Ohrozuje vás stres? Musíte vyhľadať pomoc? Máme odpoveď

Odborníci zostavili tabuľku stresorov s hodnotením od 1 do 100 bodov podľa miery zaťaženia, akú pre organizmus predstavujú.

14.06.2011 13:42
muž, práca, kancelária, počítač, telefón,... Foto:
Zmena zamestnania je vysoko stresovou situáciou.
debata

Pokiaľ je hodnota bodov po sčítaní 0–149, riziko vzniku ochorení zo stresu je nízke. Stredné riziko zdravotných následkov stresu hrozí pri hodnote 150–299 bodov. Ak však sčítaná hodnota bodov dosiahne viac ako 300 bodov, riziko poškodenia zdravia zo stresu je vysoké.

Tabuľka tresových situácií v živote
Životné udalosti Body
Úmrtie manžela, manželky 100
Rozvod 73
Rozpad manželstva či vzťahu, dlhé odlúčenie 65
Väzenie 63
Smrť príslušníka rodiny 63
Osobné zranenie, choroba, nehoda 53
Svadba 50
Výpoveď z práce 47
Odchod do dôchodku 45
Zmierenie rozvadených manželov 45
Choroba, zranenie blízkych osôb 44
Tehotenstvo 40
Narodenie dieťaťa 39
Sexuálne problémy 39
Zapracovanie sa v novom zamestnaní 39
Negatívna zmena vo financiách 38
Smrť priateľa 37
Zmena zamestnania 36
Prispôsobenie sa novým formám práce 36
Manželské hádky 35
Väčšia finančná pôžička 31
Zmena v pracovnej zodpovednosti 29
Odchod dieťaťa z domu 29
Konflikt s príbuznými 29
Vynikajúci osobný výkon 28
Nástup/odchod partnera do/zo zamestnania 28
Začiatok/ukončenie školy 28
Zmena životných podmienok 25
Zmena osobných zvyklostí (zvykov) 24
Konflikt s nadriadeným (resp. na pracovisku) 23
Zmena: pracovného času, bydliska, školy 19
v spoločenskom živote 16
v rytme a podmienkach spánku 15
počtu schádzajúcich sa osôb 20
Dovolenka 13
Vianoce 12
Menší priestupok v predpisoch, zákone 11

Bežne sa stáva, že človek zažíva viacero stresových situácií naraz. Ak je to tak aj u vás, jednotlivé číselné položky sčítajte. Ak je skóre vyššie ako 100, človek prestáva zvládať záťaž a mal by vyhľadať pomoc.

debata chyba