Kosť má štruktúru gotickej katedrály

Kosť má ušľachtilú štruktúru, ktorú by sme mohli prirovnať k štruktúre gotických katedrál - s minimálnym množstvom materiálu sa dosahuje veľká pevnosť, tvrdí doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD. Ale trámy sa nesmú prerušiť, dodáva.

25.11.2013 06:00
kosť, chrbtica, kostra Foto:
Osteoporóza postihuje najmä ženy po menopauze, no jej korene siahajú do podstatne mladšieho veku.
debata

Riziko rednutia kostí je v našich podmienkach pomerne vysoké. Dôvodom je najmä starnutie a životný štýl. „Jedna z troch žien a jeden z piatich mužov vo veku nad 50 rokov utrpí osteoporotickú zlomeninu, čo zjednodušene znamená, že osteoporózy je u žien viac ako rakoviny prsníka a v prípade mužov viac než rakoviny prostaty,“ konštatuje prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., z V. internej kliniky LFUK a FNsP v Bratislave. Toto ochorenie kostí je typické stratou kostnej hmoty a poškodením mikroarchitektúry kostného tkaniva. Vedie teda k zvýšenej krehkosti a lámavosti kostí už pri minimálnej traume.

Ochorenie často prebieha bez príznakov. Preto je najmä po šesťdesiatke dôležité pravidelné denzitometrické meranie kostnej hustoty. Je to nenáročné, bezbolestné špeciálne vyšetrenie, ktoré sa robí najčastejšie v oblasti driekovej chrbtice a bedra (krčka stehennej kosti). Toto meranie stanoví množstvo kostnej hmoty a to sa porovnáva s hodnotami u zdravých, mladých žien.

Výsledkom merania je T-skóre (rozdiel medzi nameraným množstvom kostnej hmoty a referenčnou hodnotou). Čo sa týka dostupnosti tohto špecializovaného vyšetrenia, Slovensko patrí medzi európsku špičku. Na milión obyvateľov sme mali pred časom vyše 13 denzitometrov (dnes je to možno ešte viac), na porovnanie – v celej Indii ich donedávna bolo dohromady možno šesť. Diagnostiku a liečbu osteoporózy zabezpečujú osteológovia – lekári so špecializáciou v odboroch endokrinológia, reumatológia alebo ortopédia.

Kostná kvantita, ale aj kvalita

Osteoporóza postihuje najmä ženy po menopauze, no jej korene siahajú do podstatne mladšieho veku. Jej predstupňom je osteopénia, čo je bezpríznaková, ale už sa začínajúca deštrukcia kosti. Osteoporóze by nemali venovať pozornosť len staršie ženy, ktorým už hrozia jej prejavy, ale aj mladi ľudia, ktorí do budúcnosti môžu ovplyvniť svoje riziko vzniku ochorenia. Významný je dostatočný príjem vápnika a vitamínu D. „Déčko“ nám výrazne chýba najmä v zimných mesiacoch. Nesmierne dôležitá je aj pohybová aktivita. O pevnosti kosti, o tom, či sa kosť neskôr zlomí, totiž rozhoduje nielen jej aktuálna hustota v konkrétnom veku (čiže kvantita), ale aj kvalita. Na ňu majú vplyv dedičné dispozície, ale zároveň si kosť od detstva do určitého veku aktívne budujeme.

Medzi prvé osteoporotické zlomeniny často patrí zlomenina predlaktia. Ak ste takúto zlomeninu prekonali po minimálnom úraze, mali by ste vyhľadať osteológa. Medzi časté osteoporotické zlomeniny patria zlomeniny stavcov, najzávažnejšie sú však zlomeniny bedrovej kosti. Na následky tejto zlomeniny totiž do roka zomiera 20–30 % pacientov a 30–40 % je trvalo odkázaných na pomoc a opateru iných. „Z tohto hľadiska môže byť osteoporóza vlastne smrteľné ochorenie, pretože pre človeka v istom veku je zlomenina bedrového kĺbu rozsudkom smrti,“ konštatuje prof. Payer.

Kedy na denzitometriu?

Ak má žena podozrenie na osteoporózu na základe rtg vyšetrenia po zlomenine, rednutie kostí, resp. zlomeniny sa vyskytujú v rodine, možno ju poslať na denzitometrické vyšetrenie aj pred menopauzou. Pacienti bez rizikových faktorov by mali navštíviť denzitometrické pracovisko po 65. roku života. Denzitometria predlaktia nie je vhodná na včasnú diagnostiku, pretože na chrbtici už človek môže mať osteoporózu, ale v oblasti zápästia ešte nie. Najvčasnejším indikátorom rednutia kostí je podľa doc. Killingera oblasť chrbtice a krčka stehennej kosti.

Na Slovensku žije asi 240-tisíc ľudí s osteoporózou, len okolo 30 % z nich je diagnostikovaných a len 18 % sa adekvátne lieči. Svetový deň osteoporózy je príležitosťou upriamiť pozornosť na diagnózu, ktorá sa považuje za nevyhnutnú súčasť starnutia, pritom vďaka liečbe a správnej životospráve sa dá jej rozvoju zabrániť.

Rizikové faktory

neovplyvniteľné

 • vek nad 65 rokov – hoci riziko začína výrazne narastať po päťdesiatke
 • ženské pohlavie
 • menopauza alebo hysterektómia (vybratie maternice)
 • genetické faktory – osteoporóza v rodinnej anamnéze
 • oneskorený nástup prvej menštruácie
 • nuliparita (žiadny pôrod ani tehotenstvo)
 • etnický pôvod (kaukazské etnikum)
 • hypogonadizmus (nedostatočné vylučovanie testosterónu u mužov)

ovplyvniteľné

 • poruchy stravovania
 • nízky index telesnej hmotnosti (BMI) – nižší než 19
 • znížená činnosť žliaz produkujúcich pohlavné hormóny
 • fajčenie a alkohol – dokázalo sa, že fajčiari majú oproti nefajčiarom nižšiu hustotu kostí a vyššie riziko zlomenín. Navyše ženy fajčiarky majú oproti nefajčiarkam nižšie hladiny estrogénu, čo je kľúčová látka v ochrane zdravých kostí, a tiež sa u nich skôr začína menopauza.
 • nedostatok vitamínu D
 • nedostatok fyzickej aktivity
 • niektoré ochorenia (obličiek, čriev, anorexia…)
 • dlhodobá liečba niektorými liekmi – napr. kortikoidmi, liekmi na štítnu žľazu, antiepileptikami, antacidami…
 • časté pády

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #osteoporóza #kosť #MUDr. Zdenko Killinger #stavce #rednutie kostí