Opäť je tu Svetový deň obličiek - nechajte sa zdarma vyšetriť

Až 30 percent ľudí si minulý rok myslelo, že problémy s obličkami sa ich netýkajú a pri preventívnom vyšetrení zistili, že sa mýlili...

13.03.2013 14:00
dialýza Foto:
V jednom z dialyzačných stredísk.
debata (2)

Ochorenie nebolí
Ochorenie obličiek nebolí a pacient sa mnohokrát diagnózu dozvie až vtedy, keď sa prejaví nezvratné zlyhávanie ich funkcie. Aj v prípade tohto ochorenia platí staré známe pravidlo: Nepodceňovať prevenciu.

Zlyhanie obličiek
Aj v roku 2013 bude druhý marcový štvrtok patriť prevencii ochorení obličiek. Hlavnou témou celosvetového dňa je akútne zlyhanie obličiek. Ročne totiž na zlyhanie obličiek umrú na celom svete takmer 3 milióny pacientov a výskyt tohto ochorenia stále rastie.

Vyšetrenie zadarmo
Navštívte 14. marca medzi 8.00 a 17.00 hodinou akékoľvek stredisko B. Braun Avitum a nechajte sa zdarma vyšetriť. Preventívne vyšetrenie je rýchle, bezbolestné a predovšetkým úplne zadarmo. Vykonáva sa na základe odberu malého množstva krvi z prsta a malého množstva čerstvého moču. Vďaka moderným technológiám sa výsledok dozviete prakticky hneď.

Minuloročná štatistika
Z celkovo 645 ľudí, ktorí sa bezplatného vyšetrenia Svetového dňa obličiek v roku 2012 zúčastnili, bolo potrebné u 188 pacientov podstúpiť podrobné nefrologické vyšetrenie. Ak by prevenciu zanedbali, dodnes by o svojich začínajúcich alebo pokročilých problémoch s funkciou obličiek nevedeli. Hoci u niektorých išlo iba o banálne problémy, ktoré si vyžadovali len krátku liečbu, nemalé percento malo natoľko vážne problémy, že bolo potrebné okamžite začať s liečbou. Najviac chorých bolo zachytených vo Zvolene, kde bolo komplexné nefrologické vyšetrenie odporučené až 72 % preventívne vyšetrených.

Obličky v číslach
Podľa Národného centra zdravotníckych informácií bolo na Slovensku do pravidelnej dialyzačnej liečby v roku 2011 zapojených 4 052 pacientov, z ktorých najväčší podiel tvorilo 2 480 pacientov vo veku nad 60 rokov. Počet osôb s náhlym zlyhaním obličiek bol 1 268, z ktorých 479 zomrelo. V roku 2011 bola vykonaná transplantácia obličiek u 117 pacientov.

Akútne zlyhanie
Akútne zlyhanie obličiek sa prejavuje ako náhla alebo rýchla strata funkcie obličiek. Neliečené zlyhanie potom môže viesť až ku kongestívnemu zlyhaniu srdca, opuchu pľúc, poruchám srdcového rytmu, zmenám chovania, kŕčom či bezvedomiu.

„Dôsledná prevencia by mala byť základným kameňom starostlivosti o naše zdravie,“ hovorí MUDr. Monika Alaxinová, krajská nefrologička a členka Lekárskej rady B Braun Avitum, a dodáva: „Iba vďaka včasnej prevencii sú lekári schopní odhaliť poškodenie obličiek včas a poskytnúť pacientovi vhodnú starostlivosť. Značná časť populácie si však stále neuvedomuje možné zdravotné riziká, ani to, že ak nie je ochorenie včas identifikované a liečené, môže byť pre pacienta smrteľné. Poškodené obličky totiž nie sú schopné plniť ich funkciu v organizme a v tele sa hromadia odpadové a toxické produkty látkovej premeny.“

Osveta je potrebná
„Osveta vo forme Svetového dňa obličiek je veľmi potrebná. Stále žiaľ pretrváva mýtus, že lekára by mal človek navštíviť až vtedy, keď má zdravotné problémy,“ povedal MUDr. Ivan Porubec, vedúci lekár dialyzačného strediska vo Zvolene a dodal, že hoci sa záujem o prevenciu postupne zvyšuje, nárast je veľmi pozvoľný. „Ľudia by sa pritom mali zamyslieť a prehodnotiť ich postoj ku zdraviu. Môže sa stať, že vo chvíli, keď si to uvedomia, už môže byť neskoro. Za všetko hovorí fakt, že vlani potrebovalo ďalšie nefrologické vyšetrenie až 55 zo 76 ľudí, ktorí u nás využili možnosť bezplatnej prevencie. U nás sa podarilo presvedčiť pacientov dialýzy, ale aj dispenzarizovaných v nefrologickej ambulancii, aby o možnosti prevencie informovali aj príbuzných a podarilo sa zachytiť viacero ľudí s včasným ochorením, kde sa zásadne zlepšuje prognóza.“

Cukrovkári a fajčiari pozor! Prevenciu by nemali podceňovať najmä rizikové skupiny, akými sú ľudia s chronickým ochorením obličiek, cukrovkou, vysokým krvným tlakom, obezitou, zlyhaním srdca či závažným ochorením pečene. Viac ohrození sú aj fajčiari a ľudia s výskytom rôznych chronických ochorení v rodine. Kontrole by sa ale nemali vyhýbať ani tí, čo žiadne príznaky nepociťujú. Ochorenie obličiek sa totiž navonok vôbec nemusí prejaviť a často udrie celkom nečakane.

Dialyzačné strediská B. Braun Avitum nájdete:

  • Nemocnica s poliklinikou, Hviezdoslavova 23/3, Bánovce nad Bebravou
  • Dialyzačné stredisko Bratislava, Hlučínska 3, Bratislava
  • Areál Nemocnice s poliklinikou, Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, Dolný Kubín
  • Dialyzačné stredisko Galanta, Hodská 373/38, Galanta
  • Dialyzačné stredisko Námestovo, ul. Červeného križa 62/30, Námestovo
  • Nová Nemocnica 511, Partizánske
  • Dialyzačné stredisko Šaľa, Nemocničná 2231/3, Šaľa
  • Dialyzačné stredisko Topoľčany, Krušovská 4677, Topoľčany
  • Dialyzačné stredisko Trstená, Ul. Mieru 549/15, Trstená
  • Dialyzačné stredisko Zvolen, Kuzmányho nábrežie 28, Zvolen
2 debata chyba