Keď vám uniká moč... Hanba problém iba zhoršuje

Nedobrovoľný únik moču predstavuje ešte stále spoločenské tabu. Mnohí sa za svoj problém hanbia, a tak za lekárom často prichádzajú až v pokročilom štádiu.

07.08.2011 08:00
návšteva lekára - gynekológ - dôvera pacienta -... Foto:
Prísť za lekárom včas a nehanbiť sa - to je pre pacientov s inkontinenciou dôležité.
debata

„Ide o intímnu oblasť a samotný nedobrovoľný únik moču znižuje sebavedomie človeka. Ten potom stráca úctu k sebe samému aj pre pocit nečistoty, prípadne aj v dôsledku poklesu záujmu o sexuálny život,“ vraví docent Jozef Marenčák z urologického oddelenia nemocnice v Skalici a podpredseda Odborného výboru InkoFóra.

Prehlbujúca sa depresia a znížený kontakt s okolím, dokonca aj s najbližšími, môžu vyústiť až do osobnostnej izolácie. Často nielen lekár, ale ani príbuzní nevedia o problémoch takto postihnutých mužov alebo žien.

O inkontinencii sa väčšinou hovorí ako o probléme starých ľudí, čo však nie je pravda. Prečo majú čoraz častejšie problém aj mladší ľudia, teda najmä ženy?
Nedobrovoľný únik moču je naozaj častejšie zastúpený u starších vekových skupín, ale nie je výnimkou ani v produktívnom veku. Napríklad ženy, ktoré viackrát rodili najmä deti s vyššou pôrodnou hmotnosťou, sú postihnuté inkontinenciou v dôsledku opakovaného oslabenia podporného väzivovo-svalového aparátu dolných močových ciest, najmä močovej rúry, aj medzi 30. až 40. rokom života. Na posune výskytu sa môžu podieľať aj ďalšie faktory, napríklad nadváha, zvýšený výskyt cukrovky v populácii, prílišná fyzická námaha, operácie v malej panve a podobne.

Je ovplyvnená dedičnosťou?
Genetické faktory sa uplatňujú pri viacerých typoch nedobrovoľného úniku moču, napríklad pri vrodených anomáliách močovo-pohlavného alebo nervového systému, rovnako ako aj u žien so stresovou inkontinenciou moču a podobne.

Trpia ňou aj deti?
Za normálnych okolností trojročné deti dokážu kontrolovať močenie počas dňa a vo štvrtom, najneskôr v piatom roku vedia udržať moč aj v nočných hodinách. U nás väčšina dievčat dosiahne kontrolu nad močením vo veku 2,5 roka a chlapci v 3 rokoch. Veľa príčin nedobrovoľného úniku moču u detí je vrodených, napríklad rôzne vývojové chyby močovo-pohlavného či nervového systému a podobne. U detí sa vyskytuje aj špeciálny druh inkontinencie moču – tzv. enuresis nocturna, čiže nočné pomočovanie sa. Každý únik moču počas spánku u dieťaťa staršieho ako 5 rokov sa hodnotí ako enuréza. Medzi jej možné príčiny sa rátajú dedičnosť, zvýšená sekrécia faktora zvyšujúceho produkciu moču, psychologické faktory, poruchy pozornosti, mierne poškodenie alebo oneskorené dozrievanie nervových štruktúr, prítomnosť baktérií v moči a podobne. Aj v detskom veku sa môže vyskytovať tzv. hyperaktívny močový mechúr.

Aký je rozdiel medzi inkontinenciou a hyperaktívnym močovým mechúrom?
Hyperaktívny močový mechúr je súbor príznakov – časté močenie cez deň viac ako 7-krát, močenie v noci viac ako raz, časté nepríjemné nutkanie na močenie a takzvaná urgentná inkontinencia moču, keď nie je možné pri opakovanom nutkaní udržať moč a dochádza k jeho nedobrovoľnému odchodu v nevhodnom čase a na nevhodnom mieste. Inkontinenciou moču trpí asi jedna tretina jedincov postihnutých hyperaktívnym močovým mechúrom. Posledné údaje hovoria, že na Slovensku trpí urgentnou inkontinenciou moču približne 200-tisíc a stresovou inkontinenciou 300-tisíc dospelých žien.

Ako človek spozoruje, že sa niečo v jeho tele deje? V akom štádiu chodia pacienti k lekárovi?
V prípade, že je inkontinencia spojená s bolesťou, krvácaním do moču, opakovanou infekciou močových ciest, slabým prúdom moču, častým močením počas dňa aj v noci, nutkaním, jeho oneskoreným štartom, predchádzajúcou operáciou napríklad prostaty u muža alebo maternice u ženy či ožiarením v oblasti panvy, je nutné vyhľadať lekára. V iných prípadoch je potrebné konzultovať u praktického lekára alebo urológa, ak sa nedobrovoľný únik neupravuje v priebehu 14 až 21 dní.

Ako vyzerá vyšetrenie a diagnostika?
Základná diagnostika je neinvazívna a zahŕňa podrobnú anamnézu aj s využitím dotazníkov, vyplnenie takzvaného denníka močenia, čo je vlastne záznam príjmu a výdaja tekutín u pacienta počas 3 až 5 dní, klinické vyšetrenie, ktoré zhodnotí celkový stav osoby, jej stav výživy, pohyblivosť a iné. Potom nasleduje fyzikálne vyšetrenie. U muža zhodnotenie prostaty vyšetrením prstom cez konečník, u ženy stav vagíny vyšetrením cez pošvu, orientačné neurologické vyšetrenie. Ďalším sú základné laboratórne vyšetrenia – stanovenie cukru v krvi, analýza moču na prítomnosť napr. infekcie močových ciest a zhodnotenie stavu najmä dolných močových ciest s využitím nebolestivého a neinvazívneho ultrasonografického vyšetrenia, nasleduje zhodnotenie úniku moču napríklad pri kašli, prípadne meranie množstva nedobrovoľne uniknutého moču za určitý časový úsek vážením vložky – vložkový test a podobne.

Dá sa ochorenia liečbou úplne zbaviť?
Výber adekvátnej liečby závisí od typu inkontinencie. Najčastejšie bývajú dva typy – stresový únik, keď moč uniká v dôsledku zvýšeného vnútrobrušného tlaku, čiže pri námahe, a urgentný únik moču, ktorý je spojený s náhlym a neodolateľným nutkaním na močenie. Spúšťacím mechanizmom bývajú infekcie močových ciest, kamene a nádory močového mechúra, cukrovka, zväčšená prostata, nedostatok ženských hormónov u žien v prechode, niekedy len nahromadenie tvrdej stolice v konečníku a podobne. Treba zdôrazniť, že inkontinencia nie je choroba, ale je to príznak, ktorý poukazuje na viac alebo menej komplexné poruchy dolných močových ciest. Samozrejme, dá sa liečiť, ale je nutná terapia základnej príčiny, prípadne kombinácie viacerých vyvolávajúcich faktorov inkontinencie moču a interdisciplinárna spolupráca viacerých odborníkov – urológa, gynekológa, neurológa, fyzioterapeuta a ďalších. V prípade kvalitnej a včasnej diagnostiky je možné už dnes zbaviť jedinca nedobrovoľného úniku moču.

Vidíte budúcnosť v liečbe aj pomocou kmeňových buniek?
Kmeňové bunky sa v súčasnosti intenzívne skúmajú najmä v súvislosti s prirodzeným obnovovaním a regeneráciou štruktúr zvierača močovej rúry. Aj v odbornej urologickej literatúre sa im pripisuje veľký liečebný potenciál a perspektíva pre postihnuté osoby.

debata chyba