Zdravie svojho srdca má každý z nás vo svojich rukách

Ochorenia srdca sú každoročne zodpovedné za 17,3 milióna predčasných úmrtí vo svete. Predpokladá sa, že do roku 2030 sa tento počet zvýši až na 23 miliónov. Napriek tomu, že v posledných rokoch percentuálny pomer týchto úmrtí na Slovensku klesol, ešte stále je smrť v dôsledku ochorenia srdca tou najčastejšou.

13.11.2014 06:00
žena, srdce, láska Foto:
Podľa odborníkov sa srdcovým ochoreniam dá vyhnúť práve pravidelným pohybom, nefajčením a zdravou životosprávou.
debata

„Redukciou rizík, teda znížením hladiny cholesterolu, lepšou kontrolou tlaku krvi, nefajčením, zvýšením fyzickej aktivity, je možné znížiť riziko úmrtia na ochorenia srdca a ciev až o 80 percent,“ upozornil docent Ján Lietava, prezident Slovenskej ligy Srdce Srdcu.

Za vznik kardiovaskulárneho ochorenia však môže aj prostredie, v ktorom žijeme, pracujeme či trávime voľný čas. To môže mať značný vplyv na možnosť vybrať si správnu alternatívu pre zdravie nášho srdca – predovšetkým v súvislosti s postupujúcou urbanizáciou prostredia, ktorá mení náš životný štýl a spôsob stravovania.

Ľudia, ktorí žijú v mestách, sú často vystavení ponuke rýchleho občerstvenia. V rozvojových krajinách musia miliardy ľudí čeliť nebezpečným podmienkam pri varení, napríklad takmer 3 miliardy si varia a kúria tradičnými sporákmi či otvoreným ohňom, pričom sa vystavujú silnému pôsobeniu dymu a kuriva. To vedie každoročne k 4 miliónom predčasných úmrtí. Nebezpečné verejné priestory môžu viesť k rozvoju sedavého životného štýlu. „Zabezpečenie prístupu jednotlivcov k zdravému prostrediu vyžaduje okamžité kroky na národnej a medzinárodnej úrovni. Skutočne existuje možnosť podporiť iniciatívy, ktoré môžu znížiť výskyt srdcovocievnych ochorení, napr. zákaz fajčenia vo verejných parkoch, minimalizácia reklamy na tabakové výrobky a rýchle občerstvenie a lepší systém zdravotníctva,“ konštatoval docent Lietava.

V niektorých svetových metropolách už dochádza k zlepšeniu a mnohé vlády prijali rozhodnutia prospievajúce srdcu zavedením postupov vytvárania zdravého prostredia. Napríklad primátor Paríža oznámil spustenie pilotného programu zákazu používania tabakových výrobkov v jednom z parížskych parkov. V Bogote sú každú nedeľu a na štátne sviatky zatvorené všetky hlavné ulice, s cieľom podporiť ľudí v pohybe. Na tejto kampani sa zúčastňuje 10 % obyvateľov, u ktorých je dvakrát vyššia pravdepodobnosť, že splnia normy fyzickej aktivity, ako u obyvateľov, ktorí sa do kampane nezapájajú. V meste New York vytvorilo ministerstvo dopravy pešie zóny na Times Square a v iných oblastiach mesta. Tým sa zvýšil počet chodcov až o 11 % a v prípade prázdnych priestorov otočených do ulice na Námestí Union Square došlo k poklesu výskytu chorôb srdca o 49 %.

Na Slovensku sa situácia zlepšuje aspoň v edukácii. V porovnaní s minulosťou viac ľudí vie, aké sú normálne hladiny cholesterolu, aký by mal byť správny pulz či krvný tlak. „Sme radi, že povedomie o srdcovo-cievnych ochoreniach narastá, ale stále nie sme spokojní,“ povedal docent Gabriel Kamenský, správca Slovenskej nadácie srdca a vedúci oddelenia neinvazívnej kardiovaskulárnej diagnostiky na V. internej klinike UN Bratislava, pracovisko Ružinov.

V rámci Svetového dňa srdca absolvovalo vlani vyšetrenia približne 6-tisíc Slovákov, pričom bez akéhokoľvek rizikového faktora bolo len 16,89 % žien a 15,66 % mužov. „Artériovú hypertenziu malo v anamnéze 33,57 % respondentov, fajčenie 19,03 %, cukrovku 7,03 %, nedostatok pohybu udávalo 28,77 % a pozitívnu rodinnú anamnézu malo 36,45 %. Obezitu podľa BMI (30 a viac) malo 17,57 % vyšetrených, viscerálnu obezitu definovanú obvodom pása (nad 102 u mužov a nad 88 cm u žien) malo až 35,92 %, zvýšenú hladinu celkového cholesterolu nad 5 mmol/l malo 58,76 % opýtaných,“ konštatoval docent Kamenský.

Pri porovnaní rizikových faktorov u žien a mužov sú muži významne rizikovejší ako ženy. „V roku 2013 sme oproti rovnakým meraniam z roka 2011 zistili nasledujúce dva pozitívne a tri negatívne trendy v najzávažnejších rizikových faktorov: počet osôb so zvýšeným tlakom krvi má mierne klesajúcu tendenciu, potešujúcim zistením je aj pokles obéznych ľudí, ale narástol počet fajčiarov, viac je aj ľudí s vyššou hladinou cholesterolu a menej je aj tých, ktorí sa pravidelne hýbu,“ konštatoval docent Kamenský.

Podľa odborníkov sa pritom srdcovým ochoreniam dá vyhnúť práve pravidelným pohybom, nefajčením a zdravou životosprávou. V rámci stravovacích návykov prispieva k zníženiu rizika menšia konzumácia soli a tukov, väčší príjem vlákniny, ovocia a zeleniny. „Prevencia je totiž v hlave. Ak nechcem zomrieť, musím sa o seba, a teda aj o svoje srdce starať,“ dodal Kamenský.

Čo je kód zdravého života?

V skratke ho vystihuje číslo 0–30–5–120–80, ktoré by sme mali všetci poznať a snažiť sa ho dodržiavať!

 • 0 cigariet (nefajčiť)
 • 30 minimálne 30 minút pohybu denne
 • 5 hladina celkového cholesterolu v krvi do 5 mmol/l
 • 120/80 hodnoty optimálneho tlaku krvi

Prečo sú tieto čísla dôležité? Pretože zdravým životným štýlom, ktorého dôležitou súčasťou je nefajčenie, dostatočný pohyb, správne stravovanie, vieme až v 90¤% zabrániť vzniku srdcovo-cievnych ochorení. Nemenej dôležitá je informácia, že až v 40¤% vieme ovplyvniť tieto parametre svojím individuálnym správaním.

Aj malé zmeny vám pomôžu zmierniť riziko srdcových chorôb a cievnej mozgovej príhody

Majte doma dostatok zdravých potravín:

 • obmedzte spotrebu polotovarov, ktoré majú často vysoký obsah cukru, soli a tukov,
 • stravujte sa tak, aby súčasťou vášho jedálneho lístka bolo čerstvé ovocie a zelenina, prípadne vymeňte sladkosti za mango alebo iné ovocie,
 • sami si pripravujte zdravé jedlo do školy alebo do práce.

Prestaňte doma fajčiť:

 • ak doma prestanete fajčiť, zlepší sa tým nielen vaše zdravie, ale aj zdravie vašich detí,
 • jedným zo spôsobov, ako sa stať dobrým vzorom pre svoje deti, je prestať fajčiť.

Buďte aktívni:

 • obmedzte pozeranie televízie,
 • naplánujte si rôzne aktivity v prírode, napríklad bicyklovanie, turistiku alebo sa len jednoducho hrajte v záhrade.
Na Slovensku ubúda tých, ktorí sa pravidelne hýbu. Foto: SHUTTERSTOCK
senior, pohyb, cvičenie, zdravý život Na Slovensku ubúda tých, ktorí sa pravidelne hýbu.

Zistite, aké máte riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení:

 • navštívte svojho lekára a dajte si zmerať krvný tlak, cholesterol a glukózu v krvi. Na základe vašej hmotnosti lekár zistí váš index BMI a povie vám, aké máte riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení,
 • keď budete vedieť, aké riziko vám hrozí, môžete si vypracovať konkrétny plán, ako zlepšiť zdravie svojho srdca. Aj váš lekár vám môže poradiť vhodné spôsoby liečby.

Spoločným úsilím dokážete urobiť zmeny v mieste svojho bydliska, napríklad:

 • zlepšiť kvalitu telesnej výchovy v školách a mimoškolských zariadeniach,
 • budovať a udržiavať prostredie vhodné pre aktívny pohyb, napríklad dobré pouličné osvetlenie, upravené chodníky, ihriská a pod.,
 • zabezpečiť, aby sa v školách, na pracoviskách, v nemocniciach a na klinikách ponúkalo zdravé, výživné a cenovo dostupné jedlo,
 • celospoločensky obmedziť fajčenie na verejnosti a určiť fajčiarske zóny.

Existujú veci, ktoré môžete urobiť ihneď, aby ste vytvorili zdravé prostredie v školách, na pracovisku, či vo svojej komunite:

 • vyžadujte na svojom pracovisku zákaz fajčenia a podporujte svojho zamestnávateľa, aby poskytoval pomoc kolegom, ktorí chcú prestať fajčiť,
 • upozorňujte na fajčiarske zóny umiestnené vedľa ihrísk, škôl alebo blízko vstupných priestorov;
 • pokiaľ je to možné, choďte do práce alebo do školy na bicykli alebo peši,
 • počas obednej prestávky kráčajte po schodoch a na obed choďte peši,
 • žiadajte, aby sa v závodnej alebo školskej jedálni podávalo zdravé jedlo

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #srdce #cholesterol #srdcovo-cievne ochorenia