Malý sprievodca speleoklimatickými pobytmi na Slovensku

Speleoterapia je liečebná metóda využívajúca špecifické a unikátne vlastnosti prostredia, hlavne ovzdušia - aerosólu - prevažne krasových jaskýň na liečbu chronických a alergických chorôb dýchacích orgánov.

30.08.2011 14:22
jaskyňa, speleoterapia, Štós Foto:
Jaskyňa je prírodné inhalatórium aerosólu, ktorý je nenapodobiteľný umelým spôsobom.
debata

Jaskyňa je prírodné inhalatórium aerosólu, ktorý je nenapodobiteľný umelým spôsobom. Spojenie tohto účinku s komplexnou odbornou zdravotnou, rehabilitačnou a rekondičnou starostlivosťou prináša želané priaznivé liečebné účinky.

Dýchacie cvičenia v Belianskej jaskyni

Cieľová skupina – Predovšetkým dospelí, možné aj pre deti
Priebeh terapie – cvičia dýchacie cvičenie, neležia
Počet vstupov – 4 vstupy do jaskyne za týždeň
Počet ľudí v skupine – maximálne 25
Sprievod – rehabilitačná sestra
Dĺžka jednej návštevy v jaskyni – 40 – 45 minút
Cena – ak pobyt v jaskyni lekár predpíše v rámci procedúr, platí sa za vstup 1,50 eura, ako samoplatca v zariadení 2,50 eura, individuálne bez toho, aby bol klientom sanatória, platí 3 eurá
V prevádzke – od 7. januára do 15. novembra, utorok – štvrtok, štyrikrát do týždňa
Terapiu prevádzkujú – od roku 1991
Priestor v jaskyni – nie je samostatne vyčlenený, je súčasťou prehliadkovej trasy
Teplota v jaskyni – 5,0 – 6,3 °C
Relatívna vlhkosť v jaskyni – 90 – 97 %
Poloha jaskyne – na svahu Kobylieho vrchu v Národnej prírodnej rezervácii Belianske Tatry na území Tatranského národného parku.
Prevádzkuje – Sanatórium Tatranská Kotlina
Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o., Tatranská Kotlina 68, 059 54 Vysoké Tatry
Kontaktná osoba – Zuzana Kukurová – 0918 758 280, 052 4467645–6
Web – www.santk.sk, E-mail – marketing@santk.sk

Speleoklimatické pobyty v Jasovskej jaskyni

Speleoterapia je kombinovaná s klimatickou liečbou, ktorej súčasťou sú liečebné procedúry zamerané na dýchací a pohybový aparát
Forma – terapia je súčasťou liečebných procedúr klientov v kúpeľoch, po dohode ju môžu absolvovať aj ľudia, ktorí nie sú klientmi kúpeľov
Cieľová skupina – deti aj dospelí
Priebeh terapie – klienti najskôr ležia, dospelí počúvajú relaxačnú hudbu, deti rozprávky, potom nasledujú dýchacie cvičenia
Počet vstupov do jaskyne – odporúčajú desať vstupov do jaskyne v priebehu pobytu v kúpeľoch
Dĺžka jednej návštevy v jaskyni – dve hodiny
Cena – cena jedného vstupu závisí od toho, či klienti používajú svoju dopravu do jaskyne a či je sezóna. V sezóne a bez vlastnej dopravy stojí vstup 9,96 eura na osobu.
Počet ľudí v skupine – maximálne 30
Sprievod – dvaja zdravotnícki pracovníci, zdravotná sestra alebo fyzioterapeut
V prevádzke – február až október, utorok – nedeľa
Terapiu prevádzkujú – od roku 1994
Priestor v jaskyni – vo vyčlenenej časti mimo prehliadkovej trasy v Dome netopierov
Teplota v jaskyni –8,8 – 9,4°C
Relatívna vlhkosť vzduchu v jaskyni – 90 – 98 %
Poloha jaskyne – na okraji obce Jasov, okres Košice-okolie. Vchod do jaskyne je v nadmorskej výške 257 m.
Prevádzkujú – Kúpele Štós
Kúpele Štós, a.s., Štós 235, 044 27 Štós
Kontaktná osoba – Kamila Horváthová, vrchná sestra – 0907 413 843
Web – www.kupele-stos.sk/cms, E – mail – kupele@kupele-stos.sk

Speleoterapia v Bystrianskej jaskyni

Cieľová skupina – deti od dvoch rokov aj dospelí
Priebeh terapie – polhodinu trvá rehabilitácia, potom nasleduje relaxácia
Dĺžka turnusu – 12 dní
Dĺžka pobytu v jaskyni – dve a pol hodiny denne
V prevádzke – od mája do septembra, turnus sa začína vždy v sobotu, končí v piatok, pondelky sú voľné
Terapiu prevádzkujú – od roku 1993
Sprievod – fyzioterapeut a licencovaná sestra
Maximálny počet ľudí v skupine – 30 aj s rodičmi maloletých
Cena – 240 eur plus registračný poplatok 20 eur, sprievodca v jaskyni pre dieťa do troch rokov – zadarmo, sprievodca v jaskyni s dieťaťom nad tri roky – 6,70 eura/hodina bez ležadla – 201 eur za celý pobyt
Priestor v jaskyni – terapeutická sieň
Teplota vzduchu v jaskyni – 5,7 – 6,7 °C
Relatívna vlhkosť v jaskyni – 92 – 98 %
Poloha jaskyne – na okraji obce Bystrá, blízko rekreačného strediska Tále na južnej strane Nízkych Tatier. Vchod do jaskyne je v nadmorskej výške 565 m.
Prevádzkuje – S V E J A N, v.o.s., Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba – Daniela Dluholucká – 0907 621037, 048 4101951
Web – www.speleoterapia.sk, E – mail – d.dluholucka@gmail.com

Preplácanie speleoterapie a speleoklimatických pobytov zdravotnými poisťovňami
- príspevok na speleoterapiu hradia deťom od 2 do 18 rokov vo forme stacionára, ktorý prevádzkuje spoločnosť Svejan v jaskyni Bystrá v hodnote 131,4 eura
Všeobecná zdravotná poisťovňa – náklady neuhrádza, uhrádzala iba v roku 2010
Union – náklady neuhrádza

Zdroj: speleoterapia.sk

debata chyba