Jednodňová chirurgia šetrí čas pacientovi a peniaze nemocnici

Väčšina operačných zákrokov na Slovensku sa ešte stále spája s nepotrebne dlhou hospitalizáciou v zdravotníckom zariadení. V krajinách ako Veľká Británia alebo USA sa pritom viac ako polovica zákrokov robí formou jednodňovej chirurgie. Na Slovensku sú to pritom len približne dve percentá z celkového počtu operácií.

05.12.2011 14:00
Chirurgia, lekár, doktor, operácia, nemocnica Foto:
Moderná medicína, vývoj v operačných technikách a s tým súvisiace zmenené spôsoby v pooperačnej starostlivosti umožňujú skrátiť nevyhnutne nutnú dobu pobytu v nemocnici na minimum.
1

Viaceré výskumy a medicínska prax dokázali, že najlepšie prebieha liečba a rekonvalescencia pacientov po operačných zákrokoch v domácom prostredí. Napriek tomu drvivú väčšinu bežných nekomplikovaných operácií sprevádza zbytočne dlhý pobyt v nemocnici. Oproti tomu v rámci jednodňovej chirurgie pacient strávi v zdravotníckom zariadení len ten najnutnejší čas.

„V deň zákroku sa pacient ráno dostaví na kliniku, vo výnimočných prípadoch príde už večer, hovorí Anton Baruska, lekár z jedného zo súkromných centier, kde sa vykonávajú aj operácie spomínaného typu. "V prípade, ak zákrok prebehne bez komplikácií, pacienta po operácii niekoľko hodín pozorujeme a potom prepustíme do domáceho ošetrenia,“ dodáva. Toto umožňuje, aby pacient trávil čas rekonvalescencie v domácom prostredí.

Jednodňová liečba nie je nezodpovedná

S dlhým pobytom v nemocnici sa zvyšujú náklady, ktoré treba na pacienta vynaložiť. Moderná medicína, vývoj v operačných technikách a s tým súvisiace zmenené spôsoby v pooperačnej starostlivosti však umožňujú skrátiť nevyhnutne nutnú dobu pobytu v nemocnici na minimum a tým pacientovi dávajú možnosť vrátiť sa čo najrýchlejšie domov a do bežného života. "Zdravotnícke zariadenia, ktoré ponúkajú služby jednodňovej chirurgie, sa snažia o to, aby pacient v nemocnici strávil len dobu nevyhnutne potrebnú pre operáciu a skorú pooperačnú starostlivosť a následnú rekonvalescenciu mohli stráviť doma.

Vyžaduje si to ale dobre koordinovanú spoluprácu pacienta a lekára," hovorí Baruska. Potrebná je aj dobrá spolupráca s praktickým lekárom pacienta, ktorý zorganizuje potrebné predoperačné vyšetrenia. Vysvetlí pacientovi, na akom pracovisku mu potrebné vyšetrenia k operácii spravia, aby mohol na zákrok ísť už s potrebnými vyjadreniami.

Skracovanie pobytu v nemocnici na dvadsaťštyri hodín nie je znakom toho, že by nemocnice pristupovali k liečbe a operáciám menej zodpovedne, ako keď zákrok sprevádza dlhšia hospitalizácia. Lekári sú si vedomí nevyhnutnosti absolútne dobre odvedenej práce, aby minimalizovali riziko operačných a pooperačných komplikácií. To, že pacient strávi v nemocnici len jeden deň, nie je známkou toho, že sa jeho chorobe alebo problému venuje menej pozornosti. „Možnosť krátkeho pobytu by neexistovala, ak by neboli zladené organizácia práce personálu a lekárov, starostlivá prednemocničná príprava prípravou pacienta na operáciu, prepracovaný operačný postup a vhodné usporiadanie pooperačnej starostlivosti,“ hovorí lekár.

Kedy môže ísť pacient domov

Spomínanou hlavnou výhodou jednodňovej chirurgie pre pacienta je, samozrejme, rýchly návrat domov. Musí však byť splnených niekoľko vecí, aby operovaný človek mohol ísť domov. „Podmienok prepustenia pacienta do domácej starostlivosti je niekoľko. Lekári sledujú, či má človek plne stabilizované vitálne funkcie, či môže sám chodiť, či sú pooperačné bolesti primerané a prípadne či nemá ďalšie ťažkosti,“ vysvetľuje lekár. Pacient ale nemôže z nemocnice odísť bez potrebného súhlasu. Súhlas s prepustením musí vydať lekár oddelenia jednodňovej chirurgie. Pri vzniknutých komplikáciách a potrebe ďalšieho pobytu v zariadení zostáva pacient ďalej hospitalizovaný na oddelení jednodňovej chirurgie alebo je preložený na oddelenie so štandardnými lôžkami, kde mu poskytne nemocnica adekvátnu liečbu. Následne po prepustení treba prísne dodržiavať odporúčaný liečebný režim a pravidelne absolvovať všetky odporúčané kontroly.

Domáca liečba je dôležitá

Veľký vplyv na to, či môže byť pacient operovaný formou jednodňovej chirurgie, má bezpochyby aj jeho sociálne zázemie. Počas pooperačnej rekonvalescencie musí mať poruke telefón – pre prípad potreby konzultovať problémy s lekárom, musí mať k dispozícii vhodný dopravný prostriedok na cestu na návrat do nemocnice v prípade ťažkostí. Tieto veci sú vo väčšine prípadov zabezpečené, dôležitejšia je ale podpora členov rodiny alebo iných vhodných ľudí, ak nastanú nepredvídateľné problémy, ktoré pacient nie je schopný riešiť sám. V zdravotníckom zariadení starostlivosť zabezpečujú zdravotné sestry, v domácom prostredí túto starostlivosť preberá pacient sám na seba a pomáhajú mu blízki.

Laparoskopická operácia

V poslednom čase sa čoraz viac pacientov aj v rámci jednodňovej chirurgie zaujíma o spôsob, akým možno operáciu vykonať. Často sa používa takzvaná laparoskopická metóda. Laparoskopická operácia je šetrná a rýchla, pooperačné hojenie býva bez komplikácií. Laparoskopické výkony sa zaraďujú medzi takzvané miniinvazívne chirurgické výkony. Ich hlavnou výhodou je, že ide o operácie bez chirurgického rezu, a teda bez následných jaziev. Tieto výkony už neodmysliteľne patria k modernej chirurgii a pokiaľ je to možné, dáva sa vždy prednosť výkonom laparoskopickým. Robia sa tiež pod narkózou a často sa tak operuje žlčník alebo slepé črevo.

Všetko má aj nevýhody

Jednodňová chirurgia má určite ale aj nevýhody. Problémy nastávajú v prípade komplikácií, či už chirurgických, alebo anestéziologických. Nie každé zariadenie je prispôsobené na ich riešenie. Pacienta treba často, ak nastane takáto situácia, prevážať do iného zariadenia, najčastejšie najbližšej nemocnice, ktorá disponuje príslušným oddelením. Po rýchlom prepustení pacienta sa zvyšuje aj riziko neskorých alergických komplikácií na podané lieky. Pacienti majú menej dostupnú ošetrovateľskú starostlivosť v období po operácii a počas rekonvalescencie. Jednodňová chirurgia nie je vhodná pre pacientov žijúcich osamote, okrem iného aj z dôvodu, že nie je zabezpečený kvalitný systém následnej starostlivosti.

Kto môže absolvovať zákrok jednodňovej chirurgie

Ak si chcete pri riešení svojho zdravotného problému zvoliť metódu jednodňovej chirurgie, je potrebné si zodpovedne odpovedať na niekoľko otázok:

 • Je moja choroba vôbec riešiteľná týmto prístupom? Konzultujte s ošetrujúcim lekárom.
 • Som schopný postarať sa o seba počas domácej rekonvalescencie?
 • Má mi kto pomôcť počas ťažkostí?
 • Mám možnosť zatelefonovať svojmu ošetrujúcemu lekárovi?
 • Mám možnosť dopraviť sa bez väčšej námahy z nemocnice?

Najčastejšie operácie

V rámci jednodňovej chirurgie zdravotnícke zariadenia robia najčastejšie zákroky v odboroch chirurgia, ortopédia, gynekológia a pôrodníctvo, urológia, gastroenterológia, ORL, plastická chirurgia. Príklady zákrokov:

 • Odbor chirurgia: odstraňovanie kožných a podkožných útvarov, biopsia prsníka, operácie jednoduchých prietrží/hernií, operácie kŕčových žíl dolných končatín, operácie hemoroidov, rôzne laparoskopické vý­kony
 • Odbor ortopédia: operácia syndrómu karpálneho tunela,artroskopia ramena, artroskopia kolena, artroskopia v členku
 • Odbor gynekológia a pôrodníctvo: gynekologické vyšetrenie v narkóze, kyretáž maternice, konizácia krčka maternice, odstránenie maternice, laparoskopické výkony: – sterilizácia, rozrušenie zrastov a iné
 • Odbor urológia sterilizácia u muža, riešenie inkontinencie u žien a iné
 • Odbor gastroenterológia: liečba obezity zavedením intragastrické­ho balóna
 • Odbor plastická chirurgia: korekcia jaziev, modelácia prsníkov, implantáty prsníkov, operácie odstávajúcich ušníc, plastika nosa a ďalšie

Zdroj: Pro Care

Hlavné výhody jednodňovej chirurgie

 • celkový čas operácie a hospitalizácie je maximálne dvadsaťštyri hodín, najčastejšie však len niekoľko hodín počas dňa operácie
 • je mimoriadne vhodná pre ľudí, ktorí sú zaneprázdnení a nemôžu si dovoliť dlhú hospitalizáciu z osobných alebo pracovných dôvodov
 • operačné zákroky sa uskutočňujú novými modernými metódami, ktoré minimalizujú veľkosť operačnej rany, čím sa dosiahne efekt urýchleného hojenia, ktorý umožňuje rýchle prepustenie do domácej liečby; zároveň sa zmierňujú pooperačné bolesti
 • krátky pobyt v zdravotníckom zariadení minimalizuje pravdepodobnosť infikovania sa nákazami, ktoré sú častým sprievodným javom dlhších pobytov v nemocnici
 • krátky pobyt v nemocnici vedie k rýchlejšiemu hojeniu rán v domácom prostredí
 • pacientom prospieva aj možnosť pobytu rodinných príslušníkov počas celého pobytu pacienta v nemocnici, čo ponúkajú viaceré zariadenia jednodňovej chirurgie

Zdroj: Mediklinik

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
1 debata chyba