Neberte si orgány do hrobu, prosia lekári

Transplantované srdce dokáže predĺžiť ľudský život o pekných pár rokov. Rovnako tak aj nové pľúca, či pečeň. Aby však niekto mohol žiť ďalej, iný musí zomrieť. Teda aspoň pri srdci a pľúcach to platí na sto percent. Čakateľov na druhú šancu je však veľa a darcov málo.

01.07.2010 13:00
oblička, orgán, transplantácia Foto:
Len obličiek sa ročne transplantuje okolo 22 000, na Slovensku ich v roku 2008 bolo 166.
debata

Okrem mozgu a pohlavných žliaz, ktoré zaručujú totožnosť a jedinečnosť človeka, sa môže transplantovať takmer všetko. Obličky, srdce, pečeň, pankreas, pľúca, krv, kostná dreň, rohovka, koža, vlasy. V zahraničí skúšajú aj transplantáciu čreva, rúk či tváre. Len obličiek sa ročne transplantuje okolo 22 000, na Slovensku ich v roku 2008 bolo 166. To je najväčší počet transplantovaných orgánov. Ostatných transplantácií sa u nás robí málo – nové srdce dostalo pred dvoma rokmi 26 pacientov a pečeň 12 pacientov.

Obličky a pečeň môže ponúknuť aj živý darca, častejšie sa však orgány odoberajú zomretým ľuďom. Živý darca musí vždy podpísať informovaný súhlas s odberom a fakt, že sú mu známe všetky riziká s ním súvisiace. Jeho právom je kedykoľvek pred odberom od darovania odstúpiť. Naopak, darcom po smrti môže byť každý človek, ktorý počas svojho života darcovstvo neodmietol.

Tu niekde môže vzniknúť problém pre veriaceho človeka. Cirkev síce transplantácie schvaľuje, považuje ich za dobrú vec, ale len ak nikomu neuškodia a pokiaľ nebohý darca za svojho života s darovaním svojich orgánov súhlasil. Preto, ak má človek k darovaniu orgánov odmietavý postoj, mal by, kým žije, písomne potvrdiť, že svoje telo rozoberať po smrti nechce.

Kritici odoberania orgánov mŕtvym tvrdia, že pri rozhodovaní o mozgovej smrti môžu lekári pochybiť a vyhlásiť za mŕtveho človeka niekoho, kto stále žije. Takých prípadov sa už niekoľko stalo. Pri odbere orgánov však platia mimoriadne prísne kritériá. Mozgovú smrť na sto percent potvrdí opakované panangiografické vyšetrenie. Potrebný prístroj majú len transplantačné centrá, ktoré sú na Slovensku štyri. Ak sa aj lekári v bežnej nemocnici pomýlia, v transplantačnom centre odborníci prídu na to, že človek ešte žije a orgány mu nevezmú.

Najčastejšie otázky o odbere orgánov

Môžem nejako zabrániť tomu, aby boli moje orgány po mojej smrti použité na transplantáciu?
Áno – vyplníte formulár „Odmietnutie darovania orgánov tkanív a buniek po smrti“, svoj podpis necháte overiť notárom a zašlete ho na adresu SCOT, SZU, Limbová 12, 833 03 Bratislava. Po zaregistrovaní do databázy dostanete potvrdenie o registrácii a registračné číslo v databáze nedarcov. Register nedarcov je dostupný 24 hodín denne. Každé pracovisko na území Slovenska, ktoré určí možného darcu, sa kontaktuje so Slovenským centrom orgánových transplantácií, požiada o kontrolu v registri nedarcov. Len ak dostane písomné potvrdenie, že osoba nie je prítomná v registri, môže sa pokračovať v postupoch, ktoré súvisia s odberom. V prípade, že údaje osoby sú zaznamenané v negatívnom registri, celý proces sa zastaví a odber sa nevykoná.

Ako je to s použitím orgánov detí?
Za deti vyjadruje nesúhlas rodič alebo zákonný zástupca a nesúhlas sa musí po dovŕšení 18. roku dieťaťa obnoviť s jeho podpisom. Ak tak neurobíte, nemusíte sa nikdy dozvedieť, že vášmu dieťaťu odobrali nejaký orgán. Zákon to totiž špeciálne nenariaďuje. Nemocnice na Slovensku však považujú za samozrejmosť, že sa rodiča opýtajú, či súhlasí a jeho prianie rešpektujú. V prípade, že si darovanie vyslovene neprajete, je lepšie, aby ste ako zákonný zástupca dieťaťa, ešte počas jeho života, urobili písomné vyhlásenie, že s týmto zásahom nesúhlasíte.

Môže sa stať, že lekári nechajú jedného pacienta umrieť, aby získali orgán pre záchranu iného?
Zákon jasne hovorí, že lekári, ktorí určujú smrť, sa nesmú zúčastniť na odbere od zomretého darcu alebo transplántacie.

Mám ako pozostalý možnosť zakázať odber orgánov pre transplantáciu svojho príbuzného, ktorý zomrel?
Nie. Je len a len na zdravotníckom zariadení, či vám vyhovie. Záväzné je iba už spomenuté odmietnutie darcovstva počas života.

Pokiaľ zakážem využitie svojich orgánov, je možné, že mi nebude umožnená transplantácia, keby som ju potreboval?
Nie, zákon žiadnu takúto súvislosť nepozná. Navyše, vaše rozhodnutie zakazujúce odber orgánov môžete kedykoľvek odvolať.

debata chyba