Slováci sa pri pití alkoholu správajú rizikovo

19.01.2013 08:00
alkohol, pivo, nápoj, krčma
Ak by respondenti pili pravidelne tak, ako pri poslednej uvádzanej príležitosti, viac ako polovica z nich sa vystavuje zvýšenému riziku. Autor:

Konzumácia alkoholu, ktorá je podľa odborníkov bežná v živote mnohých Slovákov, predstavuje významné zdravotné riziko.

Aj mierne pitie predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre organizmus a riziko vzniku závislosti. Ľudia si vo všeobecnosti nemyslia, že závislosti, ako napríklad alkoholizmus, sú duševné ochorenia a treba k nim tak aj pristupovať. Za rizikovú sa považuje pravidelná konzumácia viac ako 20 g (25 ml) čistého alkoholu denne u žien a 40 g (50 ml) u mužov.

Slováci sa v rámci konzumácie alkoholu správajú rizikovo, aj preto sa Liga za duševné zdravie usiluje o zvýšenie informovanosti. Približne každý piaty muž a každá desiata žena konzumuje viac ako 60 gramov alkoholu denne.

Rizikové správanie v súvislosti s konzumáciou potvrdili aj výsledky reprezentatívneho prieskumu. Ak by respondenti pili pravidelne tak, ako pri poslednej uvádzanej príležitosti, viac ako polovica z nich sa vystavuje zvýšenému riziku, ktoré vyplýva z konzumácie alkoholu a 42 percent mužov a 19 percent žien by boli konzumenti s vysokým rizikom.

„Nelichotivá je aj skutočnosť, že nedokážeme objektívne posúdiť svoju konzumáciu alkoholu. Klameme sami seba, že väčšinou sú to tí druhí, ktorí pijú viac ako my,“ povedal Anton Heretik z Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Podľa jeho slov sa tiež nájdu takí ľudia, ktorí považujú pár pohárikov alkoholu za zdraviu prospešných, a to aj napriek množstvu známych poznatkov o škodlivosti alkoholu. „Táto naša nevedomosť môže viesť k prehlbovaniu nášho rizikového správania,“ upozornil.

Alkohol sa podieľa na vzniku približne 200 rôznych porúch zdravia. Riziko ich vzniku vzrastá úmerne s množstvom vypitého alkoholu za deň. Pre niektoré z nich je však pitie alkoholu rizikové v akýchkoľvek množstvách.

„Známe riziká vyplývajúce z nadmerného pitia alkoholu sú nebezpečné o to viac, že alkohol je návyková látka. Súčasné výskumy na celom svete poukazujú na to, že nejestvuje hranica bezpečného pitia alkoholu, teda univerzálna hranica, pri ktorej je pitie alkoholu bez akéhokoľvek rizika ním spôsobených škôd,“ povedal psychiater Michal Turček z Psychiatrickej kliniky LFUK a UNB.

Závislý človek konzumuje nadmerné množstvá alkoholu a nedokáže bez pomoci s pitím prestať. Medzi varovné príznaky objavujúce sa pri rizikovom pití patria napríklad výskyt tzv. prepitých dní, kedy denný príjem alkoholu prekročí 60 g u mužov a 40 g u žien, pitie alkoholu osamote či doobeda, alebo aj viaceré zdravotné problémy.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku