Naturálna medicína lieči telo aj dušu

Medicína 21. storočia napreduje, pokroky v liečbe mnohých donedávna nevyliečiteľných chorôb sú nesporné. Ľudia sa však čoraz viac vracajú k prírode. O princípoch naturálnej medicíny sme hovorili s doktorom Štefanom Košlíkom z ambulancie naturálnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.

13.08.2011 07:00
debata

Ľudia sa aj napriek úspechom v medicíne začali vracať k prírodným metódam liečby. Prečo?
Pokrok v medicíne je v posledných desaťročiach skutočne obrovský. Ale platí to najmä v oblasti takzvanej akútnej medicíny, čiže medicíny, ktorá zachraňuje akútne ohrozený život. Menej spokojní však môžeme byť v niektorých oblastiach takzvanej chronickej medicíny. V posledných desaťročiach sa významne zvýšili možnosti diagnostiky onkologických ochorení, čo by teoreticky malo znamenať možnosť včasnejšej a úspešnejšej liečby. Podobne vzrástol aj počet liečebných prostriedkov – farmakologických, rádiologických aj prístrojových. Tento pokrok by mal znamenať menšiu chorobnosť a úmrtnosť. Skutočnosť je však taká, že počet onkologických ochorení narastá a zomiera na ne podstatne viac ľudí ako pred niekoľkými desaťročiami. Podobne, napriek obrovskému nárastu diagnostických a liečebných možností alergických ochorení, ich výskyt ustavične rastie. Ďalším negatívom je skutočnosť, že choroby, kedysi typické pre pokročilý vek, napríklad niektoré choroby kĺbov, rednutie kostí, infarkty dnes už postihujú aj mladých ľudí. Príčinou môže byť nesprávna životospráva, najmä nesprávna výživa, nedostatok pohybu, nerovnomerné rozloženie aktivity a odpočinku, stres, psychické problémy, znečistené ovzdušie, elektromagnetický smog a ďalšie negatívne faktory. Prakticky však môžeme konštatovať, že všetky problémy, ktoré ľudstvo má, súvisia s nedostatočným rešpektovaním zákonov prírody. A tak je návrat k prírode svetovým trendom v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. A to v medicíne, okrem iného, znamená dôslednejšie rešpektovať zásady prírodnej, čiže naturálnej medicíny.

Ako sa tento trend prejavuje? Napríklad aj zriaďovaním naturálnych medicínskych pracovísk…
Súkromných zdravotníckych zariadení s naturálno-medicínskym zameraním je na Slovensku viac. Ako však viem, naša nemocnica je medzi štátnymi zariadeniami jedinou, v ktorej sa nachádza pracovisko naturálnej medicíny. V zahraničí v nemocniciach existujú oddelenia a dokonca kliniky naturálnej medicíny, v roku 1996 v Berlíne založili Európsku spoločnosť pre klasickú naturálnu liečbu a v tom istom roku na berlínskej univerzite otvorili prvú katedru naturálnej medicíny.

Aký je rozdiel medzi alternatívnou a naturálnou medicínou?
Hlavné zameranie je rovnaké, ale môžeme sa stretnúť s určitými rozdielnymi prístupmi v diagnostike a liečbe. Naturálna medicína nechce byť alternatívou k modernej medicíne. Naopak. Jej snahou je, aby tieto metódy boli jej súčasťou, aby sa, pokiaľ možno, prirodzené a prírodné aspekty v liečbe uprednostňovali pred náročnejšími a riskantnejšími metódami, najmä pred užívaním chemicky vyrobených liekov.

V čom spočíva rozdiel medzi chemicky vyrobenými liekmi a prírodnými liečivami?
Chemické lieky sú vyvíjané tak, aby na určitý príznak zapôsobili čo najskôr a čo najsilnejšie. Keďže však ide o látky, ktoré sú pre ľudský organizmus nové a neznáme, a teda potenciálne škodlivé, pri ich užívaní, najmä dlhodobom, a pri kombinovaní s ďalšími chemickými látkami dochádza k negatívnym vedľajším účinkom. Zistilo sa, že nadmerné užívanie chemických liekov je na štvrtom mieste, čo sa týka príčin úmrtia a na prvom mieste, čo sa týka príčin vzniku rôznych ochorení. Oproti tomu liečivé účinky prírodných látok, najmä liečivých rastlín a včelích produktov, síce obyčajne nenastupujú tak rýchlo a nie sú také silné, ale na druhej strane pôsobia komplexnejšie a dlhodobejšie a pritom zďaleka nemajú toľko negatívnych vedľajších účinkov ako chemické lieky.

Med - ilustračné foto Foto: SHUTTERSTOCK
med Med - ilustračné foto

Zrejme liečivé rastliny a včelie produkty nie sú jediným aspektom charakterizujúcim naturálnu medicínu…
V naturálnej medicíne uprednostňujeme prirodzené prírodné postupy pri liečbe, ale aj diagnostike. Je pre ňu charakteristický aj komplexný prístup k posúdeniu zdravia a choroby. Aj Ivan Petrovič Pavlov povedal, že nie je chorý iba určitý orgán, ale celý organizmus. A teda bližšie ako názov alternatívna je k naturálnej medicíne názov holistická, čiže celostná. U nás trvá vstupné vyšetrenie priemerne dve hodiny. Nezaujíma nás totiž len to, čo pacienta trápi momentálne, ale aj všetky iné problémy – terajšie aj minulé. Vychádzame z toho, že človek nie je iba fyzické telo, aj ono je viac ako súbor jeho jednotlivých orgánov, má aj zložku myslenia, teda dušu a emócie – ducha. Aby bol zdravý, musia byť všetky tieto tri zložky v harmónii. No a čo sa týka diagnostiky, na rozdiel od bežnej medicínskej praxe sa naturálna medicína nespolieha iba na morfologické a biochemické nálezy, ale využíva napr. aj údaje z bioenergetickej zložky.

Čo je jej podstatou?
Jednoducho povedané, ide o to, že organizmus a jeho časti svojou činnosťou vytvárajú okolo seba energiu tvoriacu tzv. biopole. Jeho určitá časť, ktorá bezprostredne obkolesuje telo, sa nazýva aura. Niektorí ľudia dokážu vnímať auru iných ľudí a tým posúdiť stav jeho určitých orgánov. Navyše dokážu svojím biopoľom pôsobiť na biopole iného. To je zjednodušene podstatou biodiagnostiky a bioterapie.

Uznáva tieto metódy moderná medicína?
Niektorí predstavitelia vedeckej medicíny bioenergetickú úroveň organizmu neuznávajú. Pri striktne materialistickom ponímaní sveta je to do určitej miery pochopiteľné. Bioenergia sa totiž nedá vyjadriť v jednotkách. O jej existencii však svedčí prax aj určité exaktné metódy. Ide najmä o tzv. Kirlianovu fotografiu, čo je vlastne fotografovanie aury vo vysokom elektrickom napätí, ktorú v minulosti využíval iba Pentagon a armáda bývalého Sovietskeho zväzu. Viac ako 25 rokov sa v medicíne používa aj metóda biorezonancie, kde sa pomocou prístroja registrujú určité zložky biopoľa a v prístroji zabudovaný počítač umožňuje modifikáciou chorobných biologických vibrácií prispieť k liečbe.

Ako je to s akupunktúrou?
Tá patrí medzi najstaršie liečebné metódy a dodnes je základnou liečebnou činnosťou napríklad v Číne, vo Vietname či v Kórei. Vychádza z predpokladu, že energia v tele prúdi po určitých dráhach, tzv. meridiánoch. Ak sa toto prúdenie poruší, v určitom mieste môže vzniknúť nadbytok, v inom, naopak, nedostatok energie. Nerovnováha je príčinou chorôb. Cez miesto vpichu do takzvaných aktívnych bodov na meridiánoch si príslušný orgán buď energiu nasaje alebo ju, naopak, vypustí. Táto metóda je u nás oficiálne uznaná, ale ešte pomerne málo využívaná.

Ani o homeopatii sa niektorí lekári nevyjadrujú lichotivo…
Podstatou homeopatie je, že isté látky, ktoré v určitej koncentrácii vyvolávajú chorobné príznaky, pri podaní v zriedenom stave tieto príznaky potláčajú či odstraňujú. Čiže podobné sa lieči podobným. Do určitej miery je to niečo podobné ako očkovanie. Pri očkovaní sa pacientom podávajú oslabené či usmrtené mikroorganizmy, čo vyvolá tvorbu protilátok a tie potom pri stretnutí so živými „silnými“ mikroorganizmami chránia pred konkrétnou infekčnou chorobou. To, že homeopatický liek je účinný, dokonca účinnejší po opakovanom riedení a pretrepávaní, takzvanej potenciácii, vedecky vysvetľuje teória klastrovej štruktúry. Podľa nej čiastočky vody a alkoholu „okopírujú“ čiastočky v nej rozpustenej látky. Čím viac riedime a pritom pretrepávame, potencujeme príslušný roztok, tým viac „odtlačkov“ vznikne. A tie sú nositeľmi informácie a tým aj nositeľmi účinku. O tom, že homeopatia nepôsobí iba ako psychoterapia, placebo či sugescia, svedčí okrem iného aj fakt, že účinkuje aj u zvierat. Aj keď – ako každá – ani táto metóda nie je „všemocná“, stále pribúdajú svedectvá o tom, že môže pomôcť aj v prípadoch, keď iné metódy neboli úspešné.

Spomenuli sme všetky metódy naturálnej medicíny?
Ani zďaleka nie. Popri už zmienenej fyto- a apiterapii je to predovšetkým preventívna a liečebná dietetika. Veď ako to vyplýva zo známej Hippokratovej vety: „Vaše jedlo nech je vaším liekom,“ správna výživa je najprirodzenejšou formou prevencie a liečby ochorení. Žiaľ, moderná výživa často nerešpektuje prirodzené či biologické fakty. Uvediem iba jeden z mnohých: v škole sa učíme, že základom zdravia je homeostáza, teda stálosť vnútorného prostredia organizmu – krvi a medzibunkovej tekutiny. Jednou z najprísnejšie strážených zložiek homeostázy je pomer medzi kyselinami a zásadami. Naše vnútorné prostredie je nastavené na pH 7,4, teda je mierne zásadité. K tejto rovnováhe by mala prispievať aj strava. Poznáme totiž potraviny zásadotvorné, a to sú najmä zelenina, najmä v surovom stave, čerstvé ovocie, kyslomliečne produkty, sója, fazuľa, a potraviny kyselinotvorné, medzi ktoré patrí najmä mäso, tzv. sladké mlieko, biela múka, vajcia. Aby sme stravou udržali mierne zásadité prostredie, mali by sme konzumovať o niečo viac zásadotvorných ako kyselinotvorných potravín. Lenže v našej strave výrazne prevažujú práve tie druhé menované. A potom organizmus musí venovať veľa energie na to, aby udržal správne pH a takéto „plytvanie“ energiou môže chýbať v boji s rôznymi chorobami. K naturálnej medicíne patrí aj morfoenergetická medicína, ktorá sa zaoberá vplyvom určitých tvarov a geoanomálií na ľudský organizmus. Medicína energetických displejových mikrosystémov zase pri diagnostike ochorení využíva skutočnosť, že všetky orgány sa premietajú na určitých častiach tela, napríklad na očnej dúhovke, ušnici, ale aj na plochách nôh, ďasnách a podobne. Okrem toho sa v naturálnej medicíne používa aj aromaterapia, muzikoterapia, urinoterapia, geoterapia, liečba energiou kameňov a ďalšie.

Aké metódy používate najčastejšie vy?
Fyto- a apiterapiu, teda využívanie liečivých účinkov rastlín a včelích produktov. Okrem známych liečivých rastlín používame aj prípravky z echinacey, gingka, lýcia a podobne. Najviac pozitívnych skúseností však máme s prípravkami z Aloe vera. Je to v súlade s obrovským množstvom publikácií z popredných medicínskych pracovísk svedčiacich o pozitívnom účinku prípravkov z aloy pri veľkom množstve ochorení. Pokiaľ ide o včelie produkty, máme dobré skúsenosti s včelím peľom, propolisom, medom a čiastočne aj včelou materskou kašičkou. Najčastejšie však užívame včelí peľ. S jeho blahodarnými účinkami pri mnohých ochoreniach mám už viac ako 30-ročné skúsenosti. Tie boli predmetom množstva prednášok a publikácií. V posledných rokoch sa však čoraz viac venujeme liečebnej a preventívnej dietetike. Naše skúsenosti potvrdili, že najmä vegetariánstvo, surová strava, pôsty, ale aj iné diétne opatrenia prispievajú k zlepšeniu zdravotného stavu v oveľa väčšej miere, ako si to myslia laici, ale žiaľ aj niektorí lekári.

Ginko spomaľuje demenciu, podporuje pamäť,... Foto: SHUTTERSTOCK
ginko, tabletka, Ginko spomaľuje demenciu, podporuje pamäť, zlepšuje krvný obeh.

Aké diagnózy liečite?
Možno to znie trochu extravagantne, ale hovorievam, že neliečim diagnózy, ale ľudí s rôznymi zdravotnými problémami. K liečbe pristupujem vždy individuálne po zvážení všetkých údajov o zdravotnom stave všetkých troch zložiek ľudskej bytosti – tela, mysle a emócie. Ide o to, že rovnaké problémy či rovnaké diagnózy môžu byť spôsobené rozdielnymi okolnosťami, a teda si vyžadujú rozdielny prístup. A naopak, rozdielne problémy či diagnózy môžu mať rovnaký či podobný pôvod a vyžadujú si teda rovnaký či podobný liečebný postup. Diagnóza a návrh liečby sa nedajú stanoviť len na základe laboratórnych výsledkov a stručnej informácie o akútnom stave pacienta.

Z vašich slov vyplýva, že vo výžive odporúčate veľa ovocia a zeleniny. To je však doménou vegetariánov. Nie všetci lekári však majú na vegetariánstvo jednotný názor a často vôbec nie pozitívny…
Máte pravdu. V prospech vegetariánstva však hovoria stáročné skúsenosti. Veď mnohí velikáni boli vegetariáni. Počnúc gréckymi filozofmi cez Hippokrata, Michelangela, Leonarda da Vinci, Newtona, Pascala, Gándhího, Einsteina či Tolstého. Aj WHO a FAO potvrdili, že vegetariánstvo je najzdravší a najekonomickejší životný a výživový štýl. Napriek tomu časť lekárov je za a časť proti. Podstatné však je, že prívržencami vegetariánstva sú predovšetkým tí, ktorí majú dostatočné a objektívne informácie a pozitívne skúsenosti na sebe a v prípade lekárov aj u svojich pacientov. Naopak, tí, ktorí majú málo a väčšinou jednostranných informácií a obyčajne nijaké skúsenosti, sú často proti. Podobné konštatovanie sa napokon týka aj postoja lekárov k naturálnej medicíne všeobecne.

Slováci sú známi v nadužívaní antibiotík. Kedy sú vhodné a kedy ich naše telo nepotrebuje?
Veľkým prínosom antibiotík je, že dokážu zničiť nebezpečné mikróby, teda, ak by sme ich nemali, zomrelo by veľké množstvo ľudí. Ale aspoň rovnaký počet ľudí zomrie práve v dôsledku ich nadmerného a najmä neodôvodneného užívania. Žiaľ, často sa podávajú bez zistenia, či sú vôbec na daný mikroorganizmus účinné. Každé antibiotikum totiž okrem svojho prípadne pozitívneho účinku vždy oslabuje imunitu. Pri ich častom užívaní tak môže byť až smrteľne poškodený imunitný systém. Preto ich podávame iba vtedy, keď ide o podozrenie na nebezpečnú infekciu a po laboratórnom preverení, či je na daný mikrób účinné. Treba si však uvedomiť aj to, že proti infekcii môžeme bojovať buď tým, že zničíme choroboplodné zárodky nejakým liekom, alebo tým, že posilňujeme prirodzenú imunitu. V rôznych druhoch ovocia a zeleniny sa totiž nachádza množstvo vitamínov, minerálnych látok, enzýmov, antioxidantov a iných látok, ktoré ju posilňujú. A existujú aj prírodné látky, ktoré ničia choroboplodné mikroorganizmy. Z rastlinnej ríše je najznámejším prírodným antibiotikom cesnak, z včelích produktov propolis. Na ochranu pred infekčnými chorobami sú dôležité aj probiotické baktérie, ktoré do čreva môžeme dostať napríklad konzumáciou bryndze či niektorých kyslomliečnych výrobkov. Pritom však nesmieme zabudnúť, že živnou pôdou pre probiotické baktérie v čreve sú najmä vlákniny. A tie môžeme získať iba z ovocia a zeleniny.

{* sablona=„info­box_v_clanku“ *}

pracuje v ambulancii naturálnej medicíny UN L. Pasteura v Košiciach. Pracovisko vzniklo v januári 1991 ako prvé naturálno-medicínske pracovisko v štátnom zdravotníckom zariadení na Slovensku. Pri vyšetreniach zohľadňuje všetky aspekty zdravia a choroby – vrátane výživy, životného štýlu, psychosociálnych problémov a podobne. Pri liečbe uprednostňuje prirodzené prostriedky – úpravu stravy, prípravky z liečivých rastlín a z včelích produktov, ale aj ďalšie metódy naturálnej medicíny. {* koniec-sablona *}

debata chyba