiť sladkého nápoja. Pri zhoršujúce sa spolupráci mu nepodávajte sladkosti, ktoré by mohli vytvoriť prekážku v jeho dýchacích cestách (kúsky čokolády, cukríky). Ak je diabetikovi zle a nie je možné zmerať hladinu glykémie, vždy mu podajte cukor. Nízku hladinu glykémie cukor zdvihne, vysoká mu v akútnom stave až tak neublíži. Podanie sladkostí môže komplikovať správanie postihnutého. Môže sa prejavovať neochotou, nekritickosťou až agresivitou. „Mám pacienta, ktorý ide v hypoglykémii do agresivity, rozbíja vtedy nábytok, útočí aj na záchranárov. Logicky sa preto hypoglykémie veľmi obáva,“ konštatuje diabetologička MUDr. Adriana Ilavská.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #diabetes #hladina cukru #hypoglykémia #MUDr. Adriana Ilavská
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy