Hrozba zvaná krvná zrazenina

Hlboká žilová trombóza a pľúcna embólia - dve ochorenia, ktoré sú spolu nerozlučne spojené. Hlboká žilová trombóza je ochorenie, pri ktorom dôjde k zastaveniu toku a zrazeniu krvi v žilovom systéme. A prečo hlboká?

, 10.07.2013 06:00
krvná zrazenina Foto:
Krvné zrazeniny najčastejšie vznikajú v dolných končatinách, ale môžu sa vytvoriť v akejkoľvek žile.
debata

Veľmi často sú trombózou postihnuté žily, ktoré sú uložené v hlbších vrstvách dolných končatín. Nemusí to však byť len tam. Najväčším nebezpečenstvom, ktoré pacientovi v tomto stave hrozí, je, že sa krvná zrazenina odtrhne a vydá a na cestu cievnym riečiskom. A zastaví sa na mieste, ktoré je úzke. V krvnom obehu sa prvé také miesto nachádza až v tepnách vedúcich krv do pľúc. Tie sa zrazeninou upchajú a nastáva náhla kritická situácia – pľúcna embólia.

Každú polhodinu zomrie v krajinách Európskej únie viac ako 30 ľudí na venózny tromboembolizmus, keď krvná zrazenina zablokuje žilu. „Je to oveľa viac ľudí, ako zomiera pri nehodách či na rakovinu prostaty alebo prsníka,“ konštatovala profesorka Viera Štvrtinová, predsedníčka Slovenskej angiologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti.

„Dôvodom je vznik krvnej zrazeniny v hlbokom žilovom systéme, najčastejšie v nohe, ale môže byť aj kdekoľvek inde, ktorá po odtrhnutí môže upchať žilu a zastaviť prívod krvi do životne dôležitých orgánov,“ dodala.

PIANO

Užitočné informácie nájdete aj v článku: O prevencii mŕtvice pri fibrilácii predsiení.

Ak si chcete prečítať tento článok, zaregistrujte sa v systéme plateného obsahu Piano.

Krvné zrazeniny najčastejšie vznikajú v dolných končatinách, ale môžu sa vytvoriť v ktorejkoľvek žile. Na zrazeninu môže upozorniť bolesť v lýtku a následný opuch, k odtrhnutiu zrazeniny však môže dôjsť aj veľmi rýchlo. Krvnými zrazeninami v žilách sú ohrození napríklad pacienti podstupujúci chirurgický zákrok, rovnako aj pacienti, ktorí sú prijatí do nemocnice pre akútny zdravotný stav. Za rizikové faktory sa považujú aj vysoký vek či obezita.

Ak sa celá krvná zrazenina alebo jej časť odtrhne a je unášaná do inej cievy, ktorá dodáva krv nejakému orgánu, následky môžu byť zničujúce. Ak sa to stane v cieve dodávajúcej krv do pľúc, hovoríme o pľúcnej embólii, čo je upchatie jednej alebo viacerých ciev v pľúcach, napríklad krvnou zrazeninou z končatiny.

"Nebezpečné je, keď krvná zrazenina blokuje obeh. Naruší sa tým fyziologický proces výmeny plynov, okrem iného kyslíka, v jednej alebo oboch častiach pľúc, čo môže spôsobiť náhlu smrť alebo dlhodobé poškodenie pľúc a ďalších životne dôležitých orgánov. Pľúcna embólia je život ohrozujúcim stavom a vyžaduje si okamžitú liečbu,“ zdôraznila profesorka Štvrtinová. Príznaky pľúcnej embólie sú dýchavičnosť, bolesť na hrudníku, zrýchlená činnosť srdca a u niektorých ľudí aj vykašliavanie krvi.

Zrazenina sa môže vytvoriť aj v tepne, keď dochádza k arteriálnemu tromboembolizmu. Ten sa vyskytuje vtedy, keď sa krvnou zrazeninou preruší prúd okysličenej krvi zo srdca do inej časti tela. "Ak sa to stane v cieve dodávajúcej krv do mozgu, môže to viesť k mŕtvici, ktorá dokáže spôsobiť závažnú invalidizáciu alebo úmrtie. Ak sa to stane v koronárnej tepne, môže to viesť k akútnemu koronárnemu syndrómu, komplikácii koronárnej choroby srdca, ktorý zahŕňa stavy, ako napríklad infarkt myokardu alebo nestabilnú angínu pectoris,“ povedal Juraj Dúbrava, primár oddelenia neinvazívnej kardiológie Nemocnice sv. Cyrila a Metoda Univerzitnej nemocnice Bratislava.

V prípade, že sa u vás alebo vašich blízkych vyskytnú prejavy svedčiace o akomkoľvek druhu trombózy, je nutné ihneď, ale najneskôr do troch hodín vyhľadať lekársku pomoc. Podaním trombolytika priamo do žily je možné rozpustiť krvnú zrazeninu. Pacient má šancu na úplné uzdravenie a môže žiť plnohodnotným životom. Čím neskôr dostane pacient pomoc, tým sa zhoršujú jeho prognózy na zdravý a kvalitný život.

V budúcnosti by mohla byť krvná skupina ďalším ukazovateľom, či je človek ohrozený zvýšenou tvorbou krvných zrazenín. Podľa dánskej štúdie sa totiž pri niektorých typoch krvných skupín v krvi ich nositeľov tvoria zrazeniny častejšie ako pri iných. Popri životnom štýle by to tak mohol byť jeden zo zásadných rizikových faktorov. Stačí niekoľko hodín sedieť pri počítači alebo cestovať celý deň lietadlom, aby človeku hrozilo väčšie riziko, že sa mu v cievach objaví krvná zrazenina, ktorá zabrániť prietoku krvi.

„Je to stav, ktorý skutočne ohrozuje život človeka,“ zhodujú sa kardiológovia a neurológovia, do ktorých starostlivosti sa často pacienti s krvnou zrazeninou dostanú. Najohrozenejší sú ľudia, ktorí majú gény takzvanej leidenskej mutácie, ktorá priamo súvisí so zrážanlivosťou­ krvi.

Ako však naznačujú dánski vedci z Copenhagen University Hospital, existuje možná priama súvislosť medzi tvorbou krvných zrazenín a typom krvnej skupiny. Z dvoch celonárodných štúdií, v ktorých bolo sledovaných viac ako 66-tisíc ľudí, vyplynulo, že oveľa častejšie sa tromby tvoria u ľudí s krvnou skupinou AB. Pri tomto type krvi je totiž vyššia hladina von Willenbrandovho faktoru, ktorý sa podieľa na zrážaní krvi. Ak je ho v krvi málo, človek môže vykrvácať. Naopak, jeho nadmerná prítomnosť v organizme môže spôsobiť krvné zrazeniny a problémy s krvným obehom.

„Chceli by sme, aby lekári uvažovali o zavedení skríningu u ľudí s krvnou skupinou AB, keďže s niektorými génovými mutáciami sa výrazne zvyšuje riziko komplikácií spojených so zrážanlivosťou krvi,“ napísali autori štúdie v časopise Canadian Medical Association Journal.

Ani zďaleka pritom nejde len o génovú záťaž – zdravotný stav výrazne komplikuje obezita, fajčenie, a ako sa v poslednom čase ukazuje, aj užívanie niektorých druhov hormonálnej antikoncepcie. Neznamená to, že desať percent európskej populácie s krvnou skupinou AB bude mať problémy, ale v každom prípade by si jej nositelia mali podľa dánskych vedcov dávať lepší pozor na svoj životný štýl.

Venózny a arteriálny tromboembolizmus

Čo je venózny a arteriálny tromboembolizmus?
- trombóza je vytvorenie zrazeniny vnútri krvnej cievy, ktorá blokuje žilu – vénu (žilová trombóza, venózna trombóza) – alebo tepnu – artériu (tepnová trombóza, arteriálna trombóza). Môže viesť k situácii, keď sa krvná zrazenina uvoľní a pohne sa krvným prúdom tak, že upchá inú cievu. Upchatie cievy môže mať za následok poškodenie životne dôležitých orgánov. Zahŕňa dva závažné stavy – venózny tromboembolizmus a arteriálny tromboembolizmus

Čo je venózny tromboembolizmus?
- je tretím najčastejším kardiovaskulárnym ochorením na svete (po ischemickej chorobe srdca a mŕtvici) a je najčastejšou príčinou úmrtia počas hospitalizácie. Dá sa rozdeliť na dva špecifické stavy:

  1. Hlboká žilová trombóza: je vytvorenie krvnej zrazeniny v hlbokej žile (véne), zvyčajne v nohe, ktorá čiastočne alebo úplne upcháva prietok krvi. Ak sa celá alebo časť krvnej zrazeniny odtrhne a je unášaná do inej cievy, ktorá dodáva krv nejakému orgánu, následky môžu byť zničujúce. Ak sa to stane v cieve dodávajúcej krv do pľúc, hovoríme o pľúcnej embólii, ktorá môže rýchlo privodiť smrť. Symptómy hlbokej žilovej trombózy môžu zahŕňať bolesť, opuch, začervenanie postihnutej oblasti a rozšírenie povrchových žíl. Aj koža môže byť na dotyk teplá.
  2. Pľúcna embólia: je upchávanie jednej alebo viacerých ciev v pľúcach, napríklad krvnou zrazeninou z končatiny. Keď je krvná zrazenina v pľúcach, môže blokovať obeh, čím spôsobuje náhlu smrť alebo dlhodobé poškodenie pľúc a ďalších životne dôležitých orgánov. Približne jedna tretina (34 %) úmrtí na venózny tromboembolizmus je dôsledkom fatálnej pľúcnej embólie. Symptómy pľúcnej embólie zahŕňajú akútnu dýchavičnosť, bolesť na hrudníku a zrýchlenú činnosť srdca. U niektorých ľudí sa objavuje aj vykašliavanie krvi. Približne jedno z desiatich úmrtí, ktoré sa vyskytnú v nemocnici, je spôsobené pľúcnou embóliou.

Čo je arteriálny (tepnový) tromboembolizmus?

– je vytváranie krvnej zrazeniny vnútri tepny. Vyskytuje sa vtedy, keď sa krvnou zrazeninou preruší prúd okysličenej krvi zo srdca do inej časti tela. Ak sa to stane v cieve dodávajúcej krv do mozgu, môže to viesť k mŕtvici, ktorá dokáže spôsobiť závažnú invalidizáciu alebo úmrtie. Ak sa to stane v koronárnej tepne, môže to viesť k akútnemu koronárnemu syndrómu, komplikácii koronárnej choroby srdca, ktorý zahŕňa stavy ako napríklad infarkt myokardu alebo nestabilnú angínu pectoris. Základným stavom v pozadí akútneho tepnového syndrómu je vytvorenie plátu vo vnútorných stenách koronárnych tepien, ktorý zužuje tepny, pričom niekedy znižuje veľkosť prietoku krvi zásobujúcej srdcový sval. Ak plát v stene koronárnej tepny praskne, v mieste ruptúry sa môže vytvoriť krvná zrazenina

Kto je ohrozený?
- pacienti s fibriláciou predsiení a tí pacienti, ktorí prežili predchádzajúcu epizódu akútneho koronárneho syndrómu vrátane pacientov na oddeleniach a jednotkách intenzívnej starostlivosti s bolesťou na hrudníku alebo ďalšími symptómami, ktoré by mohli byť známkou stenózy pri akútnom koronárnom syndróme
- postihuje aj ľudí trpiacich aterosklerózou (zúžením tepien). Keď aterosklerotický plát praskne alebo eroduje, mohlo by to viesť k náhlemu a kritickému zníženiu prietoku krvi. To sa zvyčajne stáva v oblastiach, kde je prietok krvi turbulentnejší, napríklad na miestach, kde sa krvné cievy rozvetvujú

debata chyba
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy