Prieskum užívania tabaku u školskej mládeže

Od 1. júla je zákon na ochranu nefajčiarov ešte prísnejší, zakazuje sa fajčiť napríklad v otvorených prevádzkach nákupných centier. Ako je na tom slovenská mládež?

01.07.2013 14:00
Fajčíte? Vaše telo má o sedem rokov viac ako... Foto:
Fajčíte? Vaše telo má o sedem rokov viac ako podľa kalendára.
debata (1)

Výskum sa týkal mládeže vo veku od 13 až 15 rokov (Global Youth Tobacco Survey, GYTS).

Výsledky zo Slovenska poskytujú údaje o prevalencii fajčenia cigariet a užívania iných tabakových výrobkov, ako aj súvisiacich faktorov: dostupnosť tabakových výrobkov a ich cena, výskyt pasívneho fajčenia, skončenie fajčenia, vplyv médií a reklamy a školské programy. Prieskum sa konal roku 2011.

Vzorka pozostávala zo 4 504 respondentov, z nich bolo 3 957 vo veku 13 až 15 rokov..

Prevalencia

59,8 % už niekedy fajčilo cigarety (chlapci = 62,0 %, dievčatá = 56,8 %)
29,2 % v súčasnosti užíva tabakové výrobky* (chlapci = 29,7 %, dievčatá = 27,6 %)
23,5 % v súčasnosti fajčí cigarety* (chlapci = 23,2 %, dievčatá = 23,0 %)
8,1 % v súčasnosti denne fajčí cigarety (chlapci = 7,6 %, dievčatá = 8,1 %)
8,7 % v súčasnosti fajčí cigary* (chlapci = 9,2 %, dievčatá = 7,8 %)
19,9 % začalo fajčiť pred 10. rokom života (chlapci = 24,6 %, dievčatá = 13,4 %)
25,5 % nefajčiarov je susceptibilných začať fajčiť (chlapci = 22,9 %, dievčatá = 27,6 %)

Dostupnosť tabakových výrobkov (súčasní* fajčiari)

7,5 % zvyčajne fajčí doma
46,5 % kupuje si cigarety v obchode
78,6 % z tých, čo si kupovali cigarety v obchode, neboli odmietnutí pre svoj nízky vek

Pasívne fajčenie

44,2 % žije v domácnosti, kde sa fajčí v ich prítomnosti
52,1 % sú vystavení pasívnemu fajčeniu v uzavretých verejných priestoroch
67,6 % sú vystavení pasívnemu fajčeniu v otvorených verejných priestranstvách
80,2 % si myslí, že na verejných priestranstvách by sa malo zakázať fajčiť
73,8 % si myslí, že pasívne fajčenie im škodí
47,7 % má aspoň jedného rodiča fajčiara
23,1 % má väčšinu, prípadne všetkých priateľov fajčiarov

Skončenie fajčenia (súčasní fajčiari)

64,6 % chce prestať fajčiť
76,3 % sa pokúšalo prestať fajčiť počas minulého roka
63,3 % prijali pomoc v snahe prestať fajčiť
20,7 % myslí na cigaretu ako na prvú vec, hneď ráno po zobudení

Masmédiá a reklama

62,2 % videlo protifajčiarske a 59,8 % profajčiarske informácie v televízii
44,4 % videlo protifajčiarske odkazy na bilbordoch
46,2 % videlo protifajčiarske a 62,7 % profajčiarske odkazy v časopisoch a novinách
14,8 % vlastní nejaký predmet s logom značky cigariet
6,1 % bolo ponúknutých zadarmo cigaretou od zástupcu tabakového priemyslu

Školské programy

54,9 % sa učilo minulý školský rok o škodlivosti fajčenia
45,8 % diskutovalo v triede minulý školský rok o tom, prečo začínajú mladí ľudia fajčiť
45,1 % sa učilo minulý školský rok o účinkoch tabaku

* definuje sa ako užívanie (fajčenie) počas aspoň jedného dňa v priebehu minulého mesiaca

Kľúčové body

  • 29,2 % žiakov v súčasnosti užíva nejakú formu tabaku; 23,5 % fajčí cigarety; 8,7 % fajčí cigary
  • Výskyt pasívneho fajčenia je vysoký – 44,2 % žiakov žije v domácnosti, kde iní fajčia v ich prítomnosti; viac ako polovica žiakov je vystavená fajčeniu v uzavretých verejných priestoroch; takmer polovica žiakov má aspoň jedného rodiča fajčiara
  • Takmer tri štvrtiny žiakov si myslia, že im škodí pasívne fajčenie
  • 8 z 10 žiakov si myslí, že fajčenie by malo byť na verejných miestach zakázané
  • Takmer dve tretiny fajčiarov chce prestať fajčiť; jedna pätina z nich myslí na cigaretu ako na prvú vec hneď ráno po zobudení
  • 14,8 % žiakov vlastní nejaký predmet s logom značky cigariet
  • V televízii videlo viac ako 6 z 10 žiakov protifajčiarske odkazy, zatiaľ čo asi 6 z 10 videlo profajčiarske odkazy; v novinách a časopisoch menej ako polovica videla protifajčiarske odkazy, pričom dve tretiny videli profajčiarske odkazy.

Zdroj: doc. MUDr. Tibor Baška, PhD., Ústav verejného zdravotníctva JLF UK, Martin

1 debata chyba