Obéznym cukrovkárom sa "zanášajú" tepny dolných končatín

Obezita, najmä v kombinácii s cukrovkou, je rizikovým faktorom aterosklerotického postihnutia ciev. U pacientov s diabezitou je proces "zanášania ciev" evidentný už v mladších vekových kategóriách.

18.05.2020 11:00
váha, nohy, kilá, obezita, OMG Foto:
Diabezita sa jednoznačne spája s častejším výskytom a závažnejšou formou ochorení periférneho artériového systému.
debata (1)

Väčšina obéznych diabetikov (až 70 %) má poruchu metabolizmu tukov (zvýšenú hladinu LDL-cholesterolu, triacylglycerolov a zníženú hladinu HDL-cholesterolu).

Poruchy metabolizmu tukov vedú ku zúženiu priesvitu životne dôležitých tepien, čo spôsobuje bolestivé a nebezpečné ochorenia srdca – angínu pectoris a infarkt myokardu. Podobný osud môže postihnúť aj tepny, ktoré privádzajú krv do mozgu, následkom čoho môže dôjsť k cievnej mozgovej príhode. Progresívna ateroskleróza však postihuje cievy akéhokoľvek priemeru, vrátane tepien dolných končatín!

Diabezita sa jednoznačne spája s častejším výskytom a závažnejšou formou ochorení periférneho artériového systému. Meranie členkovo-ramenného indexu (tzv. ankle-brachial index – ABI) s pomocou vreckového dopplerovského prístroja je základné, jednoduché a lacné vyšetrenie s relatívne vysokou výpovednou a predpovednou hodnotou. Abnormálne hodnoty ABI v pokoji sú ≤ 0,90, hraničné 0,91 – 0,99, normálne 1,0 – 1,29.

ABI index väčší ako 1,40 poukazuje na to, že tepny sú ťažšie stlačiteľné následkom rozsiahlej kalcifikácie (zvápenatenia) cievnej steny. Senzitivita ABI klesá u diabetikov a v pokročilých štádiách chronického obličkového ochorenia vzhľadom na prítomnú mediokalcinózu.

„Meranie členkovo-ramenného tlakového indexu pomocou automatického prístroja oscilometrickou metódou bolo v roku 2016 začlenené do výkonov preventívnej prehliadky, čo umožňuje skríning, ale aj stanovenie kardiovaskulárneho rizika u pacientov," dopĺňa angiologička Katarína Dostálová, členka výboru Slovenskej angiologickej spoločnosti. V rámci tohto merania sa porovnáva tlak na dolnej končatine s vyšším tlakom na hornej končatine. Jedným dychom však dodáva, že hoci prístroj na EKG má 59 % všeobecných lekárov, prístroj na meranie ABI indexu malo v roku 2018 iba 16 % praktických lekárov.

Periférne artériové ochorenie (PAO)

  • ide o aterotrombotické poškodenie periférnych artérií (tepien) spojených s vysokým rizikom infarktu, cievnej mozgovej príhody, náhlej cievnej smrti
  • je to vlastne ischémia (nedokrvenie) v dolných končatinách spôsobené zanášaním tepien
  • riziko sa zvyšuje s vekom, 50 % pacientov nemá nijaké príznaky
  • 20–30 % osôb s PAO má cukrovku
  • fajčiari majú 2,5-násobne zvýšené riziko vzniku PAO
  • viac ako 90 % týchto poškodení spôsobuje ateroskleróza
  • pacienti s PAO majú zvýšené riziko amputácie dolných končatín

Členkovo – ramenný tlakový index (ABI)

systolický tlak dolnej končatiny (na členku)/deleno hodnota systolického tlaku hornej končatiny normálne hodnoty: 1,0 – 1,29

Od 1. apríla 2016 toto vyšetrenie robí všeobecný lekár v rámci preventívnej prehliadky u pacientov aspoň s jedným rizikovým faktorom (obezita, vysoký krvný tlak, cukrovka, fajčenie, dyslipidémia…) starších ako 50 rokov a u všetkých pacientov starších ako 60 rokov. Vyšetrenie je hradené zdravotnou poisťovňou.

Ako sa meria: Pacient je vyšetrovaný poležiačky po niekoľkominútovom upokojení. Na meranie tlaku sa použijú manžety, ktoré sa nasadia na horné a dolné končatiny a odmerajú hodnoty systolického tlaku. ABI index sa stanovuje pre každú dolnú končatinu zvlášť.

Výsledky merania ABI indexu:

Normálna hodnota ABI indexu je 1,00 – 1,29.

Hraničná hodnota ABI indexu – 0,9 – 1,00 (odporúčané je sledovanie pacienta a opakovanie merania).

Patologická hodnota ABI indexu – pod 0,9 je indikátor prítomnosti ischemickej choroby dolných končatín (závažná forma PAO – periférneho artériového ochorenia je pod 0,5).

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #diabetes #obezita #poruchy metabolizmu