Psoriáza: ochorenie, ktoré vám zmení život

Psoriáza nie je len nepríjemné kožné ochorenie, ale pre chorého je aj spoločenským problémom. Často ovplyvňuje intímne, ale aj pracovné vzťahy človeka. A čím ťažšou formou psoriázy človek trpí, tým je choroba psychicky náročnejšia. Aj keď psoriáza, okrem vzácnych výnimiek, nie je život ohrozujúcim ochorením, jej vplyv na každodenné aktivity je nepopierateľný.

29.10.2014 06:00
psoriáza, koža, pokožka, vyšetrenie, imunitný... Foto:
Psoriáza je chronické ochorenie kože spôsobené poruchou imunitného systému.
debata

„Okrem viditeľných kožných prejavov ovplyvňuje psoriáza tiež psychický stav pacientov, ktorí sa so svojím ochorením musia sami vyrovnať. Častý je pocit menejcennosti a  neistoty. Až 80 % pacientov trpiacich závažnou psoriázou uvádza negatívny vplyv na každodenný život, 35 až 50 % uvádza, že psoriáza narušuje ich sexuálne vzťahy,“ konštatoval profesor Juraj Péč, prednosta Dermatovenero­logickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine.

„Psoriáza je chronické ochorenie kože spôsobené poruchou imunitného systému. Na vzniku ochorenia sa podieľajú genetické predispozície. Spúšťačom u ľudí s takzvanými „psoriatickými génmi“ býva stres, nesprávny životný štýl, ale aj bakteriálne ochorenia, ktoré nesúvisia priamo s kožou, napríklad streptokoková angína,“ vysvetlil profesor Juraj Péč. „Menej často môže vyvolať chronickú psoriázu akútne zápalové ochorenie kože či mechanické a chemické poškodenie kože. Psoriáza však nie je nákazlivá.“

Odhaduje sa, že na Slovensku je asi 100-tisíc psoriatikov. „Rané štádiá si však chorí často liečia svojpomocne alebo vôbec. Keďže ide o pomaly postupujúce ochorenie, ktoré so sebou zároveň prináša stigmu viditeľného kožného ochorenia, mnohí ho radšej skrývajú a nechcú odbornú pomoc vyhľadať. Pritom sa pacienti s vhodnou liečbou a disciplínou môžu dostať do štádia, keď sa u nich ochorenie prejavuje minimálne a neznižuje kvalitu ich života,“ konštatoval profesor Péč.

Fakty o psoriáze

  • psoriáza je chronické zápalové ochorenie celého organizmu, ktoré sa viditeľne prejavuje na koži. Zaraďuje sa medzi autoimunitné ochorenia, teda ochorenia, pri ktorých sa imunitný systém obráti proti vlastnému organizmu. Postihuje približne 2 až 3 % európskej populácie, na svete je postihnutých približne 80 miliónov ľudí
  • okrem kože bývajú postihnuté aj nechty a kĺby. Nejde sa o nákazlivú, život ohrozujúcu chorobu, ale ľudia so psoriázou majú vyššie riziko vzniku a rozvoja cukrovky, artritídy, srdcových chorôb a depresie. Môže sa prejaviť v akomkoľvek veku, najčastejšie sa prvýkrát objaví vo veku 15 až 35 rokov. Nedá sa vyliečiť, ale je to liečiteľné ochorenie, ktoré môže po adekvátnej liečbe ustúpiť a nemusí sa prejaviť roky

Psoriáza je:

  • zápalové ochorenie: v dôsledku zápalu sa kožné bunky v postihnutých oblastiach reprodukujú 3 až 6 dní namiesto bežných 28 dní. To vedie ku vzniku zhrubnutých šupinatých ložísk
  • dobre liečiteľná: k dispozícii je široké spektrum účinnej liečby na psoriázu, ktorá dokáže udržať psoriázu pod kontrolou a zlepšiť kvalitu života psoriatika
  • bežná: odhaduje sa, že celosvetovo trpí touto chorobou približne 2 až 5 % ľudí

Psoriáza nie je:

  • nákazlivá: nie je spôsobená baktériami alebo vírusmi. Nemôžete ju od niekoho „chytiť“ a niekoho „nakaziť“
  • iba" choroba kože: psoriáza je viac ako len nepríjemne vyzerajúca vyrážka – môže vážne ovplyvniť vaše fyzické a psychické zdravie. Môže viesť k vzniku cukrovky a iným závažným ochoreniam
  • niečo, čo zmizne samo od seba: ochorenie má fázy zhoršenia a zlepšenia, niekedy ustúpi aj na dlhé obdobie. U niektorých postihnutých sú tieto obdobia cyklické, opakujúce sa, chorobu „spúšťajú“ určité faktory (stres, gravidita, infekcia…), alebo sa zhoršuje v určitých obdobiach roka (často v zime)

Zdroj: bezpsoriazy.sk

Jednoznačná príčina vzniku ochorenia neexistuje. O tom, či sa psoriáza u geneticky predisponovaného jedinca prejaví, rozhoduje viacero faktorov. Ochorenie má, podobne ako cukrovka či reumatizmus, autoimunitný charakter. Imunologické aj kožné zmeny súvisia s genetickou výbavou človeka. Až u tridsiatich percent chorých možno zistiť nejaké postihnutie v rodine. Nededí sa však choroba, ale sklon k nej. Pri postihnutí jedného rodiča je pravdepodobnosť vzniku ochorenia u dieťaťa 30-percentná, ak majú psoriázu obaja rodičia, pravdepodobnosť sa zvyšuje až na 70 percent.

Psoriáza nepostihuje len kožu, ale môže byť spojená aj s inými zdravotnými komplikáciami. „Už stredne ťažká psoriáza sa významne spája s pridruženými ochoreniami, ktoré môžu byť smrteľné. Ide najmä o kardiovaskulárne ochorenia, metabolický syndróm a diabetes,“ upozornil profesor. Fakt, že ide o závažné ochorenie, potvrdila aj Svetová zdravotnícka organizácia WHO na svojom valnom zhromaždení. "Psoriáza je závažnou chronickou neprenosnou chorobou. Uznesenie informuje, že týmto ochorením trpí 125 miliónov ľudí na svete. Aj keď ide primárne o kožné ochorenie, často ho sprevádzajú postihnutia iných orgánov a predstavuje pre každého pacienta aj značnú psychosociálnu záťaž,“ povedala Darina Sedláková, riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku. „Mnoho pacientov trpí aj preto, že nemajú dostatočné znalosti o ochorení a nemajú adekvátny prístup k liečbe,“ dodala.

Prejavuje sa červenými ložiskami so striebristými šupinami. Vznikajú preto, že koža rýchlo rastie a nedokonale rohovatie. Normálne sa kožná bunka od najhlbšej vrstvy kože dopracuje ku kožnému povrchu približne za mesiac. U psoriázy sú to len tri až štyri dni.

Podľa profesora Péča ide síce o nevyliečiteľné, ale veľmi dobre liečiteľné ochorenie. Postihuje rovnako mužskú i ženskú populáciu a prevažuje u bielej rasy. "Existuje veľa možností liečby a v súčasnosti je len malá pravdepodobnosť, že ochorenie nedokážeme dostať pod kontrolu. Medzi možnosti modernej liečby patrí biologická liečba.

Nejde však o žiadne „moderné ochorenie“. O jej existencii sa vie stáročia. Typické znaky psoriázy sa našli na mumifikovaných telách z počiatkov kresťanskej éry. V tých časoch sa však ako liečebný prostriedok používal decht. Okrem toho, že boli takíto pacienti špinaví, navyše aj neuveriteľne páchli. Chorobu si ľudia často mylne zamieňali s malomocenstvom. Pojem psoriáza pochádza z gréckeho slova "psora“, ktoré pôvodne označovalo svrab, neskôr každé svrbivé kožné ochorenie. Prvá zmienka o nej pochádza v diele Corpus Hippocraticum, vydanom sto rokov po smrti gréckeho lekára a filozofa Hippokrata. Ale až Ferdinand von Hebra v roku 1842 vo Viedni presne definoval lupienku a popísal jej rôzne klinické príznaky. A až v roku 1940 odborníci po prvý raz v boji proti kožných ochoreniam ako zbraň nasadili vitamín A. V 20. storočí sa výskumníci snažili objaviť aj príčinu ochorenia. V 90. rokoch minulého storočia sa ukázalo, že psoriáza je mnohofaktorové ochorenie, závisiace od genetických a imunologických faktorov a od vplyvov vonkajšieho prostredia.

Deň otvorených dverí upozorňuje na závažnosť ochorenia

Už desať rokov patrí 29. október Svetovému dňu psoriázy. Slovenská dermatovenero­logická spoločnosť v tento deň pozýva na konzultácie do centier biologickej liečby. Projekt má názov Aj so psoriázou máte šancu. Pre pacientov je to možnosť navštíviť centrá, kde budú môcť konzultovať stav svojho ochorenia a možnosti liečby. Svoje dvere otvoria všetky centrá na Slovensku, teda centrum v Bratislave (Ružinov aj Mickiewiczova), Nitre, Martine, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach.

„Deň otvorených dverí sa uskutoční 29. októbra a potrvá od 8. do 16. h. Nie je potrebný žiadny výmenný lístok, stačí len prísť. Lekári budú trpezlivo odpovedať na všetky otázky ohľadom psoriázy,“ hovorí dermatovenerológ Peter Kozub z Nemocnice Staré Mesto UN v Bratislave. „Budú mať možnosť dozvedieť sa o všetkých liečebných možnostiach psoriázy a presvedčiť sa tak o tom, že psoriáza je síce stále nevyliečiteľné ochorenie, no pacient sa dá udržiavať vo veľmi dobrom stave s vysokou kvalitou života.“

Deň otvorených dverí sa uskutoční v týchto centrách biologickej liečby: FNsP Bratislava, Nemocnica Staré Mesto, Dermatovenero­logická klinika, Mickiewiczova 13
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.

Univerzitná nemocnica Bratislava, Kožná klinika UNB a SZU, Ružinovská 6
MUDr. Mária Žilinková

Fakultná nemocnica Martin, Dermatovenero­logická klinika, Kollárova 2
prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Dermatovenero­logická klinika, Nám. L. Svobodu 1
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

FN L. Pasteura Košice, Dermatovenero­logická klinika, Trieda SNP 1
MUDr. Tomáš Kampe

FNsP J. A. Reimana Prešov, Oddelenie dermatovenerológie, J. Hollého 14
MUDr. Klára Martinásková, PhD.

Fakultná nemocnica Nitra, Dermatovenero­logické oddelenie, Špitálska 6
MUDr. Katarína Zaujecová

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #psoriáza #pokožka