Aký je rozdiel medzi celiakiou, alergiou a citlivosťou na lepok?

Aký je rozdiel medzi ochorením celiakia, alergiou na lepok a tzv. citlivosťou na lepok, čiže neceliakálnou gluténovou senzitivitou (NCGS)? Nie je to to isté!

26.03.2021 06:00
celiakia, zdravé črevo, poškodené črevo, klky,... Foto:
Vľavo normálne črevo, vpravo atrofované klky u neliečeného celiatika.
debata

Celiakia: Celiakia, neznášanlivosť lepku, je autoimunitné ochorenie, keď si organizmus vytvára protilátky proti bunkám sliznice čreva. Konzumácia lepku teda spôsobuje závažný zápal v čreve. Celiatik má typické zmeny v tenkom čreve, čo dokáže biopsia (odber tkaniva čreva). Pacienti musia nevyhnutne držať prísnu bezlepkovú diétu, pretože jej nedodržanie spôsobuje nemalé riziká – od osteoporózy cez poruchy reprodukcie, poškodenie pečene, krvotvorného systému či nádorové ochorenia z dôvodu vytvárania protilátok proti vlastnému telu. Na bezlepkové potraviny pri diagnostikovanej celiakii prispieva aj zdravotná poisťovňa.

Neceliakálna gluténová senzitivita (NCGS), citlivosť na lepok: Jestvuje pomerne veľké množstvo pacientov, ktorým lepok spôsobuje problémy, ale nie sú celiatikmi (nemajú typické zmeny v tenkom čreve) a nepotvrdila sa u nich ani alergia na lepok. Títo ľudia mávajú množstvo rôznych črevných aj mimočrevných príznakov. Preto sa vyčlenil nový pojem, resp. akási chorobná jednotka – neceliakálna gluténová senzitivita. Neceliakálna preto, že nejde o celiakiu, ale o akúsi precitlivenosť na glutén. Táto chorobná jednotka nemá nijaký špecifický laboratórny marker a, samozrejme, ani patologické prejavy v čreve. Môžu pri nej byť pozitívne isté protilátky z krvi, ktoré nie sú také špecifické pre celiakiu. A takisto mávajú zvýšené množstvo istého druhu bielych krviniek (IEL) v sliznici tenkého čreva. Sú to však všetko veľmi nejasné parametre. Dodržiavanie bezlepkovej diéty u nich nemusí byť také striktné.

Alergia na lepok: Alergia na lepok je spôsobená alergickým mechanizmom. Alergik na lepok nemá typické histologické prejavy v čreve, ale alergia sa tam dokáže podľa výšky hladiny určitých protilátok z krvi z triedy IgE. Alergiu na lepok možno dokázať viacerými spôsobmi (napr. ELISA metóda, pozitivita kožného prick testsu, epikutánneho atopického patch testu, eliminačno-expozičného testu…). Pacienti s diagnostikovanou potravinovou alergiou na pšenicu majú takisto nárok na hradenie bezlepkových potravín zdravotnou poisťovňou!

Kto môže predpísať bezlepkové potraviny na recept:

  • gastroenterológ
  • imunológ-alergológ
  • internista
  • pediater
  • dermatovenerológ (u pacientov trpiacich herpetiformnou dermatitídou považovanou za kožný prejav celiakie)

Bezlepkové potravinové suroviny a potraviny je možné predpisovať v množstve maximálne na tri mesiace.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #celiakia #celiatik #alergia na lepok #citlivosť na lepok