Otestujte sa: Čo viete o krvnom tlaku?

Ponúkame vám 16 otázok o krvnom tlaku. Čo myslíte, na koľko z nich odpoviete správne?

08.07.2011 14:00
tlak, tlakomer, krv, vyšetrenie, prevencia, srdce Foto:
Na použitie v domácnosti sa odporúčajú certifikované digitálne zápästné tlakomery.
debata

1. otázka: Vysoký krvný tlak býva typicky sprevádzaný bolesťami hlavy, závratmi a dýchavicou.
Odpoveď:
a) áno
b) nie – hypertenzia je najčastejšie bezpríznaková
c) hypertenziu vieme diagnostikovať aj bez merania tlaku krvi

2. otázka: Aká je hodnota optimálneho tlaku krvi?
Odpoveď:
a) systolický 120 – 129 mmHg a/alebo diastolický 80 – 84 mmHg
b) systolický 140 – 159 mmHg a/alebo diastolický 90 – 99 mmHg
c) systolický < 120 mmHg a diastolický < 80 mmHg

3. otázka: Aká je hodnota izolovanej systolickej hypertenzie?
Odpoveď:
a) systolický 140 – 159 mmHg a/alebo diastolický 90 – 99 mmHg
b) systolický ?140 mmHg a diastolický < 90 mmHg
c) systolický 120 – 129 mmHg a/alebo diastolický 80 – 84 mmHg

4. otázka: Príčina hypertenzie je vo väčšine prípadov známa, a preto sa dá aj vyliečiť.
Odpoveď:
a) áno
b) nie – príčina je vo väčšine prípadov neznáma, hovoríme preto o esenciálnej alebo primárnej hypertenzii
c) áno, aj preto hovoríme o sekundárnej hypertenzii

5. otázka: Ktoré z nižšie uvedených sú tzv. ovplyvniteľné rizikové faktory hypertenzie?
Odpoveď:
a) nadmerné solenie
b) obezita
c) nedostatok fyzickej aktivity
d) vyšší vek

6. otázka: Ktoré z nižšie uvedených sú tzv. neovplyvniteľné rizikové faktory hypertenzie?
Odpoveď:
a) obezita
b) genetická predispozícia
c) vyšší vek
d) nadmerný stres

7. otázka: Ako zistím, že mám vysoký tlak krvi?
Odpoveď:
a) odmeriam si tlak krvi
b) spoznám to podľa príznakov
c) nutné odmerať si tlak krvi aspoň 2× s odstupom 1 týždňa a obe hodnoty musia byť vyššie ako 140/90 mmHg
d) ak pri nameraní je tlak krvi vyšší ako 180 mmHg

8. otázka: Ktoré výroky sú správne pri postupe správneho merania tlaku krvi doma?
Odpoveď:
a) pre použitie v domácnosti sa odporúčajú certifikované digitálne tlakomery.
b) treba dbať na to, aby manžeta bola umiestnená v úrovni srdca
c) pred meraním krvného tlaku je potrebné sedieť v pokoji niekoľko minút v tichej miestnosti
d) vždy treba merať tlak krvi dvakrát s časovým odstupom 1 až 2 minúty

9. otázka: Ktoré výroky sú nesprávne pri postupe správneho merania tlaku krvi doma?
Odpoveď:
a) merania tlaku krvi sú vhodné ráno a večer, pred užitím liekov a vždy pri ťažkostiach
b) na použitie v domácnosti sa odporúčajú certifikované digitálne zápästné tlakomery
c) presnosť tlakomerov by sme mali po určitom čase nechať prekontrolovať

10. otázka: Ktoré výroky, týkajúce sa prahových hodnôt tlaku krvi pri rôznych typoch meraní, sú správne?
Odpoveď:
a) prahové hodnoty tlaku krvi v ambulancii alebo v nemocnici sú 140 a 90 mmHg
b) prahové hodnoty tlaku krvi pri domácich meraniach sú 130 – 135 a 85 mmHg
c) prahové hodnoty tlaku krvi počas 24-hodinového monitorovania sú 110 a 80 mmHg.

11. otázka: Krvný tlak cez deň je u zdravého človeka v porovnaní s tlakom krvi v noci…
Odpoveď:
a) vyšší
b) nižší
c) rovnaký

12. otázka: Ktoré výroky sú správne vo vzťahu k zle kontrolovanej hypertenzii?
Odpoveď:
a) vedie 3-krát častejšie k vzniku ischemickej choroby srdca
b) vedie 7-krát častejšie k vzniku mozgovej porážky
c) ak hypertenzia nemá príznaky, nemusíme sa jej obávať

13. otázka: Ktoré z uvedených opatrení môžu viesť k zlepšeniu kontroly hypertenzie?
Odpoveď:
a) obmedzenie solí v potrave
b) zvýšený príjem ovocia a zeleniny
c) zvýšený príjem alkoholu
d) zvýšenie dynamickej fyzickej aktivity

14. otázka: Čo by sme mali vedieť pri užívaní liekov na zníženie tlaku krvi?
Odpoveď:
a) názov lieku a jeho dávkovanie
b) dobu užívania
c) možné nežiaduce účinky
d) možné interakcie s inými liekmi, prípadne so stravou

15. otázka: Ktoré výroky sú správne vo vzťahu k liečbe hypertenzie?
Odpoveď:
a) dobre kontrolovaná hypertenzia je väčšinou pri liečbe dvoma a viacerými liekmi
b) veľmi efektívne sú tzv. fixné kombinácie dvoch liekov v jednej tabletke
c) preferované lieky sú vo všeobecnosti diuretiká

16. otázka: Ktoré výroky sú správne pri liečbe hypertenzie?
Odpoveď:
a) po úprave hodnôt tlaku krvi možno lieky postupne vysadiť
b) liečba hypertenzie je celoživotná
c) liečbu hypertenzie nikdy nemeníme

Správne odpovede:
1 (b); 2 ©; 3 (b); 4 (b); 5 (a, b, c); 6 (b, c); 7 (c, d); 8 (a, b, c, d); 9 (b); 10 (a, b); 11 (a); 12 (a, b); 13 (a, b); 14 (a, b, c, d,); 15 (a, b); 16 (a, b, c, d); 17 (d); 18 ©; 19 (b, c); 20 (b).

Zdroj: Kniha Zdravý životný štýl Cesta k prevencii ochorení srdca a ciev, zostavovatelia: doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., a prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

debata chyba