Slnečné žiarenie by mohlo znižovať riziko vzniku rakoviny pažeráka

08.03.2013 06:00
slnko, príroda, lúče, lúka, leto
Ilustračné foto. Autor:

Vystavenie sa slnečnému a ultrafialovému žiareniu sa všeobecne považuje za rizikový faktor pre vznik väčšiny foriem rakoviny, najmä rakoviny kože. Nová štúdia austrálskych vedcov však naznačuje, že táto všeobecne rozšírená domnienka je nepodložená.

Úspešná liečba rakoviny pažeráka závisí od viacerých faktorov, medzi ktoré patrí konkrétny typ rakoviny, štádium ochorenia a celkový zdravotný stav pacienta. Rakovina pažeráka býva často zistená v značne pokročilom štádiu, keď sa už ochorenie rozšírilo do lymfatických uzlín alebo keď už boli zasiahnuté ďalšie orgány. Akonáhle dosiahne ochorenie takéto pokročilé štádium, je nádej na vyliečenie pacienta iba 20% a predpokladaná dĺžka života je v priemere 5 rokov.

Vedci z Queenslandského inštitútu lekárskeho výskumu v austrálskom Brisbane pod vedením Dr. Trana si uvedomili, že výskum súvislosti medzi rakovinou pažeráka a ultrafialovými lúčmi obsiahnutými v slnečnom žiarení bol doteraz veľmi obmedzený. Vo svojej štúdii sa preto zamerali na súvislosť medzi materskými znamienkami, pehami a vystavením ľudského tela slnečnému a ultrafialovému žiareniu z okolitého prostredia počas života s rizikom vzniku rakoviny pažeráka.

Na účely štúdie porovnávali vedci predpokladanú dávku ultrafialového žiarenia, ktorému je ľudské telo za život vystavené, u takmer 1000 pacientov trpiacich rakovinou pažeráka s kontrolnou skupinou 1500 osôb. Zistili, že medzi dobou vystavenie slnečnému/ultra­fialovému žiareniu počas života v prostredí, kde daná osoba žije, a rizikom vzniku rakoviny pažeráka existuje nepriama úmernosť – čím vyššia dávka slnečného žiarenia v prostredí, tým nižší výskyt rakoviny pažeráka. Je tiež zaujímavé, že štúdiu robili práve v Austrálii, kde sa zvýšená expozícia ultrafialovému žiareniu v dôsledku existencie ozónovej diery považuje za mimoriadne nebezpečný faktor pre ľudské zdravie.

Zo štúdie však vyplynulo, že negatívna povesť ultrafialového žiarenia – bez ohľadu na to, či pochádza z prírodného slnečného žiarenia alebo zo solárií – býva často neoprávnená. „Vystavenie sa ultrafialovému žiareniu zo slnka alebo zo solária má veľa pozitívnych vplyvov na ľudské zdravie. Odporúčame mierne vystavovanie sa ultrafialovému žiareniu, pretože je dokázané, že zvyšuje hladinu vitamínu D v tele,“ vysvetľuje Ad Brand zo Sunlight Research Forum (SRF).

Sunlight Research Forum (SRF) je nezisková organizácia so sídlom v Holandsku. Jej cieľom je sprostredkovať širokej verejnosti najnovšie lekárske a vedecké poznatky o vplyvoch mierneho vystavenia ľudského tela ultrafialovému žiareniu.

Zdroj: Association between Ambient Ultraviolet Radiation and Risk of Esophageal Cancer

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku