Inkontinencia - aj problém, o ktorom sa mlčí, treba liečiť

Samovoľný únik moču patril ešte nedávno medzi spoločenské tabu. Keďže ide o veľmi intímnu tému, býva nielen fyzickým, ale často aj emocionálnym a sociálnym bremenom.

03.08.2011 12:40
žena - oddych - relax - pohovka - počítač -... Foto:
žena - oddych - relax - pohovka - počítač - problém - liečba - inkontinencia.
debata

„Nejde pritom o chorobu v pravom zmysle slova, ale je príznakom, ktorý môže mať mnoho príčin. Preto je veľmi dôležité definovať jej typ nielen pre správnu liečbu, ale aj pre výsledný efekt terapie,“ upozorňuje urológ Jozef Marenčák.

Inkontinencia je samovoľný, vôľou neovplyvniteľný, teda nedobrovoľný únik moču alebo stolice. Nie je to len problém starnutia. Zasahuje všetky vekové skupiny, hoci časom sa môže zhoršiť v dôsledku spojenia s inými ochoreniami, ktoré môžu spôsobiť alebo zhoršiť kontrolu močového mechúra a čriev. „Posledné údaje hovoria, že na Slovensku trpí urgentnou inkontinenciou moču približne 200-tisíc a stresovou inkontinenciou 300-tisíc dospelých žien,“ vraví docent Marenčák.

Dôvodov, prečo ženy trpia samovoľným únikom moču, je viac. Medzi najčastejšie patrí tehotenstvo a pôrod dieťaťa, menopauza, nadváha. Medzi ďalšie faktory, ktoré môžu negatívne ovplyvniť fungovanie dolných močových ciest, je pooperačný stav čriev, cukrovka, zdvíhanie ťažkých predmetov, chronický kašeľ, infekcia močových ciest, nedostatok pohybu, cvičenia, diéta s malým príjmom vlákniny, nedostatok tekutín počas dňa, zranenie miechy, skleróza multiplex a iné neurologické ochorenia.

Problémy nastávajú v dôsledku zmien v oblasti panvy, ktoré majú za následok oslabenie svalov panvového dna. Sú to svaly, ktoré sa napínajú od lonovej kosti na prednej strane smerom do zadnej časti – ku kostrči. Oslabenie svalov panvového dna môže viesť k vzniku problému so samovoľným únikom moču. A preto je dôležitá prevencia, najmä v podobe cvičenia.

Podľa odborníkov je dôležité uvedomiť si, že osveta je pri inkontinencii veľmi dôležitá. Existuje veľa možností liečby, odborníci dokážu odporučiť rôzne aktivity na zlepšenie kontroly močového mechúra alebo čriev. Dôraz sa kladie na dodržiavanie pitného režimu, zdravé stravovanie a posilňovanie svalov panvového dna. V lekárňach a výdajniach zdravotníckych pomôcok možno nájsť širokú škálu zdravotníckych pomôcok, ktoré ľudom s týmto problémom nielenže uľahčia život, ale zvýšia kvalitu ich života. Je preto dôležité tento problém riešiť a nebáť sa aktívne vyhľadať lekársku pomoc.

Liečba si vyžaduje prístup viacerých špecialistov – urológa, gynekológa, neurológa, praktického lekára a mala by byť individuálne prispôsobená aktuálnemu psychickému a fyzickému stavu človeka. Prevažne sa volia konzervatívne postupy liečby.

Vyliečenie znamená pre pacientov okrem iného aj podstatné zlepšenie kvality ich života a často aj návrat do spoločnosti. Každú formu úniku moču možno úspešne liečiť vtedy, ak sa jej príčina zistí včas.

Vyšetrenie a diagnostika

Anamnéza
+ Lekár sa pýta na prekonané ochorenia, operácie, na súčasné ochorenia a užívanie liekov, na príznaky unikania moču – trvanie, charakter, najviac obťažujúce príznaky, frekvencia a množstvo úniku moču, druh a počet ochrany proti inkontinencii použitej za jeden deň, okolnosti združené s únikom moču, ako aj pridružené príznaky (bolesti pri močení, pálenie, odkvapkávanie, oslabený prúd, bolesť pod pupkom, krvavý moč a iné).

Fyzikálne vyšetrenie
+ Pri palpačnom vyšetrení brucha sa zisťuje ochabnutie priamych brušných svalov, zväčšenia niektorého orgánu, hmatného nádoru, tekutých kolekcií, horný okraj mechúra, pohmatová bolestivosť, citlivosť a inervácia kože, slizníc a zvieračov. U muža sa vyšetruje genitál, cez konečník prostata, u ženy pošvový vchod a ústie močovej rúry s použitím pošvových zrkadiel, sleduje sa, či je prítomný pokles prednej alebo zadnej pošvovej steny, pokles maternice.

Frekvenčno-objemový záznam
+ Detailný písomný záznam množstva prijatých tekutín a jednotlivých vymočených objemov so záznamom času močenia, ako aj každej epizódy nutkania na močenie alebo úniku moču počas niekoľkých 24-hodinových periód (tzv. mikčná karta).

Testy na inkontinenciu moču:
- Marshallov test je priame pozorovanie úniku moču počas zakašľania v leže pri plnom mechúri (predtým, ako má pacient silné nutkanie na močenie). 

  • Froewisov test je pozorovanie úniku moču v stoji.
  • Vložkový test sa používa na objektívne posúdenie množstva unikajúceho moču, keďže pacientom udávaný odhad môže byť nepresný. Vložka alebo plienkové nohavičky sa odvážia na začiatku testu a potom po vykonaní štandardných cvikov a činností. Rozdiel udáva množstvo uniknutého moču.

Meranie zostatkového moču po vymočení:
Vykonáva sa ultrazvukom mechúra tesne po vymočení pacienta. Objem menej ako 50 ml je považovaný za nevýznamný. Ak má pacient veľký objem reziduálneho moču, nesmie sa únik moču riešiť len vložkami.

Laboratórne vyšetrenia:
Chemické, mikroskopické a kultivačné vyšetrenie moču môže odkryť prítomnosť krvi (pri infekcii, kameni, nádore a pod.), prítomnosť cukru (pri cukrovke), bielkovín (pri ochorení obličiek) a baktérií (pri infekcii). V krvi sa vyšetruje urea, kreatinín, cukor a vápnik.

Zobrazovacie metódy
- Rádiodiagnostické, ultrasonografické, izotopové zobrazovacie metódy sú výberové testy, ktoré sa vykonávajú len u časti pacientov s únikom moču, ktorí majú ďalšie príznaky.
Endoskopické vyšetrenie 

  • Ide o výberové testy v indikovaných prípadoch (prítomnosť krvi v moči, dráždivé močenie, bolesti a iné).

Urodynamické vyšetrenie

- Je určené na posúdenie anatomického a funkčného stavu močového mechúra a močovej rúry. Má viacero častí, ktoré však nemusia byť vykonané vždy všetky.

- Uroflowmetria – pacient sa vymočí do prístroja, ktorý zaznamenáva priebeh močenia.

  • Cystometria – po zavedení cievky cez močovú rúru do mechúra sa postupne plní močový mechúr a meria sa tlak v močovom mechúri a tým sa posudzuje jeho uskladňovacia funkcia.
  • Profilometria uretry – po zavedení cievky do močovej rúry a jej postupnom vyťahovaní sa merajú tlakové pomery v celom jej priebehu.
  • Mikčná cystometria – po zavedení tenkej cievky do mechúra a ďalšej do konečníka sa počas močenia meria súčasne tlak v mechúri a v konečníku, čím je možné určiť eventuálnu poruchu močenia.
  • Elektromyografia priečne pruhovaného zvierača – po nalepení snímača do okolia konečníka je možné merať funkčnosť zvierača počas plnenia a vyprázdňovania mechúra.
debata chyba