Kliešťová encefalitída - najzávažnejšie ochorenie

Liek na ochorenie nejestvuje. Lekári ordinujú len lieky na zmierňovanie príznakov v prvom štádiu (často zamieňanom s chrípkou či virózou). Rozpoznanie kliešťovej encefalitídy sa dá urýchliť vyšetrením krvi.

23.04.2012 06:00
kliešť Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ak pacient vie o tom, že ho pohrýzol kliešť a prejavili sa u neho chrípkové príznaky, mal by požiadať o vyšetrenie krvi. V prípade, že sa prejavili príznaky druhého štádia a pacient má preukázanú kliešťovú encefalitídu, musí ísť do nemocnice, kde sa podrobí špeciálnemu vyšetreniu. Počas pretrvávania príznakov dostáva infúzie a je v režime absolútneho pokoja.

Zároveň sa urobí vyšetrenie mozgovomiechového moku a na základe informácií z tohto vyšetrenia sa určí ďalší postup liečby. Pobyt v nemocnici s touto diagnózou trvá zväčša 2 týždne, po ktorých nasleduje najmenej jeden mesiac rekonvalescencie a pokoja.

 • kliešť je hlavným prenášačom kliešťovej encefalitídy vo všetkých vývojových štádiách (larvy, nymfy, dospelé kliešte)
 • ako nositeľ vírusu dokáže prežiť a preniesť ho na rôznych hostiteľov tým, že saje ich krv
 • vírus kliešťovej encefalitídy prenáša približne 2 až 10 percent kliešťov
 • pri kliešťovej encefalitíde môže dôjsť k prenosu vírusu okamžite po prisatí kliešťa
 • keďže infikované môžu byť domáce zvieratá, tento vírus sa môže preniesť aj produktmi ich chovu (potravinami), ktoré sú tiež infikované. Ochorenie sa môže preniesť aj konzumáciou nedostatočne tepelne upraveného kozieho, kravského či ovčieho mlieka alebo výrobkov z neho.

Priebeh ochorenia

 • inkubačná doba ochorenia sa pohybuje od 7 až do 28 dní, môže však trvať aj dlhšie
 • prebieha v dvoch vlnách, začiatok ochorenia – prvá fáza pripomína typickú ľahkú virózu s bolesťami hlavy, zvýšenou teplotou, pokašliavaním, sťaženým dýchaním, tečením z nosa, nechutenstvom, prípadne ľahkými črevnými problémami. Po troch až piatich dňoch príznaky ustúpia, pacient sa cíti relatívne zdravý. Po ďalšom týždni môže nastúpiť druhá fáza – vysoké teploty, úporné bolesti hlavy migrénového typu, vracanie, svetloplachosť, nesústredenosť, poruchy koncentrácie, stuhnutie šije. V najzávažnejších prípadoch môže viesť choroba až k ochrnutiu, chronickým bolestiam hlavy a výnimočne sa môže skončiť aj smrťou.
 • závažnosť ochorenia stúpa s narastajúcim vekom

Príznaky ochorenia
Môžu sa prejaviť príznaky ochorenia, ktoré sú charakteristic­ké pre:

zápal mozgových blán (meningitída): horúčka nad 39 °C, bolesť hlavy, svetloplachosť, stuhnutosť šije, pocit na zvracanie, vracanie, nepokoj
zápal mozgu (encefalitída): tras mihalníc a pier, nekoordinovaný pohyb očí, reč monotónna, pomalá až nezrozumiteľná, chaotické, mimovoľné pohyby, obrny, dezorientácia

V závažnejších prípadoch môže dôjsť k vážnym poruchám vedomia, až ku kóme, pričom 1 až 2 % prípadov sa končia smrťou. Pacient zomiera na 3. až 7. deň.

Následky po prekonaní kliešťovej encefalitídy:

 • úplné uzdravenie
 • trvalé následky: 35 až 58 % chorých má dlhodobo pretrvávajúce bolesti hlavy, obrny, úbytok svaloviny, psychické problémy (depresia), poruchy koncentrácie
 • úmrtie 1 až 2 % chorých

Kliešťová encefalitída ako profesionálna nákaza

 • toto ochorenie možno zaradiť aj medzi choroby z povolania
 • v § 8 ods. 5 vyhlášky č. 585/2008 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, je určené povinné očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz. Proti kliešťovému zápalu mozgu sa očkujú zamestnanci virologických laboratórií, v ktorých sa pracuje s vírusom kliešťového zápalu mozgu.
 • v § 10 tej istej vyhlášky je určené odporúčané očkovanie pre osoby, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz.
 • ak lekár rozhodne o potrebe očkovania proti kliešťovému zápalu mozgu u osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu kliešťového zápalu mozgu, očkovanie sa uskutoční u:
 1. zamestnancov lesného a vodného hospodárstva vrátane žiakov a študentov lesníckych učilíšť a škôl,
 2. poľnohospodárskych zamestnancov,
 3. zememeračov,
 4. geológov,
 5. značkárov turistických chodníkov,
 6. zamestnancov horských chát a lanoviek,
 7. zamestnancov rekreačných zariadení,
 8. príslušníkov Policajného zboru a colníkov,
 9. profesionálnych vojakov a vojakov v zálohe povolaných na výkon mimoriadnej služby,
 10. zamestnancov, ktorí vykonávajú práce spojené s prevádzkou a údržbou železničných dráh.

Zdroj: kliest.sk

Ďalšie ochorenia spôsobené kliešťami

Lymská borelióza

 • Ochorenie prebieha v niekoľkých štádiách
 • Prvé príznaky ochorenia sa môžu objaviť zvyčajne po 1 až 2 týždňoch od prisatia kliešťa. Zvyčajne ide o začervenanú veľkú škvrnu na koži. Toto štádium je natoľko typické, že je priamo indikáciou pre nasadenie antibiotík.
 • V ďalších štádiách postihuje choroba nervy, svaly vrátane srdcového a kĺby. Príznaky už nie sú také typické a je zvyčajne potrebná dlhá a problematická diagnostika, aby sa vylúčili ostatné možné príčiny problémov.
 • Choroba je v prvom štádiu veľmi dobre liečiteľná antibiotikami, v ďalších štádiách jej úspešnosť klesá a môžu vzniknúť aj trvalé následky.

Ehrlichióza

 • Ide o vážne ochorenie, ktoré, ak sa nelieči, môže mať závažné následky najmä u ľudí so zníženou obranyschopnosťou.
 • Je ťažké ju diagnostikovať len podľa klinických príznakov. Prejavuje sa horúčkami, ktoré trvajú 3 až 8 dní. Sprevádzajú ho bolesti hlavy a svalov, len pri 20 percentách sa objavuje vyrážka.
 • V raných štádiách je dobre liečiteľná. Najvhodnejšia liečba je antibiotická.
debata chyba