Chronická obštrukčná choroba pľúc nie je chorobou fajčiarov

Trápi vás chronický kašeľ a tvoria sa vám hlieny? Ste navyše unavení a rýchlo sa zadýchate? Možno vás trápi závažné respiračné ochorenie s krkolomným názvom chronická obštrukčná choroba pľúc, v skratke CHOCHP, ktoré postihuje priemerne až 10 % populácie a z hľadiska úmrtnosti je rovnako závažné ako onkologické ochorenia.

19.12.2014 06:00
doktor, pacient, vyšetrenie, pľúca, dýchanie,... Foto:
Sedem z desiatich pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc sú muži.
debata

Jedným z dôvodov je aj to, že pacienti prichádzajú k lekárovi neskoro, často v pokročilých štádiách ochorenia. Medzi hlavné rizikové faktory patrí ovzdušie, prach a emisie.

Ide o smrteľné a nevyliečiteľné ochorenie, ktoré postihuje každého desiateho Slováka. Náklady na liečbu respiračných ochorení v Európe presahujú 380 miliárd eur, z toho rakovina pľúc a chronická obštrukčná choroba pľúc stojí viac ako 200 miliárd. Aj napriek závažnosti tohto ochorenia je miera informovanosti verejnosti stále pomerne nízka.

„Naši pacienti si ešte stále plne neuvedomujú hrozbu, ktorá sa ukrýva v zdanlivo nenápadných príznakoch, akými sú napríklad opakujúci sa kašeľ či častá dýchavica. Nevedia, že môže ísť o prvé štádium chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Verejnosť nemá dostatočné informácie o tom, že táto choroba so sebou prináša vážne ohrozenie zdravia a života, ktoré je porovnateľné s onkologickými ochoreniami,“ upozornila docentka Marta Hájková, hlavná odborníčka pre pneumológiu na Slovensku.

Verejnosť považuje toto ochorenie za ochorenie fajčiarov. „Táto informácia však nie je úplne pravdivá. CHOCHP ohrozuje širokú populáciu, bez rozdielu pohlavia a veku, postihuje tak fajčiarov, ako aj nefajčiarov a zlou kvalitou ovzdušia riziko jej vzniku narastá,“ konštatoval docent Ivan Majer, predseda Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti.

Podľa aktuálnej štúdie realizovanej pneumológmi na vzorke 558 pacientov s CHOCHP z celého Slovenska vyplýva, že sedem z desiatich pacientov sú muži, pričom priemerný vek v čase stanovenia diagnózy je 59 rokov. Ochorenie postupuje pomerne rýchlo – pacient s ním žije priemerne 6,5 roka. Pri včasnej diagnostike ochorenia (v skorých štádiách) s pomocou dostupných účinných medikamentov môžu pacienti s CHOCHP žiť dlhšie, kvalitnejšie a plnohodnotnejšie.

Medzi hlavné faktory vzniku ochorenia patrí vystavenie sa rizikovému prostrediu. „Alarmujúci je fakt, že až 19 % pacientov nikdy nefajčilo. Štúdia odhaľuje, že 11 % pacientov v minulosti pracovalo v nezdravom prostredí a bolo nútených dýchať na pracovisku škodlivé častice, splodiny alebo dym. Až 14 % pacientov však trpí CHOCHP bez toho, aby boli vystavení dosiaľ klasifikovaným rizikovým faktorom,“ varuje docentka Hájková.

S cieľom vzdelávať verejnosť o rizikách CHOCHP a pomôcť včas diagnostikovať pacientov s týmto ochorením v počiatočných štádiách vznikol na jar tohto roku Nadačný fond Pre zdravé pľúca. „Chceme ešte intenzívnejšie vzdelávať verejnosť a šíriť osvetu a zvyšovať tak mieru informovanosti o tomto závažnom ochorení. Naším cieľom je podchytiť pacientov v skorých štádiách choroby. Bez osvety to však nie je možné. Rovnako chceme podporovať prostredníctvom tejto organizácie výskum v oblasti CHOCHP a nadviazať spoluprácu s organizáciami pôsobiacimi v zahraničí. Pacientska organizácia je dôležitým krokom v tomto našom snažení,“ vysvetlila Helena Leščišinová, členka Rady Nadačného fondu Pre zdravé pľúca a spoluzakladateľka pacientskej organizácie Pre zdravé pľúca. Viac informácií nájdete na www.prezdravepluca.sk.

Čo je CHOCHP?

 • CHOCHP je skratka pre chronickú obštrukčnú chorobu pľúc, celoživotné pľúcne ochorenie, ktoré je charakterizované obmedzeným prietokom vzduchu dýchacími cestami na podklade poškodení spôsobených vdychovaním rôznych škodlivín.
 • CHOCHP sa nedá úplne vyliečiť. Včasná diagnostika však pomáha predísť zhoršovaniu zdravotného stavu a liečba smeruje k úľave príznakov a k zlepšeniu kvality života.
 • Hrozba: ide o civilizačné ochorenie, na ktoré zomierajú ročne na celom svete asi tri milióny ľudí.
 • CHOCHP je štvrtou najčastejšou príčinou smrti spomedzi chorôb v celosvetovom meradle so stúpajúcou tendenciou, WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) predpovedá, že v roku 2020 sa choroba dostane v tomto rebríčku na 3. miesto, štúdie ukazujú, že v roku 2020 dosiahne úmrtnosť na CHOCHP 6 mil. ľudí ročne.
 • podľa WHO na CHOCHP trpí 1 % populácie, na CHOCHP ochorie 15 až 20 % fajčiarov. Na Slovensku trpí chorobou približne 8 až 16 % ľudí vo veku nad 40 rokov.

Najčastejšie príznaky ochorenia:

 • Kašeľ – obyčajne je prvým príznakom ochorenia. Väčšinou ide o produktívny kašeľ s vykašliavaním hlienov. Spočiatku sa objavuje a potom opäť vymizne, no ako ochorenie postupuje, kašeľ je stále trvalejší – chronický. Väčšina pacientov ho spočiatku považuje za bežný „fajčiarsky kašeľ“ a až závažnejšie príznaky ich donútia zvýšiť pozornosť.
 • Dýchavičnosť a chrapot – Dýchavičnosť je najčastejším dôvodom, prečo ľudia vyhľadajú lekára a je aj hlavnou príčinou invalidity a vzniku úzkosti. Obyčajne má pacient pocit, že nemôže úplne vydýchnuť. Ako dôsledok opakovaného zápalu a/alebo rozdutia pľúc totiž vzniká zúženie, ktoré sa prejavuje poruchou priechodnosti dýchacích ciest a obmedzením prúdenia vzduchu v dýchacích cestách. Zo začiatku sa problémy s dýchaním objavujú len po námahe, napríklad pri chôdzi do schodov. Postupne sa však zhoršujú a môžu spôsobiť významné ťažkosti, najmä ak človek ďalej fajčí.
 • Hlieny – poškodené dýchacie cesty produkujú omnoho viac hlienov ako zdravé a pri CHOCHP kašeľ obyčajne sprevádza vykašliavanie veľkého množstva hlienov počas dňa.
 • Infekcie hrudníka – vírusové aj bakteriálne infekcie sú u týchto pacientov častejšie a majú ťažší priebeh. Problémy s dýchaním a kašeľ sa môžu pri prebiehajúcej infekcii zhoršiť a aj množstvo vykašľaných hlienov je vyššie ako obyčajne. Hlieny majú pri infekcii obyčajne žltú alebo zelenú farbu. Najvyššie riziko infekcií hrozí v zimných mesiacoch.
 • Cyanóza – modrofialové zafarbenie kože a slizníc, ale tiež pier, jazyka, líc či spojoviek. Koža, najmä na končatinách, je teplá. <info-gul>Mimopľúcne prejavy – poruchy funkcie srdcovo-cievneho systému, endokrinného systému, svalového a kostrového aparátu. Pri ťažkej forme výrazne trpí výživa a dochádza k veľkému poklesu telesnej hmotnosti, najmä na úkor kostrového svalstva.
 • Iné prejavy – napríklad únava, opuchy členkov…

Ako pomôcť človeku, ktorý pociťuje nedostatok vzduchu?

 1. Navrhnite mu, aby sa sústredil na dýchanie a dýchal súčasne s vami. Navrhnite zmenu polohy tela, pomôže to znížiť pocit nedostatku vzduchu a zároveň lepšie dýchať.
 2. Pokúste sa obrátiť pozornosť na niečo iné, napríklad zapnite televízor a zvoľte obľúbený program. Pre človeka, ktorý pociťuje nedostatok vzduchu, je dôležité, aby prestal myslieť na to, že nie je schopný regulovať vlastné dýchanie.
 3. Hovorte s ním pomaly, usilujte sa pôsobiť upokojujúco a nápomocne.
 4. Všímajte si všetky príznaky osoby pociťujúcej nedostatok vzduchu.
 5. V prípade potreby zabezpečte, aby postihnutý mohol užiť správne svoj liek alebo jej podajte liek podľa lekárskeho predpisu.
 6. Neváhajte zavolať pomoc a požiadať o radu.
 7. V prípade potreby mu pomôžte obliecť sa a dopravte ho do nemocnice.

Ako môžete pomôcť

Pokiaľ poznáte niekoho, kto trpí chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, je množstvo spôsobov, ako mu môžete pomôcť v jeho živote s ochorením, napríklad:

 1. Pomôžte mu prestať fajčiť.
 2. Odprevaďte ho na pravidelné kontroly k lekárovi či každoročné očkovanie proti chrípke. Môžete mu tiež pomôcť pripraviť si otázky pre lekára, zoznam užívaných liekov a pod.
 3. Naučte sa, ako mu pomôcť pri akútnych problémoch s dýchaním a majte vo svojom mobile uložené číslo odborného lekára vášho blízkeho.
 4. Chodievajte spolu na prechádzky alebo si zľahka zacvičte. Pomôžte pacientovi udržiavať sa v čo najlepšej kondícii.
 5. Zorganizujte predmety v domácnosti tak, aby nebol nútený chodiť často po schodoch a aby mal všetko na dosah, pokiaľ kvôli ochoreniu nie je schopný namáhať sa.
 6. Varte zdravé jedlá bohaté na proteíny, ovocie a zeleninu.
debata chyba
Viac na túto tému: #chronická obštrukčná choroba pľúc #pľúca #CHOCHP