Otázky a odpovede: O alkohole a závislostiach

Viete, ako môže v prípade závislého alkoholika zasiahnuť rodina a či sa pri liečbe alkoholizmu podávajú lieky? Odpovedáme...

11.07.2013 13:00
alkohol - žena pije - Foto:
Závislosť od alkoholu môže byť na prvý pohľad neviditeľná. Zo začiatku...
debata (3)

Kedy sa stávam závislým?
O relatívne bezpečnom pití môžeme hovoriť do dennej dávky čistého alkoholu. To zodpovedá jednému pivu, takzvanej dvanástke, alebo 2 dl vína či 50 ml destilátu. Za rizikové sú už považované u zdravých ľudí dávky medzi 20 až 40 g čistého alkoholu denne. U žien táto dávka zodpovedá jednému až dvom dvanástkam piva, 2 až 4 dl vína alebo 0,5 až 1 dl destilátu. U muža ide o vypite dvoch až troch pív – dvanástok, 2 až 6 dl vína alebo 0,5 až 1,5 dl destilátu. Tieto dávky neznamenajú nutne zdravotné problémy, ale zvyšuje sa riziko ich vzniku. Pri vyšších dávkach už hovoríme o škodlivom pití, ktorého hranica je daná tiež zdravotným stavom jedinca.

Ako to vyzerá u doktora?
Ľudia, ktorí majú problém s alkoholom, často navštívia lekára až keď sa pridružia zdravotné problémy. Vyšetrenie potom pozostáva z rodinnej anamnézy, lekár sa tiež môže rozhodnúť pre rôzne vyšetrenia. Najčastejšie ide o odber krvi na zistenie pečeňových enzýmov, krvného obrazu a podobne. Pri podozrení na pridružené psychické problémy sa často robia psychologické vyšetrenia, ktoré ukážu, do akej miery sú postihnuté dlhodobou konzumáciou alkoholu intelektové alebo pamäťové schopnosti.

Aké sú komplikácie škodlivého užívania alkoholu?
Napríklad ochorenia pečene, časté úrazy najmä hlavy, pľúcne choroby, epileptické záchvaty, vredové ochorenie žalúdka. Postihnutí jedinci sa často sťažujú na problémy so spánkom, nechutenstvo, rannú nevoľnosť, pokles telesnej hmotnosti, závrate, problémy s chôdzou, slabosť a bolesti dolných končatín.

Čo môže urobiť rodina?
Prevenciu. Napríklad získať si dôveru dieťaťa, počúvať ho a vedieť s ním o návykových látkach hovoriť. Robte všetko pre to, aby sa vaše deti nenudili a pomáhajte mu prijať hodnoty, ktoré im uľahčia návykové látky odmietať. Posilňujte sebavedomie svojho dieťaťa. Zvláštnu pozornosť treba venovať výchove problematických de­tí.

Je závislosť od alkoholu vyliečiteľná?
Závislosť od alkoholu je chápaná ako chronické ochorenie s priebehom, pri ktorom dochádza v určitých obdobiach k zlepšeniu aj zhoršeniu stavu. Tento problém sa môže skončiť aj smrťou, rovnako ako úplným vyliečením. Zo všetkých možných prístupov má najdlhšie trvajúci efekt protialkoholická ústavná liečba a následná ambulantná starostlivosť.

Lieči sa alkoholová závislosť tiež medikamentmi?
Samozrejme sa pri liečbe závislostí vyskytujú stavy, pri ktorých je nutné použiť lieky. Väčšinou však slúžia len na odstránenie vzniknutých telesných problémov. Samotný problém závislosti je možno ovplyvniť podávaním určitých psychofarmák, ktoré ordinuje lekár špecialista.

Patrí pivo medzi alkoholické nápoje?
Áno a tento nápoj obsahuje nemálo čistého alkoholu. Dlhodobé pitie piva je považované za rovnaký druh závislosti ako konzumácia destilátov.

3 debata chyba