Čo robiť pri otrave

Máte podozrenie na otravu? Volajte NONSTOP 02/5477 4166 na 24-hodinovú konzultačnú službu Národného toxikologického informačného centra (NTIC) Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

24.08.2013 06:00
kyselina sírová, chemikálie, otrava, jed Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Volať môžu odborníci aj laici.

Uložte si uvedené telefónne číslo do mobilu!

Volajte 155 (alebo tiesňovú linku 112, integrovaný záchranný systém volajte, ak predpokladáte aj potrebu technickej pomoci – hasičov), v prípade potreby sa s konzultačnou službou NTIC spoja a operátor na linke bude počúvať vašu komunikáciu s toxikológom, aby vedel informovať posádku vyslanej rýchlej zdravotníckej pomoci.

Poskytnite informácie:
1. komu sa nehoda stala (vek, hmotnosť)
2. kedy to prehltol či inhaloval
3. čo postihnutý prehltol
4. koľko toho prehltol (vypil, resp. ako dlho inhaloval)
5. aké má príznaky (napr. či vracal)
6. aké opatrenia boli urobené

Nezabudnite so sebou do nemocnice na ukážku zobrať zvyšky liekov, obaly z chemikálií, časti jedovatých rastlín, húb, ktorými sa dieťa priotrávilo, prípadne aj zvratky (pre potrebu identifikácie jedovatých látok)

Otrava chemikáliami

NIKDY NEVYVOLÁVAJTE VRACANIE!

 • po vypití prípravkov s leptavými účinkami, ako sú kyseliny či lúhy (zásady): prípravky na čistenie sanitárnych zariadení, odstraňovače vodného kameňa, prípravky na odstraňovanie pripálených tukov a pokrmov z rúr, soľ na škvrny, čistiace a leštiace prostriedky do umývačky riadu, na WC, na sanitárnu keramiku.
 • po vypití penivých prípravkov: saponáty, mydlá (toaletné, jadrové), pracie prášky, šampóny, aviváž, odstraňovače škvŕn, bieliace prostriedky
 • po vypití prípravkov s obsahom uhľovodíkov: leštidiel na nábytok, riedidiel na lampy, lampového či iného vonného oleja, benzínu, toluénu, petroleja, podpaľovača na gril
 • ak si nie ste istí, o akú chemikáliu ide, alebo už od jej vypitia uplynul dlhší čas (30 minút)
 • ak dieťa (alebo starší postihnutý) upadá do bezvedomia alebo už je v bezvedomí (vtedy ho treba uložiť do stabilizovanej polohy, ak prestane dýchať, treba začať s oživovaním)
 • ak je dieťa mladšie ako 6 mesiacov, chýba mu potrebný reflex
 • ak sa dieťa aktívne bráni (vtedy vyvolávanie dávenia urobí viac škody ako osohu)
 • NIKDY NEDÁVAJTE DEŤOM PIŤ MLIEKO ANI SLANÚ VODU! Tuk urýchľuje vstrebávanie niektorých jedov a slaná voda môže detský organizmus takisto poškodiť.

MÔŽETE VYVOLAŤ VRACANIE!

 • po bezprostrednom vypití prípravkov, ktoré obsahujú etylénglykol: nemrznúce zmesi, brzdové kvapaliny
 • bezprostredne po vypití pesticídov: prípravky na odstraňovanie buriny, na ochranu rastlín, na ničenie škodcov (myši, potkany, slimáky, hmyz)
 • bezprostredne po užití nebezpečných liekov (na srdce a krvný tlak, cukrovku, nervový systém, psychiku, bolesť, reumu)
 • bezprostredne po zjedení jedovatých húb (pri smrteľne jedovatej muchotrávke zelenej nastupujú príznaky otravy po 6–12 hodinách i neskôr)

AKO VYVOLAŤ VRACANIE

 • Pri súčasnej dostupnosti rýchlej zdravotníckej pomoci na telefónnom čísle 155 sa odporúča pri rozhodovaní o tom, či vyvolať vracanie u detí, alebo nie, rozvážny postup. Najmä u menších detí hrozí riziko, že zvratky vbehnú do dýchacích ciest dieťaťa, ktoré sa začne dusiť.
 • Ak dieťa vracia spontánne, treba ho držať prehnuté cez kolená, s hlavou nižšie ako telo, čím sa predíde vdýchnutiu obsahu žalúdka.
 • Na vyvolanie vracania u starších detí a dospelých sa odporúča vypiť pol litra teplej vody a mechanicky dráždiť prstom hltan. Tento postup treba opakovať, kým postihnutý nevracia len čistú vodu.
 • Ak vezieme dieťa do nemocnice vlastným autom, malo by ležať na sedadle položené bruchom cez kolená dospelého a hlavu mať otočenú nabok, aby nevdýchlo zvratky.

Zabezpečte si aktívne uhlie!

Odporúča sa, aby všetky domácnosti, najmä tie, kde vyrastajú malé deti, mali v lekárničke k dispozícii aktívne čierne uhlie (Carbosorb, Carbotox, Carbocit, Carbofit, Carbo medicinalis). Optimálne je však mať v zásobe práškovú formu čierneho uhlia (Carbosorb vo vrecúškach). „Rozpustený prášok vo vode dokáže v tráviacom ústrojenstve vytvoriť väčšiu plochu schopnú pohltiť toxíny, čo sa drvením tabliet aktívneho uhlia nedosiahne,“ vysvetľuje PharmDr. Silvia Plačková, PhD.

„Efektivita aktívneho uhlia klesá s časom, najväčšia účinnosť je do jednej hodiny po požití nejakého toxínu.“ Nemá význam ho podávať v prípade otráv žieravinami, nenaviažu sa naň a odborníci pre čierne sfarbenie neskôr nemôžu endoskopom dobre skontrolovať rozsah poleptania útrob.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #jed #otrava #vracanie #Národné toxikologické informačné centrum