Onkopacientom či celiatikom hrozí, že im poisťovne nebudú prispievať na výživu

Vyradenie dietetických potravín z kategorizačného zoznamu považujú Slovenská gastroenterologická spoločnosť a pacientske organizácie za krok, ktorý sťaží pacientom prístup kliečbe. Takéto potraviny totiž neslúžia len na dietetickú podporu pre pacientov s poruchami trávenia, ale aj liečia niektoré ochorenia tráviaceho traku, napríklad celiakiu.

15.02.2023 07:50 , aktualizované: 16.02.2023 09:01
nemocničná lekáreň, parenterálna výživa Foto:
Odovzdávanie parenterálnej výživy cez okienko z priestoru pre sterilnú prípravu liekov v suterénnych priestoroch nemocničnej lekárne na bratislavských Kramároch. Úhrada parenterálnej výživy (podáva sa mimo tráviaci trakt, najčastejšie do žily) však nie je stanovená v kategorizácii, ale schvaľuje ju poisťovňa vždy individuálne na pol roka priamo konkrétnemu pacientovi.
debata (7)

Liečebná výživa je analógiou lieku a liečebného procesu a nie náhradou bežnej stravy dostupnej v obchodných reťazcoch. Odborná lekárska spoločnosť a pacientske organizácie preto nesúhlasia s takýmto návrhom Asociácie zdravotných poisťovní a upozorňujú, že onen neželaný krok bude mať negatívny vplyv na širokú skupinu pacientov, do ktorej patria aj onkologickí pacienti či pacienti s poruchami príjmu.

"Treba si uvedomiť, že dietetické potraviny sú kľúčové napríklad pri liečbe celiakie, ale aj ďalších ochoreniach,“ vysvetľuje prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD., prezident Slovenskej gastroenterolo­gickej spoločnosti.„Mnohé enterálne prípravky sú vyrobené pre rôzne špecifické ochorenia, ako sú črevné zápaly, diabetes mellitus, respiračné choroby, obličkové choroby, onkologické či neurodegeneratívne ochorenia, prípravky špecificky pre starých, septických a imunodeficitných pacientov a nemôžu byť nahradené bežnou stravou,“ hovorí gastroenterologička MUDr. Laura Gombošová, PhD.

Asociácia zdravotných poisťovní navrhuje vyradiť z kategorizačného zoznamu napríklad bezlepkové strukoviny a potraviny, enterálnu výživu a dojčenskú výživu, ktorá sa podáva pri prevencii a liečbe alergie na bielkoviny kravského mlieka či pri špecifických metabolických poruchách. Vyradenie týchto potravín z kategorizačného zoznamu by pre pacienta automaticky znamenalo, že už nebudú hradené z verejného zdravotného poistenia, ale pacient si ich bude musieť financovať sám.

S názorom odbornej lekárskej spoločnosti ponechať špecifické dietetické potraviny aj naďalej v kategorizačnom zozname súhlasia aj pacientske organizácie. Slovak Crohn Club združujúci pacientov s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou považuje zámer Asociácie zdravotných poisťovní za nesystémový a necitlivý voči pacientom, ktorí trpia celoživotným ochorením.

Video
Vo videu relácie "Ide o zdravie" môžete od minúty 06:14 vidieť, ako sa v špeciálnom sterilnom prostredí vyrába parenterálna výživa (do žily) pre pacientov, ktorí ju potrebujú.

Proti tomuto zámeru sa postavila aj organizácia NIE RAKOVINE, ktorá upozorňuje, že pre onkologických pacientov, ktorí prechádzajú náročnou liečbou, sú vysokokalorické potraviny dôležitou súčasťou ich výživy. „Onkologickí pacienti, ktorí podstupujú liečbu sú častokrát v nepriaznivej sociálnej situácii. Mnohí z nich sú odkázaní na pomoc rodiny a blízkych. Zaťažiť ich v tejto situácii ďalším bremenom súvisiacim s úhradou vysokokalorických potravín považujeme za neetické an esprávne,“ hovorí Jana Pifflová Špánková, prezidentka Aliancie NIE RAKOVINE.

Slovenská gastroenterologická spoločnosť a pacientske organizácie Asociácia na ochranu práv pacientov, Slovak Crohn Club, NIE RAKOVNIE vyzývajú Ministerstvo zdravotníctva SR, aby sa nestotožnilo s návrhom Asociácie zdravotných poisťovní a aj naďalej ponechalo vybrané dietetické potraviny určené pre špecifickú skupinu pacientov s tráviacimi ochoreniami v zozname kategorizovaných dietetických potravín. „Asociácia na ochranu práv pacientov ako strešná pacientska organizácia sa obáva, že takéto nesystémové kroky neprinášajú pre pacienta žiadne zlepšenie jeho zdravia. S takýmto návrhom, ktorý nemá ani oporu v zákonoch, nemôžeme súhlasiť,“ uzatvára Mária Lévyová, prezidentka AOPP.

Aktualizácia a doplnenie redakcie: Ako sme neskôr zistili, problematika vyňatia z úhrad sa týka len enterálnej výživy a iných potravín, ktoré sa jedia a popíjajú. Úhrada parenterálnej výživy (tj. podanej mimo tráviaci trakt, najčastejšie vnútrožilovo) nie je stanovená v kategorizácii, ale schvaľuje ju poisťovňa vždy individuálne na pol roka priamo konkrétnemu pacientovi. Čo sa týka celiatikov, v ČR napríklad úhradu na potraviny pre celiatikov nemajú. Slováci žijúci v Čechách si ju dávajú predpisovať v SR. Samozrejme, tieto potraviny sú o dosť drahšie ako štandardné potraviny, preto je to pre celiatikov veľká pomoc.

© Autorské práva vyhradené

7 debata chyba
Viac na túto tému: #dieťa #celiakia #gastroenterológ #dietetické potraviny