Najčastejšie srdcovo-cievne ochorenia a ich príznaky

Srdce potrebuje dostatok kyslíka. Pokiaľ sa prúdenie krvi k srdcu výrazne obmedzí alebo úplne zastaví, dôjde k infarktu. Príčinou je ateroskleróza. Srdcový infarkt je vlastne poškodenie alebo odumretie časti srdcového svalu v dôsledku ischémie.

22.02.2014 06:00
tlak, srdce, vyšetrenie, tlakomer, doktor,... Foto:
Vysoký krvný tlak vzniká ako dôsledok zužovania alebo tuhnutia ciev.
debata (1)

Lekári zatiaľ nevedia, prečo k nemu dochádza, môže sa objaviť nielen na cievach poškodených aterosklerózou, ale aj na zdravých. Niekedy vzniká náhle, jeho prejavy sú intenzívne a ľahko rozpoznateľné. Väčšinou však k nemu dochádza postupne, prejavuje sa miernou bolesťou alebo neurčitým pocitom diskomfortu na hrudníku.

Okrem infarktu sú najčastejšie srdcovo-cievne ochorenia tieto:

Angina pectoris

znamená bolesť s pocitom tlaku na hrudníku, ktorá vzniká nedostatočným prekrvením srdca, čím sa mu nedostáva dostatok kyslíka a živín. Bolesť obyčajne trvá len niekoľko minút a môže sa objavovať opakovane. Na rozdiel od infarktu je nedokrvenie krátkodobé a nespôsobuje trvalé poškodenie srdcového svalu. Často sa objaví, keď má srdce zvýšené požiadavky na krv a kyslík, napríklad pri fyzickej námahe alebo pri emočnom strese.

Ateroskleróza

je proces, pri ktorom steny ciev hrubnú a strácajú svoju pružnosť. Obyčajne k tomu dochádza v dôsledku hromadenia usadenín tvorených tukom a cholesterolom v cievach ako dôsledok zlej životosprávy. Ide o ochorenie, pri ktorom sa v priebehu niekoľkých rokov zužujú cievy. Časť usadeniny sa môže uvoľniť a okolo nej sa vytvorí krvná zrazenina, ktorá potom môže cievu upchať a brániť prúdeniu krvi. Pokiaľ sa upchá cieva zásobujúca srdce, vzniká infarkt. Ak sa upchá cieva, ktorá vyživuje mozog, môže to viesť k mŕtvici. Aterosklerózou ale môžu byť postihnuté tepny kdekoľvek v tele, napríklad v dolných končatinách, obličkách, oku i ďalších orgánoch.

Búšenie srdca

ide o pocit, že vám srdce bije príliš rýchlo, príliš silno, nepravidelne alebo sa „chveje“. Búšenie obyčajne cítime v hrudníku, hrdle či na krku. Väčšinou však nie je príznakom závažnejšieho problému a ani nespôsobuje poškodenie srdca. Objavuje sa najmä v strese a pri pocitoch úzkosti či strachu. Spôsobiť ho môže aj kofeín, nikotín a alkohol a tiež príliš intenzívna fyzická aktivita.

Cievna mozgová príhoda

ide o život ohrozujúci stav, keďže tkanivo mozgu začne odumierať už v priebehu niekoľkých minút. Riziko stúpa s vekom. Medzi rizikové faktory patrí tiež vysoký tlak, diabetes, ochorenie srdca, obezita, problémy s krvným obehom, fajčenie, požívanie alkoholu, ako aj rodinná anamnéza.
Príznaky: znecitlivenie a ovisnutie jednej časti tváre, slabosť alebo znecitlivenie jednej paže, ťažkosti s rečou

Endokarditída

je závažný zápal niektorej zo srdcových chlopní. Spôsobujú ho baktérie, ktoré sa do tela môžu dostať napríklad pri zubárskych zákrokoch, kolonoskopii či iných podobných lekárskych zásahoch, a potom sa krvným obehom dostanú do srdca, kde napadnú chlopňu a začnú sa na nej množiť. Vyššie riziko infekcie majú pacienti, ktorí už trpia ochorením srdcových chlopní a tí, ktorí podstúpili chirurgické nahradenie poškodenej chlopne.

Fibrilácia predsiení

je najčastejšou poruchou srdcového rytmu – teda arytmiou. Ide o dôsledok chaotického krúženia elektrických vzruchov v oboch srdcových predsieňach: V srdcovej predsieni vzniká chaotická, abnormálna elektrická aktivita, ktorá sa šíri z iných častí predsiení, ako by mala. Dôsledkom je, že predsiene prestanú tĺcť organizovane a klesá výkonnosť a čerpacia schopnosť srdca. V najvážnejších prípadoch, najmä ak je tempo srdca príliš rýchle alebo ak sa fibrilácia objaví v už oslabenom srdci, môže spôsobiť až srdcové zlyhanie. Najzávažnejšie riziko súvisiace s fibriláciou predsiení je mŕtvica.

Hypertenzia

vysoký krvný tlak vzniká ako dôsledok zužovania alebo tuhnutia ciev. O hypertenzii hovoríme, pokiaľ je hodnota systolického tlaku vyššia ako 140 mmHg a diastolického vyššia ako 90 mmHg. Pri hypertenzii je tlak krvi na vnútornú stranu tepny príliš vysoký, čo môže viesť k narušeniu alebo poškodeniu tepien. Hypertenzia sa nedá celkom vyliečiť a u väčšiny ľudí ide o celoživotné ochorenie.

Chronické srdcové zlyhávanie

ide o dlhodobé ochorenie, pri ktorom sa srdce postupne vyčerpáva, slabne a nie je viac schopné plniť svoju základnú funkciu – rozvádzať krv a zásobovať tkanivá v tele kyslíkom. To ho podnecuje k väčšiemu výkonu, aby boli potreby organizmu zabezpečené, snaží sa biť rýchlejšie, no tým sa tento dômyselný sval ešte viac oslabuje.

Ischemická choroba srdca

dochádza pri nej k zníženiu dodávky kyslíka do srdcového svalu – nedokrveniu srdca. Vzniká vtedy, keď sú potreby srdca na kyslík a živiny vyššie, ako je schopné dodať. Najčastejšou príčinou býva postihnutie ciev, ktoré vyživujú srdce, chorobným procesom, najmä aterosklerózou. Nedostatok kyslíka, ku ktorému pri ischemickej chorobe srdca dochádza, môže spôsobiť bolesť na hrudníku – anginu pectoris a niekedy dokonca až srdcový infarkt.

Kardiomyopatia

srdcový sval sa zväčšuje, tkanivo hrubne a stráca pružnosť. To môže viesť k zlyhaniu srdca, ako aj poruchám rytmu – srdcovej arytmii. Kardiomyopatiu môžete zdediť alebo môže vzniknúť ako dôsledok iného ochorenia, napríklad infekcie srdcového svalu, následkom porúch srdcových chlopní, ischemickej choroby srdca, ale objavuje sa aj u ľudí, ktorí často pijú alkohol. Býva sprievodným ochorením pri poruchách metabolizmu a pri niektorých celkových ochoreniach, napríklad reumatoidnej artritíde či sklerodermii. Môže vzniknúť v akomkoľvek veku, teda aj u mladých ľudí či detí.

Vrodené choroby srdca

postihujú asi 1 zo 100 detí. Niektoré sa prejavia ihneď po narodení, iné počas detstva a niektoré sa prejavia až v dospelosti. Niektoré z nich nespôsobujú žiadne príznaky. Medzi najčastejšie patria: poruchy srdcových chlopní, defekty steny medzi srdcovými dutinami, poruchy srdcového svalu, ktoré môžu viesť k zlyhávaniu srdca, nesprávne prepojenie žíl a tepien v srdci.

Myokarditída

je ochorenie spôsobené zápalom srdcového svalu. Môžu ho vyvolať rôzne infekcie a často sa objavuje aj u ľudí, ktorí sú inak úplne zdraví. Najlepší spôsob, ako jej predchádzať, je liečiť akúkoľvek infekciu v tele čo najskôr. Najčastejšou príčinou sú vírusové infekcie, proti ktorým začnú bojovať bunky imunitného systému. Tie však tiež produkujú rôzne chemikálie. Pokiaľ sa títo „bojovníci“ dostanú do srdca, môžu tam uvoľniť chemické látky, ktoré poškodia srdcový sval, ten sa následne oslabuje, môže sa zduriť a jeho tkanivo hrubnúť.

Ochorenia srdcových chlopní

srdcové chlopne majú mimoriadne dôležitú úlohu – zabezpečujú jednostranný tok krvi v srdci. Mnohé problémy s chlopňami sa najprv prejavia ako šelest na srdci. Väčšinou je podobný sipotu či svišťaniu alebo sa môže prejavovať zvukom podobným „kliknutiu“, pokiaľ chlopňa nedokáže brániť spätnému toku krvi. Poškodené chlopne narúšajú čerpaciu schopnosť srdca.

Perikarditída

je zápal osrdcovníka, ktorý sa prejavuje jeho opuchom a podráždením. Obyčajne nespôsobuje vážnejšie problémy a u väčšiny ľudí sa stav zlepší do sedem až 10 dní. Najčastejšou príčinou býva vírusová infekcia, ale môže sa objaviť aj po prekonaní infarktu, poranení hrudníka, po operácii srdca alebo ako sprievodná komplikácia iných ochorení, napríklad zvýšenej činnosti štítnej žľazy, obličkových ochorení, tuberkulózy, HIV či lupusu. Ak ochorenie neustupuje alebo sa jeho príznaky zhoršujú, môže to byť príznakom hromadenia tekutiny a zvýšeného tlaku v oblasti srdca, ktoré si vyžadujú ďalšiu liečbu.

Srdcová arytmia

pojmom arytmia sa označujú súhrnne všetky poruchy srdcového rytmu. Vznikajú ako dôsledok nesprávneho fungovania elektrických impulzov v srdci, ktoré mu dávajú „príkazy“ na zmršťovanie a uvoľňovanie. Srdce pri arytmii tlčie buď príliš rýchlo, alebo príliš pomaly, alebo jeho funkcia kolíše. Postupne stráca svoju funkciu a nedokáže efektívne pumpovať krv do orgánov a tkanív, takže napríklad pľúca či mozog tiež nemôžu správne fungovať a dochádza k poškodeniu organizmu.

Zväčšenie srdca (Kardiomegália)

je ochorenie, ktoré obyčajne vzniká v dôsledku vysokého tlaku alebo koronárnej choroby srdca. Zväčšené srdce nedokáže správne a dostatočne účinne pumpovať krv, čo vedie k srdcovému zlyhaniu. Väčšina ľudí so zväčšeným srdcom musí celý život užívať lieky. Najčastejšou príčinou zväčšenia srdca je zablokovanie správneho prúdenia krvi do srdca a vysoký krvný tlak.

Príznaky ochorení srdca

Príznaky, ktorými sa choroby srdca prejavujú, môžu byť rôzne a závisia od konkrétneho ochorenia a jeho príčiny. Pri kardiovaskulárnych ochoreniach je príčinou zúženie alebo zablokovanie ciev, ktoré bránia dostatočnému prekrvovaniu srdca, mozgu či iných orgánov v našom tele. Medzi ich prejavy patria najmä: bolesť na hrudníku, dýchavičnosť, bolesť, znecitlivenie, slabosť alebo chlad v končatinách

Prejavy súvisiace so srdcovou arytmiou
srdcové ochorenia môžu byť spôsobené tiež abnormálnym srdcovým rytmom (srdcovou arytmiou), keď srdce bije príliš rýchlo, príliš pomaly alebo nepravidelne. Medzi prejavy srdcových arytmií patrí: pocit chvenia v hrudníku, rýchle búšenie srdca (tachykardia), pomalý tlkot srdca (bradykardia), bolesť na hrudníku, dýchavičnosť, závraty, mdloby až strata vedomia

Prejavy vrodených ochorení srdca
vážnejšie vrodené choroby srdca sa obyčajne prejavia krátko po pôrode, a to najčastejšie týmito príznakmi: sivé alebo modré až fialové sfarbenie pokožky (cyanóza), opuchy nôh, brucha alebo oblasti okolo očí, dýchavičnosť počas kŕmenia
menej závažné vrodené ochorenia sa obyčajne podarí odhaliť až v staršom veku dieťaťa a nezriedka až v dospelosti. Príznaky týchto ochorení, ktoré obyčajne nie sú život ohrozujúce, môžu byť: dýchavičnosť počas cvičenia či aktivity, únava aj po krátkom cvičení či aktivite, hromadenie tekutiny v srdci alebo pľúcach, opuchy rúk, členkov alebo nôh

Príznaky spôsobené oslabením srdcového svalu
spočiatku sa nemusí táto porucha nijako prejavovať, no s postupom a zhoršovaním ochorenia sa môže objaviť: dýchavičnosť pri námahe alebo aj v pokoji, opuchy nôh, členkov a chodidiel, opuch (zväčšenie) brucha v dôsledku hromadenia tekutiny, únava, nepravidelný tlkot srdca, ktorý pacient pociťuje ako rýchle búšenie alebo chvenie, závraty, mdloby alebo strata vedomia

Príznaky súvisiace s infekciami srdca
sa môžu mierne líšiť podľa toho, ktorú časť srdca infekcia postihne, najčastejšie sa však objavuje: zvýšená teplota, dýchavičnosť, slabosť alebo únava, opuchy nôh a brucha, zmeny srdcového rytmu, suchý alebo pretrvávajúci kašeľ, kožné vyrážky, škvrny či vriedky na koži

Príznaky spôsobené poruchou srdcových chlopní
úlohou srdcových chlopní je otvárať a uzatvárať tok krvi srdcom, aby dokázalo fungovať ako dokonalá pumpa a správne okysličovať krv. Naše srdce má štyri chlopne a ich poškodenie alebo porucha ich funkcie sa obyčajne prejavujú týmito príznakmi: únava, dýchavičnosť, nepravidelný tlkot srdca, šelest na srdci, opuchy nôh alebo členkov, bolesť na hrudníku, mdloby, krátke bezvedomie (synkopa)

Zdroj: www.presrdce.eu

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #srdce #príznaky #srdcovo-cievne ochorenia