Ako by mala vyzerať správna starostlivosť o zuby

Ochorenia ústnej dutiny, predovšetkým zubný kaz a paradontóza, majú v súčasnosti charakter ochorení s hromadným výskytom. Ich prevencia je z tohto dôvodu neoddeliteľnou súčasťou stomatologickej lekárskej aj ošetrovateľskej činnosti.

16.05.2013 14:00
zuby - zubná prehliadka - lekár - chrup -... Foto:
V súvislosti so zubným zdravím ide najmä o správnu dentálnu hygienu.
debata

Cieľom je predchádzať vzniku ochorení a zabrániť ich ďalšiemu šíreniu, vzniku lokálnych aj celkových komplikácií a trvalých následkov vedúcich k strate funkcií orgánov ústnej dutiny.

Prevenciu ochorení môžeme rozdeliť do troch fáz:

  • 1. Primárna prevencia – jej úlohou je zabrániť vzniku ochorení. Patria sem všetky aktivity smerujúce k udržaniu a upevneniu zdravia, zníženie alebo vylúčenie vplyvu faktorov vyvolávajúcich ochorenia. V súvislosti so zubným zdravím ide najmä o správnu dentálnu hygienu. Nepodceňujte ju.
  • 2. Sekundárna prevencia – jej formy, metódy a prostriedky sa uplatňujú vtedy, keď už ochorenie vzniklo. Zameriava sa na skoré zistenie chorobného procesu a jej hlavným cieľom je zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu, vzniku komplikácií a napomáhať včasnému liečeniu, uzdraveniu alebo stabilizácii tohto stavu.
  • 3. Terciálna prevencia – jej cieľom je eliminovať alebo zmenšiť negatívne následky porúch zdravia. V stomatológii ide o obnovenie funkcie orgánov ústnej dutiny. V záchovnej stomatológii je to rekonštrukcia defektov tvrdých zubných tkanív. Do terciálnej prevencie patria predovšetkým výkony stomatologickej protetiky. Všetky preventívne opatrenia vedú k zabezpečeniu morfologickej, funkčnej a estetickej dokonalosti orgánov ústnej dutiny.
debata chyba