Otázky a odpovede: Čo ste možno nevedeli o inkontinencii

Čo ste možno nevedeli o inkontinencii? Máme pre vás odpovede.

01.03.2013 13:00
únik moču - WC - inkontinencia Foto:
Neliečený únik moču, okrem negatívnych psychických vplyvov na postihnutého jedinca môže spôsobiť zápalové zmeny kože v oblasti genitálu
debata

Ako inkontinencia vzniká?
Má vždy viac príčin. Okrem veku ide predovšetkým o genetickú predispozíciu, pohlavie a ochabnutie svalov panvového dna. Únik moču je vo všeobecnosti charakteristický poruchou alebo zníženou funkciou uzáverového mechanizmu močového mechúra. Medzi faktory, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť udržať moč alebo stolicu, patria napr. zdravotný stav, psychika, vek, pohlavie, pohyblivosť pacienta, obezita, výskyt zápchy či chronického kašľa, infekcie močových ciest, užívanie liekov, následky zranení, ale aj vonkajšie faktory, ako napríklad dostupnosť toaliet.

Aké percento ľudí trpí touto chorobou? Zohráva úlohu pohlavie?
Podľa celosvetových štatistík nejakou formou úniku moču „trpí“ 5 až 20 percent ľudskej populácie. U žien sa vyskytuje dva- až trikrát častejšie ako u mužov. Stresová inkontinencia postihuje väčšinou ženskú populáciu (až 49 percent), kým u mužov je táto forma úniku moču zriedkavá (menej ako 10 percent) a väčšinou súvisí s predošlou operáciou na prostatickej žľaze. Naopak, urgentná inkontinencia moču sa častejšie vyskytuje u mužov ako u žien – aj keď sa väčšinou na to nemyslí. Hyperaktívny močový mechúr sa na Slovensku vyskytuje u každej siedmej dospelej ženy a každá desiata žena nedokáže potlačiť urgentné nutkanie na močenie a pomočí sa. Napriek tomu len každá štvrtá až piata žena vyhľadá lekára.

Môže mať inkontinencia – liečená aj neliečená za následok spustenie iných chorôb?
Neliečený únik moču, okrem negatívnych psychických vplyvov na postihnutého jedinca môže spôsobiť zápalové zmeny kože v oblasti genitálu, opakované infekcie močovopohlavného systému a podobne. Treba pripomenúť, že inkontinencia moču môže byť aj signálom vážnejšieho ochorenia, kde včasné začatie adekvátnej terapie rozhoduje o prognóze postihnutého.

Čo znamená ťažký stupeň inkontinencie?
Ťažká inkontinencia je najťažším stupňom inkontinencie. Predstavuje záťaž nielen pre postihnutú osobu, ale aj pre jej najbližšie okolie. Je charakteristická trvalým únikom moču niekoľkokrát denne aj v noci, a to v množstve viac ako 200 ml za 4 hodiny.

Kto mi môže predpísať inkontinenčné pomôcky?
Predpisuje ich buď praktický lekár, urológ, gynekológ, neurológ alebo geriater.

Ako vybrať správnu pomôcku?
Pri výbere vhodnej a správnej pomôcky (plienky, vložky) dbajte predovšetkým na správny typ pomôcky, správnu veľkosť, savosť a správne použitie. Najdôležitejšiu úlohu pri výbere zohrávajú typ a stupeň inkontinencie, vek, celkový zdravotný stav a životný štýl človeka postihnutého inkontinenciou.

Na čo na pomôckach slúži tzv. indikátor vlhkosti?
Indikátor vlhkosti (farebný prúžok na spodnej vonkajšej časti pomôcky) na plienkových nohavičkách signalizuje, kedy treba pomôcku vymeniť. Prúžok pri použití pomôcky pomaly mizne alebo mení farbu. Len čo celkom zmizne alebo úplne zmení farbu, je nutné pomôcku vymeniť. Veľkou výhodou indikátora je fakt, že upozorní na výmenu plienky bez nutnosti jej ďalšieho rozbaľovania. Zároveň šetrí čas, zvyšuje pohodlie pacienta, umožňuje efektívne využitie pomôcky a znižuje riziko zaparenín.

Akú rolu zohráva pri inkontinencii kozmetika?
Nielen absorpčné pomôcky pomáhajú pri riešení inkontinencie. Pri všetkých stupňoch inkontinencie dochádza k špecifickému zaťaženiu pokožky v intímnych partiách. Koža je vystavená zmenám hodnôt pH, vplyvom pre pokožku škodlivého amoniaku alebo zvýšenej či konštantnej vlhkosti a zvýšenej teplote. Preto treba dbať na správnu a pravidelnú starostlivosť o takto namáhanú pokožku, ktorá je navyše s pribúdajúcim vekom menej odolná, menej elastická a má omnoho horšie regeneračné vlastnosti. Medzi zásady správnej hygieny preto patrí aj použitie špeciálnych kozmetických produktov na inkontinenciu.

Ako najvhodnejšie usporiadať priestor pre inkontinentného pacienta?
Najskôr by ste mali upravovať miestnosti, v ktorých sa pacient zdržiava najčastejšie. Mali by byť ľahko prístupné, priestranné, svetlé, ľahko vetrateľné a v blízkosti toaliet. V prípade imobilného pacienta je dôležitý aj čo najjednoduchší prístup na lôžko.

Sprevádzajú inkontinenciu vždy problémy s pokožkou?
Medzi najčastejšie komplikácie pokožky, ktoré môžu sprevádzať inkontinenciu a sú najčastejšie spôsobené jej zaparením v kombinácii s pôsobením vlhkosti, škodlivých vplyvov stolice, moču a rýchlo sa množiacich baktérií pôsobiacich na pokožku, patria zapareniny, preležaniny (dekubity) u imobilných pacientov, diabetická noha a bércové vredy.

Aké inštitúcie sa môžu postarať o inkontinentné osoby?
Starostlivosť o inkontinentné osoby zaisťujú tieto inštitúcie a zariadenia: agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), opatrovateľské agentúry/opatro­vateľská služba, domy s bytmi s opatrovateľskou službou (DOS), liečebne pre dlhodobo chorých, domovy sociálnych služieb (DSS), denné stacionáre (DS).

Aké druhy závislosti od pomoci inej osoby existujú?
Existujú 4 stupne (druhy) závislosti od pomoci inej osoby. Ľahká závislosť (každodenná pomoc pri viac ako 12 úkonoch starostlivosti o vlastnú osobu), stredne ťažká závislosť (každodenná pomoc alebo dohľad pri viac ako 18 úkonoch starostlivosti o vlastnú osobu a sebestačnosti), ťažká závislosť (každodenná pomoc alebo dohľad pri viac ako 24 úkonoch starostlivosti o vlastnú osobu a sebestačnosti) a úplná závislosť (každodenná pomoc alebo dohľad pri viac ako 30 úkonoch starostlivosti o vlastnú osobu a sebestačnosti).

Čo je to pH pokožky?
Hodnota pH vyjadruje kyslosť pokožky. Zdravá pokožka má hodnotu pH 5,5. Prirodzene je teda mierne kyslá. Hodnoty pH do 7 vyjadrujú kyslé prostredie a nad 7 zásadité prostredia.

debata chyba